Skip to main content

Ökat byggande kan leda till 150 000 fler lastbilstransporter i Skåne

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 09:32 CEST

Grafisk illustration: Mats Runvall, Länsstyrelsen Skåne

Tillgången på skånsk ballast – krossat berg och naturgrus som används vid stora byggprojekt – är begränsad och finns på ”fel” ställen, långt från där det byggs mest. Risken är stor för fler transporter som både ökar byggkostnader och försämrar miljön. Detta konstaterar Länsstyrelsen Skåne och SGU, Sveriges geologiska undersökning, som i morgon arrangerar ett gemensamt seminarium om materialförsörjning.

– Det är en stor utmaning när vi samtidigt vet att vi behöver bygga väldigt många bostäder framöver. Det största bostadsbehovet finns i sydvästra Skåne, men nästan all ballast finns i nordost. Byggbranschen måste ta höjd för längre och därmed dyrare transporter, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Nio miljoner ton

Ballast är utfyllnad som används vid till exempel vägbyggen, betongkonstruktioner och grundläggning. I dag produceras omkring nio miljoner ton sådant material i Skåne varje år. Vilket motsvarar över en halv miljon lastbilar. 

87 procent av det skånska utfyllnadsmaterialet kommer från krossat berg – och för det ändamålet är den sydvästskånska berggrunden olämplig. Om bostadsbyggandet ska möta behovet på 7000 bostäder om året fram till 2030 (Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2016), krävs en 30-procentig ökning av ballastproduktionen i Skåne, något som huvudsakligen måste ske i nordöstra Skåne.

Kräver nya strategier

– Det motsvarar ytterligare 150 000 lastbilar med fyllnadsmassor, vilket rimmar dåligt med våra mål att minska transporternas miljöpåverkan. Vi behöver diskutera strategier för att möta problemet. Exempelvis genom en ökad andel spårbundna godstransporter och en ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall, som kan ersätta ballast i viss utsträckning, säger Annelie Johansson.

För mer information, kontakta miljödirektör Annelie Johansson, 010-010-224 14 03, 070-60 93 611

Här finns information om seminariet om regional materialförsörjning

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy