Skip to main content

Taggar

Över 2,5 miljoner röster i de skånska valen

Över 2,5 miljoner röster i de skånska valen

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 14:43 CEST

I fredags eftermiddag blev valet helt klart i Skåne när också landstingsvalet fastställdes. Arbetet med kontrollräkningen har hållit tidsplanen, trots fler röster att räkna på grund av det höga valdeltagandet. Totalt har 2 565 424 röster kontrollräknats i Skåne i valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Ny sajt för att skapa kemikaliesmartare skola och förskola

Ny sajt för att skapa kemikaliesmartare skola och förskola

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 11:27 CEST

25 september lanseras kemikaliesmartskola.se, en ny skånsk webbplats med information till pedagoger i skola och förskola. Syftet är att bidra till en kemikaliesäkrare miljö för barn och ungdomar. Sajten innehåller även information för föräldrar. I morgon 25 september lanseras Kemikaliesmartskane.se för en grupp pedagoger. Medier är välkomna.

Drygt 21,7 miljoner till 18 våtmarksprojekt i Skåne

Drygt 21,7 miljoner till 18 våtmarksprojekt i Skåne

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 08:30 CEST

18 olika våtmarksprojekt runt om i Skåne får stöd i den första rundan av den nya satsningen på våtmarker. Totalt har Länsstyrelsen Skåne beviljat 21,7 miljoner kronor. Bidragen går till projekt i följande kommuner: Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Svedala, Trelleborg, Ystad, Åstorp, Ängelholm

240 personer räknar de skånska valen

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 08:45 CEST

I morse startade kontrollräkningen av de skånska valdistriktens röster till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett pressmöte imorgon tisdag 11 september klockan 10.00.

​Länsstyrelsen gör tillsyn av strandskydd vid Osbysjön

​Länsstyrelsen gör tillsyn av strandskydd vid Osbysjön

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 12:59 CEST

I september besöker Länsstyrelsen Osbysjön för att kontrollera hur strandskyddsreglerna följs. Medier är välkomna till en kort pressträff i samband med det första tillfället 5 september klockan 13.00 vid parkeringen vid Kristianstadgatan i Osby, norra änden av sjön.

​Länsstyrelsen häver det generella eldningsförbudet i Skåne

​Länsstyrelsen häver det generella eldningsförbudet i Skåne

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 14:00 CEST

I dag klockan 16.00 häver Länsstyrelsen Skåne det generella eldningsförbudet i Skåne. Det är nu upp till varje kommun att avgöra om det är tillåtet att elda eller inte.

​Aktiviteter runt om i Skåne på Lokala naturvårdens dag 25-26 augusti

​Aktiviteter runt om i Skåne på Lokala naturvårdens dag 25-26 augusti

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 08:32 CEST

Den sista helgen i augusti firas Lokala naturvårdens dag. Under både lördag och söndag 25-26 augusti arrangeras aktiviteter på flera platser runt om i Skåne. Du kan bland annat följa med på guidade turer, håva i en bäck, gå tipsrunda eller vara med på invigning av nya besökspunkter vid Ringsjön.

Landshövding Anneli Hulthén bjuder in till länsövergripande överläggningar om läget för fisket i Östersjön

Landshövding Anneli Hulthén bjuder in till länsövergripande överläggningar om läget för fisket i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 10:49 CEST

Fisket i Östersjön är hotat samtidigt som Östersjöns ekologiska status är mycket bekymmersam. På tisdag den 21 augusti bjuder landshövding Anneli Hulthén in andra länsstyrelser och Simrishamns kommun för överläggningar om läget i Östersjön. Medier är välkomna efter mötet för en kort frågestund. Anmälan i förväg till mikael.ringman@lansstyrelsen.se Kl 17.30, Residenset, Stortorget, Malmö

Varg skjuten i Osby kommun

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 14:15 CEST

En varg har påträffats skjuten och död i Osby kommun. En anmälan om grovt jaktbrott har upprättats.

Inte längre tillåtet att ta vatten ur Ringsjön eller övre delen av Helge å

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 14:23 CEST

​Grundvattennivåerna och vattenflödena i de skånska vattendragen är fortsatt låga på grund av torkan. Nu har en ny bedömning gjorts av undantaget för att kunna göra tillståndslösa vattenuttag – det är inte längre tillåtet att ta vatten ur Ringsjön eller övre delen av Helge å.

Det skärpta eldningsförbudet lättas i Skåne

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 14:19 CEST

Länsstyrelsen Skåne har efter en samverkanskonferens med berörda aktörer beslutat att lätta på det skärpta eldningsförbudet. Från den 13 augusti klockan 16.00 blir det tillåtet att grilla på egen tomt igen. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls.

Länsstyrelsen kontrollerar personal i bevakningsföretag

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 10:38 CEST

Som ett led i Länsstyrelsens tillsyn över auktoriserade bevakningsföretag kommer det i år att kontrolleras särskilt att företagen bara använder sig av godkänd och lämplig personal.

Brandrisken når rekordnivåer – landshövdingen vädjar om att följa eldförbudet

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 13:19 CEST

Under helgen når brandrisken nivåer i södra Sverige som knappt uppmätts tidigare. Dessutom finns en prognos med mycket starka vindar. Länsstyrelsen Skåne har under morgonen haft ett möte och beslutat att läget är så pass allvarligt att det inte motiverar några förändringar i eldningsförbudet inför helgen

Förbjudet att jaga och jaktträna med lös hund från 1 augusti

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 16:10 CEST

Från 1 till 31 augusti är det förbjudet att jaga och jaktträna med lös hund efter vildsvin och älg i Skåne.

Skärpt eldningsförbud i Skåne består tillsvidare

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 13:31 CEST

Eldningsförbudet i Skåne består i sin nuvarande form tills vidare. Länsstyrelsen Skåne bevakar läget tillsammans med räddningstjänsterna och kommer göra en ny bedömning på fredag, 3 augusti.

Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 14:28 CEST

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

Eldningsförbudet skärps – grillning och eldning förbjuden även på egen tomt

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2018 16:08 CEST

På rekommendation från MSB skärper Länsstyrelsen Skåne nu eldningsförbudet till att omfatta även egen tomtmark/trädgård/innergård/koloniträdgård.

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli (med fungerande länk)

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2018 15:31 CEST

Från och med 23 juli kl 15 råder totalförbud mot grillning och eldning i Skåne. Enda undantaget är upphöjd grill på ben på den egna tomten.

Klartecken att använda Ringsjön för bevattning

Klartecken att använda Ringsjön för bevattning

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 13:49 CEST

Länsstyrelsen Skåne har fått klartecken från Sydvatten att Ringsjön kan användas för bevattning i den exceptionella situationen med torka. Länsstyrelsen har också inventerat egna naturreservat efter marker som kan användas för bete eller slåtter. 17 områden har lokaliserats.

Akut brist på foder för djur i Skåne

Akut brist på foder för djur i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 13:58 CEST

Efter värmen och torkan råder akut foderbrist för djur i Skåne. Länsstyrelsen Skåne ber nu alla markägare – privatpersoner, bolag och kommuner – att hjälpa till, då vallskördarna är dramatiskt lägre än normalt.