Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Media no image

Rapport om sulfidmalmsgruvors miljörisker i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2012 11:21 CET

I sulfidmalmsgruvor underskattas ofta bergmaterialets miljöfarliga egenskaper vilket innebär underdimensionerade system för uppsamling och rening av metallhaltigt gruv- och dränagevatten. I förlängningen kan detta även innebära att den ekonomiska säkerheten sätts allt för lågt och att kostnaderna för miljöåtgärder och efterbehandling underskattas.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.