Skip to main content

Taggar

18 av Skånes kommuner agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

18 av Skånes kommuner agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 08:30 CEST

​18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. Flera kommuner har sparat pengar genom sina satsningar på fordonsflotta och resande, andra ligger i planeringsstadiet.

​100 000 kronor för att återställa vandaliserade romska minnesmärken

​100 000 kronor för att återställa vandaliserade romska minnesmärken

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 13:09 CEST

I slutet av april vandaliserades de romska minnesmärkena i Bromölla och Kivik. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att ge ett bidrag om högst 100 000 kronor för att återställa minnesmärkena.

43 pallar med handsprit till äldreomsorg i skånska kommuner

43 pallar med handsprit till äldreomsorg i skånska kommuner

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 15:28 CEST

I dag kom 43 pallar med 16 000 liter handsprit till Ystad. Den har köpts in av Socialstyrelsen och fördelas i nästa vecka av Länsstyrelsen till vård och äldreomsorg i de 33 skånska kommunerna.

Länsstyrelsen Skåne annonserar försäljningar av omhändertagna djur

Länsstyrelsen Skåne annonserar försäljningar av omhändertagna djur

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 11:40 CEST

I dag börjar Länsstyrelsen Skåne annonsera försäljningar av omhändertagna djur. De första djuren som säljs är två katter som omhändertogs från ett dödsbo. –Det är bättre för djuren som blir uppstallade under kortare tid och leder till minskade kostnader för djurhållarna, säger Ola Svensson, chef för djur- och livsmedelsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Pressinbjudan: Digital ceremoni för undertecknande. Landshövdingen skriver på deklaration för att stärka demokratin

Pressinbjudan: Digital ceremoni för undertecknande. Landshövdingen skriver på deklaration för att stärka demokratin

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 10:21 CEST

Pressinbjudan: Digital ceremoni för undertecknande. Den 11 maj undertecknar Länsstyrelsen Skåne Deklarationen för en stark demokrati och åtar sig att uppmärksamma, sprida kunskap om och försvara demokratin.

Vargen som rör sig i Skåne har blivit identifierad

Vargen som rör sig i Skåne har blivit identifierad

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 14:28 CEST

Vargen, som synts på flera platser i Skåne de senaste veckorna, har identifierats. DNA-analysen visar att vargen kommer från Långbogenreviret i Östergötland.

Årets vinnare av Skånes Naturvårdspris utsedd

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 07:52 CEST

Fredrik Lundblad tilldelas Skånes Naturvårdspris år 2020 för idogt och bra utfört naturvårdsarbete i och kring våra skånska vatten. Medier är välkomna till en prisceremoni på Länsresidenset i Malmö den 10 maj klockan 13.00. OBS: Information om årets vinnare får publiceras tidigast efter prisceremonin.

Dagens pressträff med landshövding och regionpolischef inför valborg kommer att livesändas

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 10:29 CEST

Presskonferensen med landshövding Anneli Hulthén och regionpolischef Carina Persson kl 12.15 sänds på Länsstyrelsen Skånes facebooksida.

Pressträff med landshövding och regionpolischef inför valborgshelgen

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 14:41 CEST

​Landshövding Anneli Hulthén och Carina Persson, chef för Polisregion syd, bjuder in till en gemensam pressträff på Länsresidenset på Stortorget i Malmö den 28 april 12.15.

Håll avståndet även i naturen - och upptäck nya utflyktsmål

Håll avståndet även i naturen - och upptäck nya utflyktsmål

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 08:45 CEST

I det vackra vårvädret är det många besök i de skånska nationalparkerna. – Det är väldigt glädjande att många söker sig till naturen. Men vi ser också att det blir mycket folk på liten yta på grönytor och på grill- och fikaplatser. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer även när vi är utomhus, säger miljödirektör Annelie Johansson på Länsstyrelsen Skåne.

Pressinbjudan: Välkommen till filminspelning av informationsfilmer om corona på olika språk

Pressinbjudan: Välkommen till filminspelning av informationsfilmer om corona på olika språk

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 11:28 CEST

På Länsstyrelsen spelas det just nu in informationsfilmer på flera språk om coronaviruset och hur vi tillsammans kan bromsa spridningen. Bakom filmerna med aktuell information för nyanlända och utlandsfödda står Länsstyrelsen Skåne, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Välkommen att vara med på en filminspelning idag klockan 13.00 på Länsstyrelsen Skåne, Södergatan 5, Malmö

Pressinbjudan: Kriskommunikation om corona på flera språk

Pressinbjudan: Kriskommunikation om corona på flera språk

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2020 13:07 CEST

På Länsstyrelsen spelas det just nu in informationsfilmer på flera språk om coronaviruset och hur vi tillsammans kan bromsa spridningen. Bakom filmerna med aktuell information för nyanlända och utlandsfödda står Länsstyrelsen Skåne, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Kriskommunikation om Corona på flera språk

Kriskommunikation om Corona på flera språk

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 13:20 CEST

Länsstyrelsen Skåne och verksamheten Samhälls- och hälsokommunikation har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att ta fram aktuell information för nyanlända och utlandsfödda om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av coronaviruset.

Miljötillståndet i Skåne är fortsatt allvarligt

Miljötillståndet i Skåne är fortsatt allvarligt

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2020 11:00 CEST

​Varje år bedömer Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne. Trots att flera miljöåtgärder genomförs med positivt resultat visar analysen att miljötillståndet i Skåne är fortsatt allvarligt och att målen inte nås.

​Fyra sydsvenska län kraftsamlar för att rädda fisket i södra Östersjön

​Fyra sydsvenska län kraftsamlar för att rädda fisket i södra Östersjön

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 09:22 CEST

Landshövdingarna i Skåne, Blekinge, Kalmar och Gotlands län uppmanar i en skrivelse till kraftsamling för att lösa problemen i södra Östersjön. Skrivelsen riktar sig till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket och är ett förslag till en dialog för att med gemensam kraft vända utvecklingen i Östersjön.

Icke godkända väktare hos 30 procent av granskade bevakningsföretag

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 08:20 CEST

När länsstyrelserna under 2018 och 2019 kontrollerade auktoriserade bevakningsföretag hittade de icke godkänd personal hos 30 procent, 74 av 247, granskade bevakningsföretag. På grund av det höga utfallet har länsstyrelserna beslutat att fortsätta med kontrollerna.

Beslut om nya skånska bredbandsprojekt

Beslut om nya skånska bredbandsprojekt

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2020 09:00 CET

​Länsstyrelsen Skåne har fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad. Tre projekt i delar av Tomelilla, Svedala och Ystad kommuner delar på drygt 21 miljoner kronor i stöd från Landsbygdsprogrammet.

Observationer av sannolik varg i norra Skåne

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 10:39 CET

​Under de senaste dagarna har det gjorts flera trovärdiga observationer av en varg i norra Skåne. Länsstyrelsen Skåne uppmanar tamdjursägare, framförallt de som har får, att ha extra tillsyn på djur och stängsel.

​Nu går Skånsk skogsstrategi ut på remiss

​Nu går Skånsk skogsstrategi ut på remiss

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2020 11:01 CET

Den skånska skogsstrategin är nu klar för remissrunda. Totalt föreslås 19 centrala insatser för de fyra huvudområdena Innovation, Produktion, Miljö och Rekreation. Landshövding Anneli Hulthén och styrgruppens ordförande Ann Marke, LRF, ser det breda anslaget och dialogen som vägen framåt.