Skip to main content

Pressinbjudan: Kommunernas planberedskap att uppföra 34 nya Center Syd diskuteras på handelsseminarium

Evenemang

14
NOV
Malmö börshus Skeppsbron 2, Malmö
  -
Det finns kommunala detaljplaner som medger en utökad detaljhandel i Skåne som motsvarar 34 nya Center Syd. En så stor utbyggnad ökar utsläppen från trafiken och utslagningen av mindre butiker i stadsdelar och på landsbygden. Tisdagen den 14 november bjuder Länsstyrelsen in tjänstemän och politiker från kommunerna och Region Skåne, näringsidkare, fastighetsägare och konsulter till en workshop för att genom dialog skapa en samsyn kring hur vi ska uppnå en hållbar handelsutveckling i Skåne. Massmedia är välkomna till handelsseminariet! När: Tisdagen den 14 november kl 08.30-16.00 Var: Malmö börshus, Skeppsbron 2 i Malmö Anmälan görs till Johanna Davander, tel 0733-99 92 48 eller e-post johanna.davander@m.lst.se Länsstyrelsen i Skåne genomförde 1999-2001 en kartläggning av befintlig och planerad handel som skulle kunna få konsekvenser för handelsutbudet i mindre tätorter och angränsande kommuner. Kartläggningen visade att det planerades för en utökning av detaljhandeln i Skåne motsvarande 34 nya Center Syd. Sedan dess har nya handelsplaner antagits. Inom projektet Att handla rätt ska konsekvenserna av en utbyggnad av handeln i Skåne beskrivas och analyseras. Målet är att skapa en samsyn mellan olika aktörer kring var större köpcentrum ska byggas. Länsstyrelsen i Skåne län Tel: 040/044 - 25 20 00 | E-post: lansstyrelsen@m.lst.se Program Handelsseminarium: http://www.m.lst.se/documents/Inbjudan%20till%20workshop.pdf

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy