​Brist på samverkan ökar risken för att ensamkommande barn försvinner

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 08:12 CET

Antalet ensamkommande barn och unga som försvinner i Sverige har ökat markant. Mellan januari 2014 till oktober 2017 Sverige försvann 1 736 barn enligt Barnombudsmannen. Nu lanseras en ny regional samverkansplan i Skåne för att minska antalet ensamkommande barn och unga som försvinner.

– Ensamkommande barn och unga som försvinner ur mottagningssystemet, och samtidigt faller utanför samhällets skyddsnät, är en särskilt utsatt grupp som löper stor risk att exploateras på olika sätt. Därför är det så viktigt att vi blir bättre på att fånga upp dem som riskerar att försvinna, säger Sofia Pehrsson, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för planen.

Flera aktörer involverade

Ansvaret för ett ensamkommande barn flyttar mellan olika myndigheter beroende på var i processen barnet befinner sig. Ofta är både Migrationsverket, polisen och flera kommuner involverade.

– Det stora problemet är att det inte finns en aktör eller myndighet som har det övergripande ansvaret. Därför blir samordningen så viktig, säger Sofia Pehrsson.

Regional samverkansplan

I arbetet med att ta fram samverkansplanen har mycket fokus legat på att hitta de moment som innebär en ökad risk för försvinnanden.

– Det har varit tydligt att risken för avvikande eller försvinnande är som störst i övergångarna från en aktör till en annan. Därför måste vi bli bättre på samordning och informationsutbyte mellan de olika aktörerna för att förebygga detta, säger Sofia Pehrsson.

Den regionala samverkansplanen innehåller bland annat konkreta arbetssätt, rutiner och checklistor för alla de aktörer som träffar ensamkommande barn och unga i sina verksamheter. Målet är att samtliga inblandade från och med årsskiftet ska börja arbeta efter samverkansplanen.

För mer information:Sofia Pehrsson, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne
010-224 15 45

Handlingsplanen lanseras idag vid en konferens i Malmö. Läs mer om den här. 

Här kan du ta del av samverkansplanen

Om uppdraget: På uppdrag av Socialdepartementet ska samtliga länsstyrelser ta fram regionala rutiner för arbetet med ensamkommande barn och unga som försvinner. I Skåne har planen tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Migrationsverket, Polismyndigheten, Malmö stad, Landskrona stad, Rädda Barnen och Skåne Stadsmission.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Antalet ensamkommande barn och unga som försvinner i Sverige har ökat markant. Mellan januari 2014 till oktober 2017 Sverige försvann 1 736 barn enligt Barnombudsmannen. Nu lanseras en ny regional samverkansplan i Skåne för att minska antalet ensamkommande barn och unga som försvinner.

Läs vidare »

​Föråldrat byggförbud kring Barsebäcksverket formellt upphävt

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 11:12 CET

Länsstyrelsen Skåne upphäver nu ett föråldrat nybyggnadsförbud vid ”atomreaktor i Barsebäck".

​Länsstyrelsen Skåne välkomnar Massive Entertainment till Ett jämställt Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 08:45 CET

Massive Entertainment har anslutit sig till strategin Ett jämställt Skåne. Syftet med strategin är att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen i Skåne.

Var tionde kontantuttagstjänst har försvunnit under året

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 12:02 CET

Kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska, visar länsstyrelsernas rapport över betaltjänster 2018. I Skåne är det nu 13 kommuner som saknar bankkontor som hanterar kontanter – dubbelt så många som 2017. Bedömningen är att den förändring som pågår snart inte kan vägas upp med statligt finansierade ombudslösningar.

Succéprojekt får efterföljare – nu startar nya projekt för fossilbränslefria kommuner

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 08:30 CET

​På måndag är det slutkonferens för Fossilbränslefria kommuner, en av de mest framgångsrika klimatsatsningarna i Skåne. Tio kommuner har kommit långt på vägen mot fossilfrihet. Samtidigt inleds två nya projekt med fyra respektive sex kommuner. Totalt är det alltså 20 skånska kommuner som jobbar aktivt för fossilbränslefrihet.

​Skånskt initiativ för att minska matsvinnet

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 13:10 CET

Nu startar Rädda Maten Skåne, ett nytt initiativ för att minska matsvinnet. Över 200 personer kommer till startkonferensen i Hässleholm i morgon 28 november. Landshövding Anneli Hulthén inledningstalar – och hon har redan utmanat sin kollega i Västra Götaland Anders Danielsson att arbeta vidare med frågan.

Landsbygden skapar hållbar utveckling i Skåne

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 08:42 CET

En stor del av kraften i den hållbara samhällsutvecklingen finns på landsbygden. I morgon samlas omkring 100 företagare, offentliga och ideella aktörer, ortsbor och ungdomar som bor och verkar på landsbygden i Önnestad för att diskutera Framtidens landsbygd.

Framgångsrikt musselprojekt exporteras till Danmark – 450 stensimpor fiskas upp från Fyleån

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 10:46 CET

Det framgångsrika svenska projektet Målarmusslans återkomst har fått en dansk efterföljare. Men värdfisken stensimpa är utrotad i Danmark sedan 50 år. Därför fiskas 450 stensimpor upp från Fyleån på onsdag 21 november för att sedan flyttas till Susåen i Naestved på Själland där målarmusslan ska återintroduceras. Medier är välkomna till ett kort pressmöte under elfisket.

Så nära/långt har invånarna i de skånska kommunerna till skyddad natur

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 08:28 CET

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. För den genomsnittlige skåningen är avståndet till skyddad natur 2,8 kilometer. Det visar SCB:s statistik.

Drygt tusen personer anvisas till skånska kommuner 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 11:31 CET

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om fördelning av nyanlända invandrare till skånska kommuner för 2019. 1032 personer anvisas till de skånska kommunerna. Det är betydligt färre än föregående år då antalet var 1800 personer.

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Övergripande Länsstyrelsen Skåne
  • miqukaafelly.rpbinhogmzjanmd@lyfangssstttyoprekblsjmentd.spgerm
  • 010 - 224 16 06 (ej sms)
  • 0768 - 40 11 08

Om Länsstyrelsen Skåne

Vi skapar samhällsnytta i Skåne

Vårt uppdrag är att skapa samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Adress

  • Länsstyrelsen Skåne
  • Södergatan 15
  • 205 15 Malmö
  • Sverige