Skip to main content

Taggar

Otillräcklig kontroll på importerat avfall

Otillräcklig kontroll på importerat avfall

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2016 08:37 CET

Skånska avfallsanläggningar har otillräcklig kontroll på det avfall som importeras för förbränning. Det konstaterar Länsstyrelsen Skåne i en granskning av hur gränsöverskridande avfall hanteras. Rapporten presenteras på en internationell miljökonferens i Malmö idag.

Nya satsningar på skånska solceller!

Nya satsningar på skånska solceller!

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 08:26 CEST

Mer pengar i solcellsstöd och förlängd söktid - nu förbättras möjligheterna för att sänka kötiden för solcellsansökningarna i Skåne.

Ökat byggande kan leda till 150 000 fler lastbilstransporter i Skåne

Ökat byggande kan leda till 150 000 fler lastbilstransporter i Skåne

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 09:32 CEST

Tillgången på skånsk ballast – krossat berg och naturgrus som används vid stora byggprojekt – är begränsad och finns på ”fel” ställen, långt från där det byggs mest. Risken är stor för fler transporter som både ökar byggkostnader och försämrar miljön.

Klimatsamverkan Skåne: Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

Klimatsamverkan Skåne: Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 08:27 CEST

Tio skånska kommuner deltar i Klimatsamverkan Skånes projekt för att bli fossilbränslefria. De har redan lyckats bli fossilfria när det gäller el, och är på god väg med uppvärmning. Den stora utmaningen gäller transporterna. Även där är kommunerna klart bättre än rikssnittet.

​Nytt naturreservat föreslås skydda bottnar i Kattegatt

​Nytt naturreservat föreslås skydda bottnar i Kattegatt

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 10:31 CEST

Länsstyrelsen Skåne föreslår ett nytt marint naturreservat för att skydda de djupa havsbottnarna utanför Kullen och Bjärehalvön.

​Skåne har fått sitt 300:e naturreservat!

​Skåne har fått sitt 300:e naturreservat!

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 10:47 CEST

Magnarps strandmarker i Ängelholms kommun har blivit naturreservat. Det innebär att Skåne nu har 300 naturreservat.

20-åringar ska säga NEJ!

20-åringar ska säga NEJ!

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 09:05 CEST

I dagarna får 3000 20-åringar i Skåne en tygkasse med posten. På den finns ett budskap mot langning av alkohol. Utskicket är en del av kampanjen ”Hejdå alkoholskador” som syftar till att få unga vuxna att säga nej till att bjuda eller köpa ut till minderåriga.

Strålriskerna kring ESS inte tillräckligt utredda

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 14:37 CEST

Riskerna med ESS strålningspåverkan på omgivningen är inte tillräckligt utredda, konstaterar Länsstyrelsen Skåne i yttrande över detaljplanen för Science Village i Brunnshög i Lund som nu är ute på granskning.

30 miljoner till skånska klimatprojekt

30 miljoner till skånska klimatprojekt

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 14:21 CEST

Skåne fortsätter vara det län som får mest i bidrag från Klimatklivet. I dag får nio skånska projekt närmare 30 miljoner kronor i bidrag för att minska sina koldioxidutsläpp.

Mer bredbandsstöd till Skåne

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 10:48 CEST

Skåne har fått två positiva besked som kan innebära ytterligare 200 miljoner kronor till den skånska bredbandsutbyggnaden. Dels har Jordbruksverket fördelat mer pengar, dels har Regeringen aviserat nya bredbandssatsningar i budgetpropositionen.

Id-kontroller har haft negativ påverkan på Öresundsregionen

Id-kontroller har haft negativ påverkan på Öresundsregionen

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 10:13 CEST

Länsstyrelsen Skåne redovisar på uppdrag av Regeringen hur id-kontrollerna har påverkat arbetstillfällen, handel, turism och restider i Öresundsregionen.

Sillaröds skaltkvarn - ett av Skånes minsta byggnadsminnen

Sillaröds skaltkvarn - ett av Skånes minsta byggnadsminnen

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 10:45 CEST

Länsstyrelsen Skåne har fattat beslut om ett nytt byggnadsminne, Sillaröds skvaltkvarn i Tomelilla kommun

Elva Skånska företag i nätverk för att minska sitt energianvändande

Elva Skånska företag i nätverk för att minska sitt energianvändande

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 09:31 CEST

Idag börjar nätverket där elva skånska företag med stor energianvändning deltar. Målet är att minska sin energianvändning med 15 procent fram till 2020.

Pressinbjudan: UD till Skåne för chefsmöte

Pressinbjudan: UD till Skåne för chefsmöte

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 09:34 CEST

Måndagen den 22 augusti är Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne värdar för en av dagarna på Utrikesdepartementets årliga chefsmöte. Utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister Isabella Lövin och 125 UD-chefer, såväl ambassadörer som chefer från departementet besöker Lund och Malmö.

​Anmälan om möjligt brott mot kulturmiljölagen

​Anmälan om möjligt brott mot kulturmiljölagen

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2016 11:48 CEST

Länsstyrelsen Skåne har idag lämnat in en anmälan till åklagarkammaren i Kalmar angående misstanke om brott mot kapitel 2 i kulturmiljölagen (1988:950). Anmälan gäller de byggnadsarbeten som pågår på fastigheten Falsterbo 2:22 i Vellinge kommun.

Länsstyrelsen kontrollerar kameraövervakning på badanläggningar

Länsstyrelsen kontrollerar kameraövervakning på badanläggningar

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2016 08:30 CEST

I höst genomför Länsstyrelsen Skåne en särskild tillsyn av kameraövervakning i simhallar och på badanläggningar.

Nytt lodjursangrepp i nordöstra Skåne

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2016 10:12 CEST

En tacka revs under natten till söndagen i en fårhage i Osby kommun, sannolikt av ett lodjur.

​Beslut om omhändertagande hos grisuppfödare

Pressmeddelanden   •   Jul 22, 2016 11:19 CEST

Länsstyrelsen har fattat beslut att omhänderta samtliga omkring 2500 grisar hos en uppfödare i Skåne. Detta efter upprepade brister som inte har blivit åtgärdade.

5,5 miljoner till utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 08:30 CEST

Fyra verksamheter i Skåne beviljas medel till utveckling av skyddat boende för kvinnor utsatta för våld. Totalt fördelar länsstyrelserna drygt 5,5 miljoner till 16 verksamheter i Sverige. I Skåne har följande verksamheter beviljats medel: Hela Människan Malmö (351 000 kr), Malmö Kvinnojour (500 000 kr), Skyddsjouren i Ängelholm (200 000 kr) och Trelleborgs kommun (350 000 kr).

Länsstyrelsen vill skydda naturvärden vid det raserade kraftverket i Hästberga

Länsstyrelsen vill skydda naturvärden vid det raserade kraftverket i Hästberga

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 12:30 CEST

Länsstyrelsen Skåne har inte kunnat komma överens med Brittedal kraftproduktion AB om att bilda ett naturreservat vid den raserade dammen i Hästberga i Osby kommun. Länsstyrelsen kommer att vända sig till mark- och miljödomstolen för att skydda natur- och miljövärdena i området.