Nl5w4ldyhhdin7fr1s7y
Y9jyh593c2i2numq9ntb Efrfuy214w7fnm1p5rsu

Bättre kollektivtrafik för dig som bor i Lekebergs kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 07:00 CEST

Under våren har Länstrafiken Örebro arbetat med att förbättra regiontrafiken för boende i Lekebergs kommun samt i sydvästra Örebro kommun. Det har fört med sig att det kommer göras om en hel del i busstrafiken. Förändringarna kommer att genomföras 14 augusti i år.

Oiiaecicjebbhr1svovz
Zlocktpoecu12zt8q5u2 Myh85urlpvrapvecqq1d

Länstrafiken lanserar Sommarbiljetten

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 08:00 CEST

Med Länstrafikens Sommarbiljett blir det billigare att resa ofta med kollektivtrafiken i sommar. Sommarbiljetten kommer att säljas i Länstrafikens app från den 1 juni och ger rätt till resor med buss och tåg inom hela Örebro län mellan 12 juni – 21 augusti.

Media no image
Ixbyrtgoobicxuxbrtob Efrfuy214w7fnm1p5rsu

Kameraövervakning på bussarna i Lindesberg medför att skyddsstopp hävs

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 09:00 CET

Kameraövervakning har installerats i bussarna som kör i Lindesberg. Det gör det möjligt att från måndag 27 februari häva det skyddsstopp som under en längre tidsperiod förekommit på vissa avgångar med stadsbussarna i Lindesberg.

Flera avgångar på linje 380 och 383 i Lindesberg har under en längre tidsperiod varit belagda med skyddsstopp av skyddsombudet hos Söne Trafik AB, trafikoperatören som kör busstrafiken i området på uppdrag av Länstrafiken. Nu har kameraövervakning installerats på bussarna och skyddsstoppet hävs från måndag 27 februari, vilket innebär att avgångarna börjar köras igen.

– Länstrafiken och Söne Trafik AB ihop med kommunerna är måna om bussförarnas arbetsmiljö och allas trygghet ombord, säger Thony Lundberg, Trafik- och Marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Det har förekommit flera tillfällen då bussförare fått tillkalla väktare och i vissa fall också polis. Söne Trafik AB och Lindesbergs kommun har vidtagit flera åtgärder för att öka tryggheten för både resenärer och bussförare. Att installera kameraövervakning i bussarna är en de senaste åtgärderna som vidtagits.

– Skyddsstoppet utfärdades då det förekom flera hotfulla och våldsamma händelser där resenärer utsatte både bussförare och andra resenärer för hot och våld, säger Per Nordin, Trafikområdeschef på Söne Trafik AB.

– Genom kameraövervakning ombord kan vi trygga resan för både bussförare och resenärer, fortsätter Per Nordin. Nu kan hotfulla händelser följas upp av polisen och vi hoppas att det kan avskräcka från vidare hotfulla händelser.

Om de nu vidtagna åtgärderna inte leder till förbättringar ombord på bussen och därigenom en tryggare resa kan de aktuella turerna åter komma att stoppas. Mer information kring de turer som berörs finns att läsa på www.lanstrafiken.se och där finns också de aktuella tidtabellerna. 

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. www.lanstrafiken.se.

Kameraövervakning har installerats i bussarna som kör i Lindesberg. Det gör det möjligt att från måndag 27 februari häva det skyddsstopp som under en längre tidsperiod förekommit på vissa avgångar med stadsbussarna i Lindesberg.

Läs vidare »
Qc9wryn9spktpr4vxwe8
Whss3zr0qi1ie38dk9gg Otxbhpv8sezxh8ezcbzm

Ny rutin ska öka tryggheten

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 07:30 CET

Länstrafiken har infört en ny ärendehanteringsrutin för serviceresor i syfte att öka resenärernas trygghet och ge snabbare återkoppling på frågor och synpunkter. Den nya rutinen innebär också förbättrad möjlighet att analysera och systematiskt förbättra verksamheten.

Ixy0pvsdevcqxynm1kve
Ixbyrtgoobicxuxbrtob Efrfuy214w7fnm1p5rsu

Fler än åtta av tio resenärer tycker det är tryggt att resa med Länstrafiken

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 10:30 CET

En klar majoritet av kollektivtrafikresenärer upplever att det är tryggt att resa med Länstrafiken. Det framgår av en rapport från Kollektivtrafikbarometern 2016 som idag presenterades av Svensk kollektivtrafik. Minst nöjda är de med informationen vid oplanerade trafikförändringar.

Bxgzqmgm9gaaru5rqe9n
Myh85urlpvrapvecqq1d Whss3zr0qi1ie38dk9gg

60 procent av länets förare inom Serviceresor är nu certifierade

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2016 08:00 CET

I november 2015 startade Länstrafiken processen med att utbilda och certifiera de förare som kör Serviceresor i Örebro län. Syftet med förarcertifieringen är att succesivt höja kvalitén på länets Serviceresor. Nu har målet för 2016 nåtts - 60 procent av länets ca 500 förare är nu certifierade.

Vwirsqdjfr6idtnt5fqs
Ixbyrtgoobicxuxbrtob

Utökad giltighet för Länstrafikens periodbiljetter

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 08:00 CET

Från 11 december kommer SJ att ta över som tågoperatör för Tåg i Bergslagen. Det innebär framförallt två förbättringar när det gäller Länstrafikens periodbiljetter. En av förbättringarna består i att den geografiska giltigheten utökas för de periodbiljetter som har giltighet på tåg. Det blir också möjligt att använda Länstrafikens periodbiljett för delbetalning vid enkelresor med tåg.

Dk1zinxfxranonnyp9rt
Myh85urlpvrapvecqq1d Whss3zr0qi1ie38dk9gg

Från 1 december körs Serviceresor av nya entreprenörer

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 08:00 CET

Länstrafiken går skilda vägar med TaxiKurir efter den 30 november. Från och med den 1 december körs länets Serviceresor av Lindbergs Buss och Trend Taxi tack vare den upphandling av 50 fordon som nyligen har gjorts. Länstrafikens förhoppning är att bytet av entreprenör ska innebära positiva effekter för resenärerna.

Nyr6iqr6lbsgbqiswknd
Ixbyrtgoobicxuxbrtob Efrfuy214w7fnm1p5rsu

Länstrafiken byter tidtabell från 11 december

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 08:00 CET

Länstrafiken byter tidtabell från och med den 11 december för både stads- och regionbussar inom Örebro län. Den nya tidtabellen för regionbuss kommer gälla fram till och med den 13 augusti 2017 och för stadsbussar fram till och med den 18 juni 2017. De nya tidtabellerna innehåller justeringar gällande både avgångstider samt utbud. Störst förändring blir det i hur regionbussarna kör under lovdagar.

Td5aii31bilcaxxhonfm
Myh85urlpvrapvecqq1d Efrfuy214w7fnm1p5rsu

Pratorer har installerats i syfte att underlätta bussresan för synskadade resenärer

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 08:00 CEST

Nu finns det två gula pratorer uppsatta vid in- och utgången till Länstrafikens Kundcenter vid Örebro Resecentrum. Syftet med pratorerna är att underlätta informationen kring bussresan för synskadade personer. Med ett enkelt knapptryck läser pratorn upp information om nästa avgångstid och hållplatsläge för de bussar som avgår från Örebro Resecentrum.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Trafik- och marknadschef
 • Allmän kollektivtrafik
 • thonxffwy.lundfhetberg@lanstrafiken.se
 • 072-202 39 65

 • Presskontakt
 • Chef för serviceresor
 • Serviceresor
 • tex.kihlstrom@lanstrafiken.se
 • 076-105 07 00

 • Presskontakt
 • Marknads- och kommunikationsstrateg
 • saizmnswrhndbzputwakttrajmvfhy.leethje@lucaneygwbzstrafijgkexqn.se
 • 076-117 84 00

Om Länstrafiken Örebro

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning.

Adress

 • Länstrafiken Örebro
 • Drottninggatan 27
 • 701 16 Örebro
 • Sverige

Koncern