Skip to main content

Taggar

Brandrisken når rekordnivåer – landshövdingen vädjar om att följa eldförbudet

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 13:19 CEST

Under helgen når brandrisken nivåer i södra Sverige som knappt uppmätts tidigare. Dessutom finns en prognos med mycket starka vindar. Länsstyrelsen Skåne har under morgonen haft ett möte och beslutat att läget är så pass allvarligt att det inte motiverar några förändringar i eldningsförbudet inför helgen

Förbjudet att jaga och jaktträna med lös hund från 1 augusti

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 16:10 CEST

Från 1 till 31 augusti är det förbjudet att jaga och jaktträna med lös hund efter vildsvin och älg i Skåne.

Skärpt eldningsförbud i Skåne består tillsvidare

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 13:31 CEST

Eldningsförbudet i Skåne består i sin nuvarande form tills vidare. Länsstyrelsen Skåne bevakar läget tillsammans med räddningstjänsterna och kommer göra en ny bedömning på fredag, 3 augusti.

Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 14:28 CEST

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

Eldningsförbudet skärps – grillning och eldning förbjuden även på egen tomt

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2018 16:08 CEST

På rekommendation från MSB skärper Länsstyrelsen Skåne nu eldningsförbudet till att omfatta även egen tomtmark/trädgård/innergård/koloniträdgård.

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli (med fungerande länk)

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2018 15:31 CEST

Från och med 23 juli kl 15 råder totalförbud mot grillning och eldning i Skåne. Enda undantaget är upphöjd grill på ben på den egna tomten.

Klartecken att använda Ringsjön för bevattning

Klartecken att använda Ringsjön för bevattning

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 13:49 CEST

Länsstyrelsen Skåne har fått klartecken från Sydvatten att Ringsjön kan användas för bevattning i den exceptionella situationen med torka. Länsstyrelsen har också inventerat egna naturreservat efter marker som kan användas för bete eller slåtter. 17 områden har lokaliserats.

Akut brist på foder för djur i Skåne

Akut brist på foder för djur i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 13:58 CEST

Efter värmen och torkan råder akut foderbrist för djur i Skåne. Länsstyrelsen Skåne ber nu alla markägare – privatpersoner, bolag och kommuner – att hjälpa till, då vallskördarna är dramatiskt lägre än normalt.

Länsstyrelsen öppnar för vattenuttag ur Helge å för foderproduktion

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 16:28 CEST

Länsstyrelsen Skåne gör bedömningen att det trots låga vattenflöden kan vara möjligt att göra vattenuttag i Helge ås huvudfåra.

​Olagligt att bevattna med vatten från åar utan tillstånd

​Olagligt att bevattna med vatten från åar utan tillstånd

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 08:47 CEST

Vattenläget i Skåne är så allvarligt att det inte är tillåtet att göra vattenuttag från åar, sjöar och bäckar för att bevattna jordbruksgrödor och liknande. Länsstyrelsens bedömning av läget just nu är att alla uttag från ytvatten är olagliga, om man inte har tillstånd genom vattendom.

​Skånska ungdomar jobbar för att minska tobaksbruk

​Skånska ungdomar jobbar för att minska tobaksbruk

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 08:18 CEST

Under tre veckor i sommar arbetar ett trettiotal ungdomar i Skåne med att ta fram egna informationskampanjer för högstadieungdomar med syftet att minska tobaksbruket. Projektet samordnas av Länsstyrelsen Skåne och sju skånska kommuner deltar: Kristianstad, Landskrona, Skurup, Trelleborg, Höör, Hörby och Klippan.

Antalet utsatta EU-medborgare i Skåne har minskat

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 09:18 CEST

Länsstyrelsen Skånes lägesbild visar att antalet utsatta EU-medborgare i Skåne som saknar uppehållsrätt i Skåne har minskat. För dem som fortfarande finns kvar i länet är situationen svår på flera olika sätt.

Hälften av Skånes el kan komma från solceller

Hälften av Skånes el kan komma från solceller

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 08:53 CEST

​Genom att sätta upp solceller på lämpliga tak kan solen stå för över hälften av Skånes elanvändning år 2050. Det visar en ny studie som gjorts av Uppsala universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Skåne går före - sätter högre klimatmål

Skåne går före - sätter högre klimatmål

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 11:21 CEST

I Skåne nådde vi målen för klimatutsläppen 2020 redan 2015. Nu höjer vi ribban ytterligare. Till 2030 ska klimatutsläppen sänkas med ytterligare två tredjedelar från dagens nivå

​Fortsatt tillstånd till kameraövervakning av Seved i Malmö

​Fortsatt tillstånd till kameraövervakning av Seved i Malmö

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 10:08 CEST

Polisen har ansökt om fortsatt tillstånd till kameraövervakning dygnet runt i stadsdelen Seved i Malmö. Länsstyrelsen bifaller ansökan och medger även att ljudsensorer nu får användas på Seved för att detektera skottlossning.

​Nytt metodstöd om intersektionalitet och våld i nära relationer

​Nytt metodstöd om intersektionalitet och våld i nära relationer

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 09:14 CEST

Nu släpper länsstyrelserna ett nytt metodstöd om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Målgruppen är de som arbetar i ideell sektor, kommun eller landsting som möter personer som kan vara utsatta för våld i nära relationer. Metodstödet lanseras på ett fullsatt frukostseminarium i Stockholm den 19 juni.

Handlingsplan ska minska brottsligheten i Skåne

Handlingsplan ska minska brottsligheten i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:30 CEST

Brottsligheten i Skåne ska minska. Det är syftet med den handlingsplan som Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Tullverket och Sydsvenska handelskammaren nu har antagit. Aktörerna ska arbeta gemensamt med öka människors trygghet genom brottsförebyggande insatser.

Dalby Söderskog - Europas minsta nationalpark - fyller 100 år den 14 juni

Dalby Söderskog - Europas minsta nationalpark - fyller 100 år den 14 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:49 CEST

​På torsdag den 14 juni är det precis 100 år sedan 1918 års riksdag biföll den proposition som gjorde Dalby Söderskog till Sveriges tionde nationalpark. Jubileet firas med bland annat ett boksläpp och en invigning av en ny informationsanläggning.

Bostadsmarknaden i Skåne  möter behovet - men inte för alla

Bostadsmarknaden i Skåne möter behovet - men inte för alla

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:30 CEST

2017 var det första året på länge då bostadsbyggande i Skåne kom upp i det beräknade årliga behovet av bostäder om ca 7 000 bostäder. Trots detta står fler medborgare utanför bostadsmarknaden än tidigare.

​Dansbandseliten i Sverige säger nej till langning

​Dansbandseliten i Sverige säger nej till langning

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:30 CEST

I slutet av januari i år drog Länsstyrelsen Skåne igång antilangningskampanjen ”Fyll dansgolvet – Inte ungdomarna” tillsammans med dansbandet Lasse Stefanz. Kampanjen har gjort succé – Hasse Andersson och ytterligare nio dansband har hakat på under våren.