Skip to main content

Taggar

Media no image

Kameraövervakning på bussarna i Lindesberg medför att skyddsstopp hävs

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 09:00 CET

Kameraövervakning har installerats i bussarna som kör i Lindesberg. Det gör det möjligt att från måndag 27 februari häva det skyddsstopp som under en längre tidsperiod förekommit på vissa avgångar med stadsbussarna i Lindesberg.

Ny rutin ska öka tryggheten

Ny rutin ska öka tryggheten

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 07:30 CET

Länstrafiken har infört en ny ärendehanteringsrutin för serviceresor i syfte att öka resenärernas trygghet och ge snabbare återkoppling på frågor och synpunkter. Den nya rutinen innebär också förbättrad möjlighet att analysera och systematiskt förbättra verksamheten.

Fler än åtta av tio resenärer tycker det är tryggt att resa med Länstrafiken

Fler än åtta av tio resenärer tycker det är tryggt att resa med Länstrafiken

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 10:30 CET

En klar majoritet av kollektivtrafikresenärer upplever att det är tryggt att resa med Länstrafiken. Det framgår av en rapport från Kollektivtrafikbarometern 2016 som idag presenterades av Svensk kollektivtrafik. Minst nöjda är de med informationen vid oplanerade trafikförändringar.

60 procent av länets förare inom Serviceresor är nu certifierade

60 procent av länets förare inom Serviceresor är nu certifierade

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2016 08:00 CET

I november 2015 startade Länstrafiken processen med att utbilda och certifiera de förare som kör Serviceresor i Örebro län. Syftet med förarcertifieringen är att succesivt höja kvalitén på länets Serviceresor. Nu har målet för 2016 nåtts - 60 procent av länets ca 500 förare är nu certifierade.

Utökad giltighet för Länstrafikens periodbiljetter

Utökad giltighet för Länstrafikens periodbiljetter

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 08:00 CET

Från 11 december kommer SJ att ta över som tågoperatör för Tåg i Bergslagen. Det innebär framförallt två förbättringar när det gäller Länstrafikens periodbiljetter. En av förbättringarna består i att den geografiska giltigheten utökas för de periodbiljetter som har giltighet på tåg. Det blir också möjligt att använda Länstrafikens periodbiljett för delbetalning vid enkelresor med tåg.

Från 1 december körs Serviceresor av nya entreprenörer

Från 1 december körs Serviceresor av nya entreprenörer

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 08:00 CET

Länstrafiken går skilda vägar med TaxiKurir efter den 30 november. Från och med den 1 december körs länets Serviceresor av Lindbergs Buss och Trend Taxi tack vare den upphandling av 50 fordon som nyligen har gjorts. Länstrafikens förhoppning är att bytet av entreprenör ska innebära positiva effekter för resenärerna.

Länstrafiken byter tidtabell från 11 december

Länstrafiken byter tidtabell från 11 december

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 08:00 CET

Länstrafiken byter tidtabell från och med den 11 december för både stads- och regionbussar inom Örebro län. Den nya tidtabellen för regionbuss kommer gälla fram till och med den 13 augusti 2017 och för stadsbussar fram till och med den 18 juni 2017. De nya tidtabellerna innehåller justeringar gällande både avgångstider samt utbud. Störst förändring blir det i hur regionbussarna kör under lovdagar.

Pratorer har installerats i syfte att underlätta bussresan för synskadade resenärer

Pratorer har installerats i syfte att underlätta bussresan för synskadade resenärer

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 08:00 CEST

Nu finns det två gula pratorer uppsatta vid in- och utgången till Länstrafikens Kundcenter vid Örebro Resecentrum. Syftet med pratorerna är att underlätta informationen kring bussresan för synskadade personer. Med ett enkelt knapptryck läser pratorn upp information om nästa avgångstid och hållplatsläge för de bussar som avgår från Örebro Resecentrum.

Höjd ersättning för den som blir försenad i kollektivtrafiken

Höjd ersättning för den som blir försenad i kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 08:00 CEST

Länstrafiken har höjt ersättningen för försening i den allmänna kollektivtrafiken. Maxbeloppet för resa med taxi eller egen bil vid försenad bussresa är höjd till 1110 kr. Nu byts namnet Resegaranti ut mot Förseningsersättning.

Länstrafiken deltar i E-medborgarveckan

Länstrafiken deltar i E-medborgarveckan

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 07:53 CEST

Länstrafiken kommer att delta i E-medborgarveckan den 3-9 oktober. Länstrafiken vill öka kunskapen kring de digitala kanaler som finns för den allmänna kollektivtrafiken i länet. Med en ökad kunskap ökar även de digitala kanalernas tillgänglighet. Länstrafiken vill också bidra till en ökad digital delaktighet i samhället. Mellan 3-9 oktober kommer Länstrafiken att finnas på olika orter i länet.

Torgmöten om ökad busstrafik i den västra länsdelen

Torgmöten om ökad busstrafik i den västra länsdelen

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2016 08:45 CEST

Den 14 augusti börjar förändringarna i busstrafiken för länets västra delar att gälla. Det innebär bland annat att linje 500 kommer gå oftare, att linjenätet i Karlskogas stadstrafik ändras och att det införs en busslinje mellan Nora och Karlskoga. Den 16 augusti hålls torgmöten i Degerfors och Karlskoga för att och svara på allmänhetens frågor om den nya trafiken.

Åk buss till länets smultronställen i sommar

Åk buss till länets smultronställen i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 07:00 CEST

Att åka buss är ett miljövänligt, ekonomiskt och tidseffektivt sätt att semestra på hemmaplan, det vill Länstrafiken lyfta fram i sin kampanj ”Smultronställen”. I kampanjen har Länstrafiken listat många av länets utflyktsresmål som är enkla att åka till med kollektivtrafiken.

Flera förändringar i Karlskogas stadstrafik

Flera förändringar i Karlskogas stadstrafik

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 09:00 CEST

14 augusti kommer Länstrafiken göra flera förändringar i Karlskogas stadstrafik. De större förändringarna handlar om förändringar i linjenätet och ökad turtäthet.

Nytt kommunikationssystem i bussarna

Nytt kommunikationssystem i bussarna

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2016 15:00 CEST

Länstrafiken har nu infört ett nytt kommunikationssystem i de bussar som kör i den allmänna kollektivtrafiken i länet. Det nya kommunikationssystemet är en RAKEL-baserad lösning och bidrar till en ökad krisberedskap i länet som helhet. Systemet innebär en förbättrad kommunikation mellan bussförare och trafikledning och även en ökad säkerhet för både resenärer och bussförare.

Skolelever ska spara sina Skolkort över sommaren

Skolelever ska spara sina Skolkort över sommaren

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 09:06 CEST

Länstrafiken uppmanar elever som går i grundskola eller gymnasiet i Örebro län att spara sitt Skolkort över sommarlovet. När skolorna börjar igen till hösten kommer nya biljetter att laddas på korten utan att korten behöver samlas in. Elever som går i skola inom Örebro Kommun får alla nya Skolkort vid skolstart.

Länstrafiken gör om busstrafiken i den västra länsdelen

Länstrafiken gör om busstrafiken i den västra länsdelen

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 08:00 CEST

Under våren har Länstrafiken i Örebro arbetat med att förbättra regiontrafiken i de västra delarna av länet. Det har fört med sig att de kommer göra om en hel del i busstrafiken. Länstrafiken planerar att genomföra förändringarna 14 augusti i år.

Media no image

Länstrafiken satsar på kundforum online

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 08:00 CEST

Från den 2 maj kan Länstrafikens resenärer få svar på sina frågor direkt i ett kundforum på Länstrafikens webbplats. Satsningen är en del i att förenkla resandet och utöka kundservicen för resenärer. Detta görs genom att öppna upp möjligheten till att få svar och ställa frågor direkt via Länstrafikens webbplats.

Lätt att köpa biljett tycker resenärer

Lätt att köpa biljett tycker resenärer

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2016 10:12 CET

Länstrafiken Örebros resenärer tycker att det är enkelt att köpa biljett. De är något mer nöjda än kollektivtrafikresenärer i landet som helhet. Drygt sju av tio svarar att de är tycker att det är lätt att köpa biljett för resor med Länstrafiken, vilket är sju procentenheter mer än genomsnittet i riket. Det visar en ny sammanställning ur Kollektivtrafikbarometern 2015 som publiceras i dag.

Media no image

Länstrafikens reskassa slutar gälla hos SJ

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2015 09:54 CET

Den 15 januari 2016 försvinner möjligheten att resa med Länstrafikens reskassa på SJ:s tåg. Hos övriga tågoperatörer i Örebro län kommer reskassa som betalningsalternativ att fungera som tidigare. Länstrafikens resenärer som vill åka SJ:s tåg kan använda Länstrafikens periodbiljett eller köpa SJ:s biljetter.

Media no image

Stora satsningar på kollektivtrafikens infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2015 09:11 CET

Länstrafiken styrelse har beslutat att satsa 16,5 miljoner kronor på kollektivtrafikens infrastruktur under 2016. Bland de satsningar som ska genomföras finns nytt resecentrum i Askersund, pendlarparkeringar i Lekeberg och cykelparkeringar i Karlskoga, Kopparberg, Ställdalen, Pålsboda och Sköllersta. Dessutom ska resecentrum i Lindesberg och resecentrum i Hällefors byggas klart.