Skip to main content

Nytt avtal möjliggör samlat naturreservat på Kullaberg

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 08:30 CET

Foto: Björn Olsson, Länsstyrelsen Skåne

Nu kan hela Kullaberg, från Arild till själva Kullen i väster, slås samman till ett enda naturreservat med samma regler. Det står klart sedan ett avtal om intrångsersättning blivit klart med Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

– Det känns mycket bra att vi har kunnat få till stånd den här lösningen. Det är till stor glädje för naturvärdena på Kullberg, och för alla besökare. Nu kommer Kullaberg att bli ännu intressantare som besöksmål, säger Per-Magnus Åhrén, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Tidigare har Kullaberg varit uppdelat i olika naturreservat med olika regler. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har nu förhandlat fram ett avtal med Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, som äger östra Kullaberg och ett område som kallas Strandhagen Arild. Avtalet gör det möjligt att låta hela Kullaberg bli ett naturreservat med samma regler. Naturvårdsverket har godkänt avtalet och kommer att betala så kallad intrångsersättning, vilket innebär att stiftelsen får en ersättning för att avstå från skogsavverkning för all framtid.

– Östra Kullaberg rymmer fantastiska skogar med ädellövskog. Genom avtalet kan vi låta skogen utvecklas fritt, vilket främjar den biologiska mångfalden. Kullaberg blir ett område där ännu fler djur och växter kommer att trivas, säger Per-Magnus Åhrén.

De natur- och rekreationsvärden som finns idag på Kullaberg har vuxit fram under lång tid och har präglats av Krapperups gods.

– Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen har strävat efter att förena ett aktivt skogsbruk med de hänsyn till natur- och rekreationsvärden som stiftelsen har att tillgodose enligt sina stadgar. Det är stiftelsens förhoppning att det ingångna avtalet ska gagna de många intressen som samsas på berget och garantera att Östra Kullaberg fortsätter att vara en fristad för kommande generationer, säger Per Gyllenstierna för Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

För mer information, kontakta Per-Magnus Åhrén, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne, 010-224 17 09.


Det nya reservatet: En ny skötselplan kommer nu att tas fram över det nya reservatet som omfattar över 1300 hektar, inräknat vissa områden i havet. 988 hektar av naturreservatet ligger på land.

Västra Kullaberg 487 hektar (varav 284 ha är land)

Östra Kullaberg: 867 hektar (varav 700 ha är land)

Strandhagen Arild: 4,3 hektar (varav 4,0 ha är land)

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy