Skip to main content

Taggar

Föreningslivet ökar nyanländas möjligheter i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 15:30 CET

I Skåne finns 21 000 idéburna organisationer och många gör eller vill göra integrationsinsatser. Det skånska projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) har byggt upp och testat en metod för att erbjuda nyanlända flyktingar aktiviteter i föreningslivet, som en del av deras etablering. Metoden sprids nu över landet.

Länsstyrelsen förbjuder Befesa Scandust att bedriva verksamhet

Länsstyrelsen förbjuder Befesa Scandust att bedriva verksamhet

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 13:45 CET

Länsstyrelsen Skåne förbjuder miljöfarlig verksamhet på Befesa Scandust i Landskrona under nuvarande former. Förbudet gäller från och med 11 december.

Miljögifter i 81 procent av undersökta grundvattenprov i Skåne

Miljögifter i 81 procent av undersökta grundvattenprov i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 08:00 CET

Länsstyrelsen Skåne har undersökt miljögifter i grundvatten i Skåne. I 81 procent av proverna hittades ett eller flera miljögifter. I de flesta fall är halterna låga, men på fyra platser rekommenderas vidare undersökningar.

57 miljoner till skånska klimatprojekt

57 miljoner till skånska klimatprojekt

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 14:21 CET

I dag får tio skånska projekt närmare 57 miljoner kronor i bidrag för att minska sina koldioxidutsläpp genom det statliga Klimatklivet. Totalt har skånska projekt fått 195 miljoner kronor från Klimatklivet sedan starten 2015, mest av alla län.

Bredbandsutbyggnaden avgörande för grundläggande betaltjänster i Skåne

Bredbandsutbyggnaden avgörande för grundläggande betaltjänster i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 15:15 CET

Bredbandsutbyggnaden har en avgörande betydelse för tillgången till digitala betaltjänster i Skåne. Det konstaterar Länsstyrelsen Skåne i årets rapport om kontanthantering och betaltjänster. En annan viktig insats som lyfts fram är inrättandet av nya betaltjänstombud.

Nu laddar vi Skåne - 350 nya laddstolpar hittills

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 08:49 CET

Idag arrangerar Klimatsamverkan Skåne en konferens om laddinfrastruktur. Mycket händer i Skåne. I Klimatklivet har hittills beslut om 350 nya laddpunkter beviljats. Samtidigt sker en satsning på att täcka E4 och E6 med laddstolpar hela vägen från Stockholm och Oslo ned till Hamburg.

Årets Oscarspris går till....

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 14:33 CET

I morgon 23 november delar landshövding Anneli Hulthén ut Oscarspriset för svensk folkbildning. Priset går 2016 till Medis 5, en daglig verksamhet där personer med lindriga intellektuella funktionshinder arbetar med kultur.

Beslut om avstängning av Varvskanalen i Malmö i 19 månader

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 08:30 CET

​Länsstyrelsen Skåne har beslutat om föreskrifter som förbjuder vistelse i vattenområdet i Varvskanalen i Malmö mellan 1 december 2016 och 7 juli 2018. Vattenområdet behöver stängas av för stora anläggningsarbeten.

Två vargar i Skåne

Två vargar i Skåne

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 10:55 CET

Länsstyrelsen Skåne har fått bekräftat att det för tillfället rör sig två vargar i Skåne.

Föreläggande mot Scandust Befesa i Landskrona

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 08:30 CET

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om två vitesförelägganden enligt miljöbalken mot Befesa Scandust i Landskrona.

Länsstyrelsen tar bort ny invasiv art från skånsk damm

Länsstyrelsen tar bort ny invasiv art från skånsk damm

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2016 14:14 CET

Länsstyrelsen Skåne bjuder in medier till en pressvisning när växten sydfyling avlägsnas. Samling på Garnisongatan 51 i Helsingborg, 7 november klockan 9.00. Ta med oömma skor eller stövlar.

Riksrevisionen upphäver sin kritik

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2016 09:31 CET

Riksrevisionen har upphävt sitt beslut från 2015 att utdela kritik mot förre landshövdingen i Skåne, Margareta Pålsson.

Otillräcklig kontroll på importerat avfall

Otillräcklig kontroll på importerat avfall

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2016 08:37 CET

Skånska avfallsanläggningar har otillräcklig kontroll på det avfall som importeras för förbränning. Det konstaterar Länsstyrelsen Skåne i en granskning av hur gränsöverskridande avfall hanteras. Rapporten presenteras på en internationell miljökonferens i Malmö idag.

Nya satsningar på skånska solceller!

Nya satsningar på skånska solceller!

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 08:26 CEST

Mer pengar i solcellsstöd och förlängd söktid - nu förbättras möjligheterna för att sänka kötiden för solcellsansökningarna i Skåne.

Ökat byggande kan leda till 150 000 fler lastbilstransporter i Skåne

Ökat byggande kan leda till 150 000 fler lastbilstransporter i Skåne

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 09:32 CEST

Tillgången på skånsk ballast – krossat berg och naturgrus som används vid stora byggprojekt – är begränsad och finns på ”fel” ställen, långt från där det byggs mest. Risken är stor för fler transporter som både ökar byggkostnader och försämrar miljön.

Klimatsamverkan Skåne: Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

Klimatsamverkan Skåne: Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 08:27 CEST

Tio skånska kommuner deltar i Klimatsamverkan Skånes projekt för att bli fossilbränslefria. De har redan lyckats bli fossilfria när det gäller el, och är på god väg med uppvärmning. Den stora utmaningen gäller transporterna. Även där är kommunerna klart bättre än rikssnittet.

​Nytt naturreservat föreslås skydda bottnar i Kattegatt

​Nytt naturreservat föreslås skydda bottnar i Kattegatt

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 10:31 CEST

Länsstyrelsen Skåne föreslår ett nytt marint naturreservat för att skydda de djupa havsbottnarna utanför Kullen och Bjärehalvön.

​Skåne har fått sitt 300:e naturreservat!

​Skåne har fått sitt 300:e naturreservat!

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 10:47 CEST

Magnarps strandmarker i Ängelholms kommun har blivit naturreservat. Det innebär att Skåne nu har 300 naturreservat.

20-åringar ska säga NEJ!

20-åringar ska säga NEJ!

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 09:05 CEST

I dagarna får 3000 20-åringar i Skåne en tygkasse med posten. På den finns ett budskap mot langning av alkohol. Utskicket är en del av kampanjen ”Hejdå alkoholskador” som syftar till att få unga vuxna att säga nej till att bjuda eller köpa ut till minderåriga.

Strålriskerna kring ESS inte tillräckligt utredda

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 14:37 CEST

Riskerna med ESS strålningspåverkan på omgivningen är inte tillräckligt utredda, konstaterar Länsstyrelsen Skåne i yttrande över detaljplanen för Science Village i Brunnshög i Lund som nu är ute på granskning.