Skip to main content

Taggar

Landshövdingen diskuterar bostadsbyggande med riksdagsledamöter

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 15:29 CET

Landshövding Anneli Hulthén samlar länets riksdagsledamöter till ett möte på Residenset 23 januari för att diskutera aktuella frågor. På dagordningen står bland annat bostadsbyggande och bredband.

Nya stöd att söka för att öka byggandet

Nya stöd att söka för att öka byggandet

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 09:37 CET

Flera investeringsstöd har införts för att öka byggandet i landet. Under 2017 går det att söka tre nya statliga bostadsstöd hos Länsstyrelsen Skåne.

Jakt på vildsvin i nationalparken i Dalby

Jakt på vildsvin i nationalparken i Dalby

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 13:20 CET

Länsstyrelsen Skåne genomför i morgon onsdag en jakt på vildsvin i Dalby Söderskog och Dalby Norreskog. Syftet är att minska antalet vildsvin i nationalparken.

Nytt avtal möjliggör samlat naturreservat på Kullaberg

Nytt avtal möjliggör samlat naturreservat på Kullaberg

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 08:30 CET

Nu kan hela Kullaberg, från Arild till själva Kullen i väster, slås samman till ett enda naturreservat med samma regler. Det står klart sedan ett avtal om intrångsersättning blivit klart med Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

Länsstyrelsen upphäver detaljplanen för Science Village kring ESS i Lund

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 09:25 CET

Länsstyrelsen Skåne har idag beslutat att upphäva detaljplanen för Science Village i Lunds kommun.

Slam forslas bort från Befesa Scandust

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 11:57 CET

Zinkslammet på Befesa Scandust i Landskrona ska samlas ihop och den 10 januari inleds en utlastning till Tyskland. Därefter ska hela anläggningen rengöras. Det står klart efter gårdagens avstämningsmöte mellan Länsstyrelsen Skåne och representanter för Befesa Scandust.

Möte med Befesa Scandust om förelägganden

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 14:35 CET

Länsstyrelsen Skåne höll i dag tillsammans med andra myndigheter ett möte med representanter för Befesas globala och lokala ledning för att diskutera åtgärder vid Befesa ScanDust i Landskrona.

Hälsan försämras hos en tredjedel av nyanlända - efter de kommit till Sverige

Hälsan försämras hos en tredjedel av nyanlända - efter de kommit till Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 08:30 CET

En omfattande kartläggning av nyanlända flyktingars hälsa i Skåne visar att deras självupplevda hälsa ofta är lika god som inrikes föddas. Men trots en ljus syn på tillvaron upplever en tredjedel av flyktingarna att hälsan blir sämre efter att de kommit till Sverige.

Talmansbesök i Skåne 12 december

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 08:30 CET

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) besöker norra och östra Skåne på måndag 12 december tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Anneli Hulthén.

Föreningslivet ökar nyanländas möjligheter i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 15:30 CET

I Skåne finns 21 000 idéburna organisationer och många gör eller vill göra integrationsinsatser. Det skånska projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) har byggt upp och testat en metod för att erbjuda nyanlända flyktingar aktiviteter i föreningslivet, som en del av deras etablering. Metoden sprids nu över landet.

Länsstyrelsen förbjuder Befesa Scandust att bedriva verksamhet

Länsstyrelsen förbjuder Befesa Scandust att bedriva verksamhet

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 13:45 CET

Länsstyrelsen Skåne förbjuder miljöfarlig verksamhet på Befesa Scandust i Landskrona under nuvarande former. Förbudet gäller från och med 11 december.

Miljögifter i 81 procent av undersökta grundvattenprov i Skåne

Miljögifter i 81 procent av undersökta grundvattenprov i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 08:00 CET

Länsstyrelsen Skåne har undersökt miljögifter i grundvatten i Skåne. I 81 procent av proverna hittades ett eller flera miljögifter. I de flesta fall är halterna låga, men på fyra platser rekommenderas vidare undersökningar.

57 miljoner till skånska klimatprojekt

57 miljoner till skånska klimatprojekt

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 14:21 CET

I dag får tio skånska projekt närmare 57 miljoner kronor i bidrag för att minska sina koldioxidutsläpp genom det statliga Klimatklivet. Totalt har skånska projekt fått 195 miljoner kronor från Klimatklivet sedan starten 2015, mest av alla län.

Bredbandsutbyggnaden avgörande för grundläggande betaltjänster i Skåne

Bredbandsutbyggnaden avgörande för grundläggande betaltjänster i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 15:15 CET

Bredbandsutbyggnaden har en avgörande betydelse för tillgången till digitala betaltjänster i Skåne. Det konstaterar Länsstyrelsen Skåne i årets rapport om kontanthantering och betaltjänster. En annan viktig insats som lyfts fram är inrättandet av nya betaltjänstombud.

Nu laddar vi Skåne - 350 nya laddstolpar hittills

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 08:49 CET

Idag arrangerar Klimatsamverkan Skåne en konferens om laddinfrastruktur. Mycket händer i Skåne. I Klimatklivet har hittills beslut om 350 nya laddpunkter beviljats. Samtidigt sker en satsning på att täcka E4 och E6 med laddstolpar hela vägen från Stockholm och Oslo ned till Hamburg.

Årets Oscarspris går till....

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 14:33 CET

I morgon 23 november delar landshövding Anneli Hulthén ut Oscarspriset för svensk folkbildning. Priset går 2016 till Medis 5, en daglig verksamhet där personer med lindriga intellektuella funktionshinder arbetar med kultur.

Beslut om avstängning av Varvskanalen i Malmö i 19 månader

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 08:30 CET

​Länsstyrelsen Skåne har beslutat om föreskrifter som förbjuder vistelse i vattenområdet i Varvskanalen i Malmö mellan 1 december 2016 och 7 juli 2018. Vattenområdet behöver stängas av för stora anläggningsarbeten.

Två vargar i Skåne

Två vargar i Skåne

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 10:55 CET

Länsstyrelsen Skåne har fått bekräftat att det för tillfället rör sig två vargar i Skåne.

Föreläggande mot Scandust Befesa i Landskrona

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 08:30 CET

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om två vitesförelägganden enligt miljöbalken mot Befesa Scandust i Landskrona.

Länsstyrelsen tar bort ny invasiv art från skånsk damm

Länsstyrelsen tar bort ny invasiv art från skånsk damm

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2016 14:14 CET

Länsstyrelsen Skåne bjuder in medier till en pressvisning när växten sydfyling avlägsnas. Samling på Garnisongatan 51 i Helsingborg, 7 november klockan 9.00. Ta med oömma skor eller stövlar.