Nfukcecbcjm5tya1jx1b
Zlocktpoecu12zt8q5u2 Efrfuy214w7fnm1p5rsu

Justerade biljettpriser och höjd tilläggsavgift från 8 januari 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2018 08:30 CET

Den 8 januari 2018 justeras priserna för enkelbiljetter vid resa med Länstrafiken. Det sker en mindre höjning för enkelbiljetter som förköps. För enkelbiljetter som köps ombord på bussen är höjningen något större. Länstrafikens periodbiljetter påverkas inte av prisjusteringen. I samband med prisjusteringen höjs också tilläggsavgiften från 800 kr till 1000 kr.

Jgjzl0hrdhr3iubqb0qj
Ixbyrtgoobicxuxbrtob Efrfuy214w7fnm1p5rsu

Den 10 december byter Länstrafiken tidtabell för både stad- och regionbuss

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 09:00 CET

Den 10 december byter Länstrafiken tidtabell för stads- och regionbussar inom Örebro län. Den nya tidtabellen kommer att gälla till 17 juni 2018. Länstrafiken kommer att genomföra både mindre justeringar i bland annat avgångstider och också större justeringar som exempelvis nya hållplatser. Störst förändring blir det för busstrafiken inom Karlskoga och Örebro.

Pek3j3mjtw9z1rxp1z0e
Xluh1m7ydwbqqqowx8ah Myh85urlpvrapvecqq1d

Kontaktlös betalning med bankkort på Länstrafikens bussar

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 08:00 CET

Länstrafiken installerar nya bankkortsterminaler där resenärer kan betala sin resa genom att hålla ett kontaktlöst bankkort mot sidan av bankkortsterminalen. Bankkortsterminalerna finns installerade på bussarna i Örebro stadstrafik och i slutet av november kommer alla Länstrafikens bussar i länet att ha de nya bankkortsterminalerna.

Nl5w4ldyhhdin7fr1s7y
Y9jyh593c2i2numq9ntb Efrfuy214w7fnm1p5rsu

Bättre kollektivtrafik för dig som bor i Lekebergs kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 07:00 CEST

Under våren har Länstrafiken Örebro arbetat med att förbättra regiontrafiken för boende i Lekebergs kommun samt i sydvästra Örebro kommun. Det har fört med sig att det kommer göras om en hel del i busstrafiken. Förändringarna kommer att genomföras 14 augusti i år.

Oiiaecicjebbhr1svovz
Zlocktpoecu12zt8q5u2 Myh85urlpvrapvecqq1d

Länstrafiken lanserar Sommarbiljetten

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 08:00 CEST

Med Länstrafikens Sommarbiljett blir det billigare att resa ofta med kollektivtrafiken i sommar. Sommarbiljetten kommer att säljas i Länstrafikens app från den 1 juni och ger rätt till resor med buss och tåg inom hela Örebro län mellan 12 juni – 21 augusti.

Media no image
Ixbyrtgoobicxuxbrtob Efrfuy214w7fnm1p5rsu

Kameraövervakning på bussarna i Lindesberg medför att skyddsstopp hävs

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 09:00 CET

Kameraövervakning har installerats i bussarna som kör i Lindesberg. Det gör det möjligt att från måndag 27 februari häva det skyddsstopp som under en längre tidsperiod förekommit på vissa avgångar med stadsbussarna i Lindesberg.

Flera avgångar på linje 380 och 383 i Lindesberg har under en längre tidsperiod varit belagda med skyddsstopp av skyddsombudet hos Söne Trafik AB, trafikoperatören som kör busstrafiken i området på uppdrag av Länstrafiken. Nu har kameraövervakning installerats på bussarna och skyddsstoppet hävs från måndag 27 februari, vilket innebär att avgångarna börjar köras igen.

– Länstrafiken och Söne Trafik AB ihop med kommunerna är måna om bussförarnas arbetsmiljö och allas trygghet ombord, säger Thony Lundberg, Trafik- och Marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Det har förekommit flera tillfällen då bussförare fått tillkalla väktare och i vissa fall också polis. Söne Trafik AB och Lindesbergs kommun har vidtagit flera åtgärder för att öka tryggheten för både resenärer och bussförare. Att installera kameraövervakning i bussarna är en de senaste åtgärderna som vidtagits.

– Skyddsstoppet utfärdades då det förekom flera hotfulla och våldsamma händelser där resenärer utsatte både bussförare och andra resenärer för hot och våld, säger Per Nordin, Trafikområdeschef på Söne Trafik AB.

– Genom kameraövervakning ombord kan vi trygga resan för både bussförare och resenärer, fortsätter Per Nordin. Nu kan hotfulla händelser följas upp av polisen och vi hoppas att det kan avskräcka från vidare hotfulla händelser.

Om de nu vidtagna åtgärderna inte leder till förbättringar ombord på bussen och därigenom en tryggare resa kan de aktuella turerna åter komma att stoppas. Mer information kring de turer som berörs finns att läsa på www.lanstrafiken.se och där finns också de aktuella tidtabellerna. 

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. www.lanstrafiken.se.

Kameraövervakning har installerats i bussarna som kör i Lindesberg. Det gör det möjligt att från måndag 27 februari häva det skyddsstopp som under en längre tidsperiod förekommit på vissa avgångar med stadsbussarna i Lindesberg.

Läs vidare »
Qc9wryn9spktpr4vxwe8
Whss3zr0qi1ie38dk9gg Otxbhpv8sezxh8ezcbzm

Ny rutin ska öka tryggheten

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 07:30 CET

Länstrafiken har infört en ny ärendehanteringsrutin för serviceresor i syfte att öka resenärernas trygghet och ge snabbare återkoppling på frågor och synpunkter. Den nya rutinen innebär också förbättrad möjlighet att analysera och systematiskt förbättra verksamheten.

Ixy0pvsdevcqxynm1kve
Ixbyrtgoobicxuxbrtob Efrfuy214w7fnm1p5rsu

Fler än åtta av tio resenärer tycker det är tryggt att resa med Länstrafiken

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 10:30 CET

En klar majoritet av kollektivtrafikresenärer upplever att det är tryggt att resa med Länstrafiken. Det framgår av en rapport från Kollektivtrafikbarometern 2016 som idag presenterades av Svensk kollektivtrafik. Minst nöjda är de med informationen vid oplanerade trafikförändringar.

Bxgzqmgm9gaaru5rqe9n
Myh85urlpvrapvecqq1d Whss3zr0qi1ie38dk9gg

60 procent av länets förare inom Serviceresor är nu certifierade

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2016 08:00 CET

I november 2015 startade Länstrafiken processen med att utbilda och certifiera de förare som kör Serviceresor i Örebro län. Syftet med förarcertifieringen är att succesivt höja kvalitén på länets Serviceresor. Nu har målet för 2016 nåtts - 60 procent av länets ca 500 förare är nu certifierade.

Vwirsqdjfr6idtnt5fqs
Ixbyrtgoobicxuxbrtob

Utökad giltighet för Länstrafikens periodbiljetter

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 08:00 CET

Från 11 december kommer SJ att ta över som tågoperatör för Tåg i Bergslagen. Det innebär framförallt två förbättringar när det gäller Länstrafikens periodbiljetter. En av förbättringarna består i att den geografiska giltigheten utökas för de periodbiljetter som har giltighet på tåg. Det blir också möjligt att använda Länstrafikens periodbiljett för delbetalning vid enkelresor med tåg.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Trafik- och marknadschef
 • Allmän kollektivtrafik
 • thony.lundberg@lanstrafiken.se
 • 072-202 39 65

 • Presskontakt
 • Chef för serviceresor
 • Serviceresor
 • tex.kihlstrom@lanstrafiken.se
 • 076-105 07 00

 • Presskontakt
 • Marknads- och kommunikationsstrateg
 • saqrndzvra.lznemee@lluprantubcvasnstnhrarhfikmsmkeaun.se
 • 076-117 84 00

Om Länstrafiken Örebro

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning.

Adress

 • Länstrafiken Örebro
 • Eklundavägen 1
 • 701 16 Örebro
 • Sverige

Koncern