Skip to main content

Projekt bidrar till att säkra kompetensförsörjningen inom offentlig sektor i Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 17:12 CEST

Den 25 september genomförs en workshop med fokus på att komma på lösningar för att säkra offentliga organisationers tillgång till kompetens. Det är det ESF-finansierade projektet Bred kompetens i Skåne som ansvarar för workshopen. Projektet syftar till att säkra kompetensförsörjningen genom att bredda rekryteringen och skapa nya och fler vägar till arbete.

Under workshopen kommer medarbetare från flera offentliga organisationer att arbeta innovativt och utvecklingsinriktat för att lösa delar av kompetensförsörjningen inom offentlig sektor i Skåne. Syftet är att genom erfarenhetsutbyte över organisatoriska gränser bidra till nya idéer och lösningar för att säkra offentliga organisationers tillgång till kompetens och samtidigt inkludera fler nyanlända, utrikesfödda och unga.

Kompetensförsörjningen – en komplex samhällsutmaning Vi står inför en komplex samhällsutmaning. Samtidigt som arbetslösheten är stor inom vissa grupper i Skåne, framförallt bland unga och bland utrikesfödda, har flera arbetsgivare svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Inte minst inom bristyrken inom vård- och omsorg, skola och andra områden inom den offentliga sektorn.

- Det är ett problem att den skånska arbetsmarknaden är segregerad med stora skillnader inom regionen, mellan yrken och vad gäller jämställdhet, vilket leder till ökat utanförskap och svårigheter att ta tillvara den kompetens som finns. Genom att bredda vår rekrytering, synliggöra och inkludera kan vi ta till vara på alla de talanger och kompetenser som finns bland unga, nyanlända och utrikesfödda, säger Patrik Åkesson, projektledare vid Länsstyrelsen i Skåne.

Arbetar för att säkra kompetensförsörjningen inom offentlig sektor i Skåne

Projektet går ut på att de deltagande organisationerna ska utveckla sin verksamhet och bli bättre på att attrahera och inkludera kompetens genom breddad rekrytering. Det handlar bland annat om att öka kunskapen om breddad rekrytering, genomföra förändringsarbete och att förändra synen på kompetens genom samverkan och erfarenhetsutbyte.

- I projektet arbetar vi med kompetensförsörjning på såväl en strategisk som strukturell nivå och vill åstadkomma en normförändring och ändrade attityder. Genom kompetensutveckling, förändringsarbete och erfarenhetsutbyte mellan deltagande organisationer bidrar vi till att utveckla offentlig verksamhet i Skåne med stöd från den europeiska socialfonden,säger Patrik Åkesson, projektledare från Länsstyrelsen i Skåne.

Deltagande organisationer i projektet
Inom projektet medverkar Arbetsförmedlingen, Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Lunds kommun, Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Staffanstorps kommun. Länsstyrelsen Skåne är projektägare.

Kontakt vid frågor
Kontakta projektledare Patrik Åkesson, patrik.akesson@lansstyrelsen.se , telefon 010-224 12.

Det finns tillfälle till intervjuer och fototillfällen under workshopen. Kontakta Patrik Åkesson enligt ovan eller processledare Helena Aghed, helena.aghed@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 11 98. 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.