Skip to main content

KÄRLEKEN ÄR FRI!? återvänder till Örebro – med offentliga föreställningar under Fadimedagarna

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 08:00 CET

Under veckorna 2-7 återvänder KÄRLEKEN ÄR FRI!? till Örebro och spelar för skolor från årskurs 9 till årskurs 3 i gymnasiet på Tegelbruket. Pjäsen, som är regisserad av Michael Cocke, hade premiär våren 2014 och är en del av det nationella Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017).

Projektet har som syfte att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt stärka värdegrundsarbetet i skolorna. Föreställningen handlar om individens rättighet att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, kultur, tradition och samhälle. Den berör också hur det kan vara att leva som hbtq-person inom en hederskontext. Rättighetsperspektivet och kärlekstemat utgör grunden för föreställningen som riktar sig till en bred publik.

I Örebro kommer Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro länsteater att samverka. Efter föreställningen följs arbetet upp av processledare och genom temaveckor om mänskliga rättigheter på varje skola. Satsningen ska ligga till grund för ett fortsatt aktivt värdegrundsarbete där mänskliga rättigheterna, jämställdhet och likvärdighet genomsyrar handlingsplanen ”Våld i nära relationer” som skall implementeras på gymnasieskolorna.

-”Över 3000 elever kommer att ta del av projektet och det är gymnasieskolornas största värdegrundssatsningar någonsin”, säger Peter Strand, kurator och delprojektledare i Örebro.
.

Offentliga föreställningar under Fadimedagarna

Den 21 januari 2017 är det 15 år sedan Fadime Sahindal, 26 år gammal, blev brutalt hedersmördad av sin far. Fadime hade innan sin död framträtt i TV och hållit tal i riksdagen där hon lyfte upp frågan med hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan 2016 hedrar Riksorganisationen GAPF Fadime i samarbete med flera organisationen en rad städer i Sverige.

  • Torsdag 19 januari 17.00 på Tegelbruket, Örebro
    Beston Kalefa, ungdomscoach på Tegelbruket, ger sin föreläsning Vem är de skyldig? om varför ungdomar känner att deras rättigheter är underordnade föräldrarnas vilja. Direkt efteråt ges en offentlig föreställning av KÄRLEKEN ÄR FRI!? Evenemanget är kostnadsfritt - föranmälan görs på www.tegelbruket.org
    .
  • Fredag 27 januari 18.00 på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm
    KÄRLEKEN ÄR FRI!? spelas och efteråt (19.30-20.15) följer ett panelsamtal om hedersrelaterat våld och förtryck i samarbete med GAPFs Fadimedagar 2017. Medverkande: Annika Hirvionnen, riksdagsledamot (MP), Märta Obminska, riksdagsledamot (M), Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot (V) och en representant från Riksorganisationen GAPF.

.

Mer information

Mer om information om föreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? finns på www.orebrolansteater.se/forestallningar/karleken-ar-fri/

Mer om Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017) hittar du på www.dinarattigheter.se
.

Kontakt

Vill du recensera, boka intervjuer eller bevaka på annat sätt? Tveka inte att kontakta oss:

Örebro länsteater ägs av Region Örebro län och Örebro kommun. Vi har som uppdrag att erbjuda invånarna i länet professionell teater av hög konstnärlig kvalitet samt att vara en regional resurs, för såväl professionella teateraktörer och amatörteater som för skolan i dess olika former. Örebro länsteater har antagit en vision som lyder: Teatern i centrum – av staden, i det demokratiska samtalet och i människors vardag.

Örebro länsteater ska vara en fri och obunden kraft som genom sitt konstnärliga arbete initierar, kritiserar och reflekterar över de processer som skapar samhället. Teater skapar flerdimensionella berättelser som visar på tillvarons komplexitet och skapar bränsle till engagemang och samtal. Örebro länsteater turnerar i hela Örebro län men verksamhet är koncentrerad till Örebro där huvudscenen Örebro Teater, annexscenen Nya China samt teaterns verkstäder ligger. Vi ger årligen cirka 300 föreställningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy