Skip to main content

Länsstyrelsen upphäver detaljplanen för Science Village kring ESS i Lund

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2017 09:25 CET

Länsstyrelsen Skåne har idag beslutat att upphäva detaljplanen för Science Village i Lunds kommun.

– Vi har fattat ett snabbt beslut så att Lunds kommun ska kunna överklaga. Då kan ärendet så snabbt som möjligt komma upp till regeringen för ett avgörande, säger landshövding Anneli Hulthén.

Länsstyrelsen Skåne gör i beslutet samma bedömning som tidigare under planprocessen. ESS-anläggningen är en unik anläggning, men risk- och säkerhetsfrågorna är inte tillräckligt utredda. Här hänvisar Länsstyrelsen till Strålsäkerhetsmyndigheten som i sitt yttrande fört fram flera invändningar mot riskbedömningen. Strålsäkerhetsmyndigheten håller på med en stegvis prövning av ESS-anläggningen där det aktuella steget i prövningen väntas bli klart i april

– Det är enligt vår mening bättre att frågan prövas av regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten än att vi ska vänta ända till april och riskera att det inte heller då finns tillräckliga besked från Strålsäkerhetsmyndigheten för att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut. ESS-anläggningen är en fråga som är viktig ur ett nationellt perspektiv, även om den förstås också har mycket stor lokal och regional betydelse, säger Anneli Hulthén.

Att Länsstyrelsen Skåne upphäver en detaljplan är ovanligt, och sker vanliga bara vid enstaka tillfällen under ett år.

För mer information, kontakta landshövding Anneli Hulthén, 010-224 12 01 eller samhällsbyggnadschef Peter Cavala, 076-840 20 11.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy