Skip to main content

Taggar

Ny webbplats gör resan enklare för Länstrafikens resenärer

Ny webbplats gör resan enklare för Länstrafikens resenärer

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 10:52 CET

Idag, den 20 februari, lanserar Länstrafiken en ny och mer tillgänglig webbplats som är anpassad för mobila enheter. Webbadressen är samma: www.lanstrafiken.se, men mycket annat är nytt. Utöver en uppdaterad reseplanerare finns nu också en biljettguide, en linjesida för varje linje och en hållplatssida för varje hållplats. Mycket av informationen är också översatt till engelska.

Justerade biljettpriser och höjd tilläggsavgift från 8 januari 2018

Justerade biljettpriser och höjd tilläggsavgift från 8 januari 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2018 08:30 CET

Den 8 januari 2018 justeras priserna för enkelbiljetter vid resa med Länstrafiken. Det sker en mindre höjning för enkelbiljetter som förköps. För enkelbiljetter som köps ombord på bussen är höjningen något större. Länstrafikens periodbiljetter påverkas inte av prisjusteringen. I samband med prisjusteringen höjs också tilläggsavgiften från 800 kr till 1000 kr.

Den 10 december byter Länstrafiken tidtabell för både stad- och regionbuss

Den 10 december byter Länstrafiken tidtabell för både stad- och regionbuss

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 09:00 CET

Den 10 december byter Länstrafiken tidtabell för stads- och regionbussar inom Örebro län. Den nya tidtabellen kommer att gälla till 17 juni 2018. Länstrafiken kommer att genomföra både mindre justeringar i bland annat avgångstider och också större justeringar som exempelvis nya hållplatser. Störst förändring blir det för busstrafiken inom Karlskoga och Örebro.

Kontaktlös betalning med bankkort på Länstrafikens bussar

Kontaktlös betalning med bankkort på Länstrafikens bussar

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 08:00 CET

Länstrafiken installerar nya bankkortsterminaler där resenärer kan betala sin resa genom att hålla ett kontaktlöst bankkort mot sidan av bankkortsterminalen. Bankkortsterminalerna finns installerade på bussarna i Örebro stadstrafik och i slutet av november kommer alla Länstrafikens bussar i länet att ha de nya bankkortsterminalerna.

Bättre kollektivtrafik för dig som bor i Lekebergs kommun

Bättre kollektivtrafik för dig som bor i Lekebergs kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 07:00 CEST

Under våren har Länstrafiken Örebro arbetat med att förbättra regiontrafiken för boende i Lekebergs kommun samt i sydvästra Örebro kommun. Det har fört med sig att det kommer göras om en hel del i busstrafiken. Förändringarna kommer att genomföras 14 augusti i år.

Länstrafiken lanserar Sommarbiljetten

Länstrafiken lanserar Sommarbiljetten

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 08:00 CEST

Med Länstrafikens Sommarbiljett blir det billigare att resa ofta med kollektivtrafiken i sommar. Sommarbiljetten kommer att säljas i Länstrafikens app från den 1 juni och ger rätt till resor med buss och tåg inom hela Örebro län mellan 12 juni – 21 augusti.

Media no image

Kameraövervakning på bussarna i Lindesberg medför att skyddsstopp hävs

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 09:00 CET

Kameraövervakning har installerats i bussarna som kör i Lindesberg. Det gör det möjligt att från måndag 27 februari häva det skyddsstopp som under en längre tidsperiod förekommit på vissa avgångar med stadsbussarna i Lindesberg.

Ny rutin ska öka tryggheten

Ny rutin ska öka tryggheten

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 07:30 CET

Länstrafiken har infört en ny ärendehanteringsrutin för serviceresor i syfte att öka resenärernas trygghet och ge snabbare återkoppling på frågor och synpunkter. Den nya rutinen innebär också förbättrad möjlighet att analysera och systematiskt förbättra verksamheten.

Fler än åtta av tio resenärer tycker det är tryggt att resa med Länstrafiken

Fler än åtta av tio resenärer tycker det är tryggt att resa med Länstrafiken

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 10:30 CET

En klar majoritet av kollektivtrafikresenärer upplever att det är tryggt att resa med Länstrafiken. Det framgår av en rapport från Kollektivtrafikbarometern 2016 som idag presenterades av Svensk kollektivtrafik. Minst nöjda är de med informationen vid oplanerade trafikförändringar.

60 procent av länets förare inom Serviceresor är nu certifierade

60 procent av länets förare inom Serviceresor är nu certifierade

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2016 08:00 CET

I november 2015 startade Länstrafiken processen med att utbilda och certifiera de förare som kör Serviceresor i Örebro län. Syftet med förarcertifieringen är att succesivt höja kvalitén på länets Serviceresor. Nu har målet för 2016 nåtts - 60 procent av länets ca 500 förare är nu certifierade.

Utökad giltighet för Länstrafikens periodbiljetter

Utökad giltighet för Länstrafikens periodbiljetter

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 08:00 CET

Från 11 december kommer SJ att ta över som tågoperatör för Tåg i Bergslagen. Det innebär framförallt två förbättringar när det gäller Länstrafikens periodbiljetter. En av förbättringarna består i att den geografiska giltigheten utökas för de periodbiljetter som har giltighet på tåg. Det blir också möjligt att använda Länstrafikens periodbiljett för delbetalning vid enkelresor med tåg.

Från 1 december körs Serviceresor av nya entreprenörer

Från 1 december körs Serviceresor av nya entreprenörer

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 08:00 CET

Länstrafiken går skilda vägar med TaxiKurir efter den 30 november. Från och med den 1 december körs länets Serviceresor av Lindbergs Buss och Trend Taxi tack vare den upphandling av 50 fordon som nyligen har gjorts. Länstrafikens förhoppning är att bytet av entreprenör ska innebära positiva effekter för resenärerna.

Länstrafiken byter tidtabell från 11 december

Länstrafiken byter tidtabell från 11 december

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 08:00 CET

Länstrafiken byter tidtabell från och med den 11 december för både stads- och regionbussar inom Örebro län. Den nya tidtabellen för regionbuss kommer gälla fram till och med den 13 augusti 2017 och för stadsbussar fram till och med den 18 juni 2017. De nya tidtabellerna innehåller justeringar gällande både avgångstider samt utbud. Störst förändring blir det i hur regionbussarna kör under lovdagar.

Pratorer har installerats i syfte att underlätta bussresan för synskadade resenärer

Pratorer har installerats i syfte att underlätta bussresan för synskadade resenärer

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 08:00 CEST

Nu finns det två gula pratorer uppsatta vid in- och utgången till Länstrafikens Kundcenter vid Örebro Resecentrum. Syftet med pratorerna är att underlätta informationen kring bussresan för synskadade personer. Med ett enkelt knapptryck läser pratorn upp information om nästa avgångstid och hållplatsläge för de bussar som avgår från Örebro Resecentrum.

Höjd ersättning för den som blir försenad i kollektivtrafiken

Höjd ersättning för den som blir försenad i kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 08:00 CEST

Länstrafiken har höjt ersättningen för försening i den allmänna kollektivtrafiken. Maxbeloppet för resa med taxi eller egen bil vid försenad bussresa är höjd till 1110 kr. Nu byts namnet Resegaranti ut mot Förseningsersättning.

Länstrafiken deltar i E-medborgarveckan

Länstrafiken deltar i E-medborgarveckan

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 07:53 CEST

Länstrafiken kommer att delta i E-medborgarveckan den 3-9 oktober. Länstrafiken vill öka kunskapen kring de digitala kanaler som finns för den allmänna kollektivtrafiken i länet. Med en ökad kunskap ökar även de digitala kanalernas tillgänglighet. Länstrafiken vill också bidra till en ökad digital delaktighet i samhället. Mellan 3-9 oktober kommer Länstrafiken att finnas på olika orter i länet.

Torgmöten om ökad busstrafik i den västra länsdelen

Torgmöten om ökad busstrafik i den västra länsdelen

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2016 08:45 CEST

Den 14 augusti börjar förändringarna i busstrafiken för länets västra delar att gälla. Det innebär bland annat att linje 500 kommer gå oftare, att linjenätet i Karlskogas stadstrafik ändras och att det införs en busslinje mellan Nora och Karlskoga. Den 16 augusti hålls torgmöten i Degerfors och Karlskoga för att och svara på allmänhetens frågor om den nya trafiken.

Åk buss till länets smultronställen i sommar

Åk buss till länets smultronställen i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 07:00 CEST

Att åka buss är ett miljövänligt, ekonomiskt och tidseffektivt sätt att semestra på hemmaplan, det vill Länstrafiken lyfta fram i sin kampanj ”Smultronställen”. I kampanjen har Länstrafiken listat många av länets utflyktsresmål som är enkla att åka till med kollektivtrafiken.

Flera förändringar i Karlskogas stadstrafik

Flera förändringar i Karlskogas stadstrafik

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 09:00 CEST

14 augusti kommer Länstrafiken göra flera förändringar i Karlskogas stadstrafik. De större förändringarna handlar om förändringar i linjenätet och ökad turtäthet.

Nytt kommunikationssystem i bussarna

Nytt kommunikationssystem i bussarna

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2016 15:00 CEST

Länstrafiken har nu infört ett nytt kommunikationssystem i de bussar som kör i den allmänna kollektivtrafiken i länet. Det nya kommunikationssystemet är en RAKEL-baserad lösning och bidrar till en ökad krisberedskap i länet som helhet. Systemet innebär en förbättrad kommunikation mellan bussförare och trafikledning och även en ökad säkerhet för både resenärer och bussförare.