Skip to main content

Taggar

5,5 miljoner till utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 08:30 CEST

Fyra verksamheter i Skåne beviljas medel till utveckling av skyddat boende för kvinnor utsatta för våld. Totalt fördelar länsstyrelserna drygt 5,5 miljoner till 16 verksamheter i Sverige. I Skåne har följande verksamheter beviljats medel: Hela Människan Malmö (351 000 kr), Malmö Kvinnojour (500 000 kr), Skyddsjouren i Ängelholm (200 000 kr) och Trelleborgs kommun (350 000 kr).