​Pressinbjudan: Gemensam livesänd pressträff med landshövding Anneli Hulthén och regionråd Carl Johan Sonesson

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 13:26 CEST

Onsdag 3 juni klockan 15.00 håller landshövding Anneli Hulthén och regionråd Carl Johan Sonesson en gemensam pressträff inför sommaren. Medverkar gör även regionchef Sofie Carlsson från Arbetsförmedlingen. 

Plats: Länsresidenset, Stortorget, Malmö. Sändningen livesänds via Länsstyrelsens Facebook.

På pressträffen ges en aktuell bild av Skånes arbete med coronaviruset och covid-19 och utmaningarna inför sommaren.

För medier som vill närvara fysiskt vid pressträffen gäller föranmälan senast 3 juni klockan 12.00 till pressansvarig Mikael Ringman, Länsstyrelsen Skåne, mikael.ringman@lansstyrelsen.se,
010—224 16 06.

Medier som följer sändningen på Länsstyrelsen Skånes Facebook har möjlighet att ställa frågor via chatt. 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Onsdag 3 juni klockan 15.00 håller landshövding Anneli Hulthén och regionråd Carl Johan Sonesson en gemensam pressträff inför sommaren. Medverkar gör även regionchef Sofie Carlsson från Arbetsförmedlingen region syd. Plats: Länsresidenset, Stortorget, Malmö. Sändningen livesänds via Länsstyrelsens Facebook.

Läs vidare »

​Var med och invig Torups naturreservat med naturbingo!

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 09:04 CEST

På grund av coronaviruset blir det ingen klassisk invigning av det nya naturreservatet Torups bokskog. I stället får besökare hjälpa till att inviga det nya reservatet. För att locka fler att uppleva och upptäcka naturreservatet har ett naturbingo tagits fram och flera upptäckarstopp har gömts i bokskogen.

Nya miljoner till skånsk lokal naturvård

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 08:40 CEST

Ett nytt kommunalt naturreservat, guidade naturbadspromenader och en sandbrant för backsvalor. Det är några av de projekt som i år får bidrag från Lokala Naturvårdssatsningen (LONA). Dessutom görs det från och med i år en särskild satsning för att gynna vilda pollinerande insekter. Totalt delar Länsstyrelsen ut 12,8 miljoner till 49 nya projekt. Kommunerna går in med lika mycket.

18 av Skånes kommuner agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 08:30 CEST

​18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. Flera kommuner har sparat pengar genom sina satsningar på fordonsflotta och resande, andra ligger i planeringsstadiet.

​100 000 kronor för att återställa vandaliserade romska minnesmärken

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 13:09 CEST

I slutet av april vandaliserades de romska minnesmärkena i Bromölla och Kivik. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att ge ett bidrag om högst 100 000 kronor för att återställa minnesmärkena.

​Länsstyrelsen överklagar domen om vallen i Vellinge kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 12:11 CEST

Länsstyrelsen överklagar domen om vallen i Vellinge kommun

Länsstyrelsen Skåne har idag beslutat att överklaga mark- och miljödomstolens dom om vallen i Vellinge kommun. Länsstyrelsen begär anstånd med att precisera yrkanden och grunder till den 15 juni.

– Det här är ett ärende som är både omfattande och komplext. Mark- och miljödomstolens dom stämmer i flera avseenden överens med Länsstyrelsens ståndpunkter, dock inte i alla. De delar i domen vi inte är nöjda med är så viktiga att det är nödvändigt med ett överklagande, säger miljödirektör Annelie Johansson som poängterar att Länsstyrelsen delar Vellinge kommuns uppfattning att ett översvämningsskydd behövs för Falsterbonäset och anser att det är angeläget att ett heltäckande skydd kommer till stånd så snart som möjligt.

Länsstyrelsen kommer att precisera överklagandet senare, men i korthet handlar det om följande frågor:

 • Mark- och miljödomstolen har för vissa delsträckor av översvämningsskyddet gett tillstånd för en placering som gör intrång i skyddade naturreservat eller Natura 2000-områden. Detta trots att det enligt Länsstyrelsens mening finns alternativ som inte medför lika stort intrång. Länsstyrelsen överklagar domen för att få till stånd en ändring i dessa delar.
 • Länsstyrelsen har dessutom synpunkter på vissa villkor som mark- och miljödomstolen bestämt. Särskilt gäller det vilka halter av föroreningar som tillåts i de massor som ska bygga upp översvämningsskyddet, där Länsstyrelsen anser att områdets känslighet motiverar strängare krav än de mark- och miljödomstolen beslutat.

För mer information, kontakta miljödirektör Annelie Johansson, Länsstyrelsen Skåne på telefon 010-224 14 03. 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Läs vidare »

43 pallar med handsprit till äldreomsorg i skånska kommuner

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 15:28 CEST

I dag kom 43 pallar med 16 000 liter handsprit till Ystad. Den har köpts in av Socialstyrelsen och fördelas i nästa vecka av Länsstyrelsen till vård och äldreomsorg i de 33 skånska kommunerna.

Länsstyrelsen Skåne annonserar försäljningar av omhändertagna djur

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 11:40 CEST

I dag börjar Länsstyrelsen Skåne annonsera försäljningar av omhändertagna djur. De första djuren som säljs är två katter som omhändertogs från ett dödsbo. –Det är bättre för djuren som blir uppstallade under kortare tid och leder till minskade kostnader för djurhållarna, säger Ola Svensson, chef för djur- och livsmedelsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Pressinbjudan: Digital ceremoni för undertecknande. Landshövdingen skriver på deklaration för att stärka demokratin

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 10:21 CEST

Pressinbjudan: Digital ceremoni för undertecknande. Den 11 maj undertecknar Länsstyrelsen Skåne Deklarationen för en stark demokrati och åtar sig att uppmärksamma, sprida kunskap om och försvara demokratin.

Vargen som rör sig i Skåne har blivit identifierad

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 14:28 CEST

Vargen, som synts på flera platser i Skåne de senaste veckorna, har identifierats. DNA-analysen visar att vargen kommer från Långbogenreviret i Östergötland.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Övergripande Länsstyrelsen Skåne
 • miwikaklelal.ruxinfwgmxwanof@leoanvhsswatyfsrelflsodenno.spwegs
 • 010 - 224 16 06 (ej sms)
 • 0768 - 40 11 08

Om Länsstyrelsen Skåne

Vi skapar samhällsnytta i Skåne

Vårt uppdrag är att skapa samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Adress

 • Länsstyrelsen Skåne
 • Södergatan 5
 • 205 15 Malmö
 • Sverige