Skip to main content

​Länsstyrelsen ger tillstånd för en tillfällig tennisplan vid Svaneholms slott

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 13:49 CEST

Länsstyrelsen Skåne ger tillstånd för en tillfällig tennisplan vid Svaneholms slott, med flera villkor. Det rör sig om två beslut, ett som rör strandskyddet och ett för kulturmiljön. Tillstånden gäller i tre år.

Svaneholms slotts andelsförening har under vintern ansökt om att få anlägga en tennisplan på gräsmattan framför slottet. Slottsbyggnaderna och den omgivande parken är skyddade som byggnadsminne. Skyddet innebär bland annat att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bygga på området runt slottet eller förändra det på ett genomgripande sätt.

Andelsföreningens ursprungliga ansökan innebar att tennisbanan kunde bli permanent på gräsmattan framför slottet. Dessutom innehöll förslaget stora markingrepp som riskerade att förstöra marken och göra det omöjligt att undersöka hur området sett ut i äldre tider. På platsen har det till exempel funnits en vallgrav och gamla trädgårdsanläggningar som vi idag vet mycket lite om.

– Vi bedömde att tennisbanan skulle få en stor permanent påverkan på kulturvärdena på platsen, som vi inte ansåg att det fanns skäl att tillåta. Samtidigt hade vi förståelse för att andelsföreningen behöver hitta sätt att finansiera slottets drift och underhåll. Vi kallade därför till ett möte för att diskutera om det fanns alternativ med mindre påverkan på slottets värden, säger Britta Roos, enhetschef för kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Mötet ägde rum den 26 mars och resulterade i att föreningen kom in med ett nytt förslag som inte innebär ingrepp i äldre kulturlager.

Under dessa förutsättningar har Länsstyrelsen Skåne fattat två beslut som innebär att en tillfällig gräsbana får anläggas. Ett beslut rör strandskyddet och ett annat kulturmiljön. Tennisplanen ska vara tillfällig under tre år, därefter ska planen tas bort och marken återställas. Besluten gäller med vissa villkor.

– Våra beslut gäller en tillfällig tennisplan. Vi känner till att det finns planer på en större turnering, men någon ansökan om detta har inte kommit in till oss, säger Josefine Andersson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne. 

Länsstyrelsens beslut bifogas

För mer information, kontakta Britta Roos, 010-224 12 90 (kulturmiljö) eller Josefine Andersson, 010-224 12 15 (strandskydd). 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.