Skip to main content

Justerade biljettpriser och höjd tilläggsavgift från 8 januari 2018

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2018 08:30 CET

Ladda reskassa innan du kliver ombord och använd reskassa för köp av enkelbiljett

Den 8 januari 2018 justeras priserna för enkelbiljetter vid resa med Länstrafiken. Det sker en mindre höjning för enkelbiljetter som förköps. För enkelbiljetter som köps ombord på bussen är höjningen något större. Länstrafikens periodbiljetter påverkas inte av prisjusteringen. I samband med prisjusteringen höjs också tilläggsavgiften från 800 kr till 1000 kr.

Den 8 januari görs en total prisökning på strax under 2,5 procent för Länstrafikens enkelbiljetter. Ingen höjning genomförs på Länstrafikens periodbiljetter utan priset för dessa är samma som under 2017.

Det sker en mindre höjning för enkelbiljetter som förköps i appen, hos Länstrafikens försäljningsombud eller via reskassa samt enkelbiljetter på längre sträckor. En större höjning sker för enkelbiljetter som köps ombord på bussen och då framförallt för kortare sträckor med regionbuss samt stadsbuss inom Örebro, Karlskoga och Lindesberg.

– Att förköpa sin enkelbiljett i appen, hos ett försäljningsombud eller genom att använda reskassa, är det billigaste alternativet för den som reser då och då, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Vi har, även efter prisjusteringen i januari, väldigt billiga enkelbiljetter när du köper dem med reskassa, app eller hos ombuden jämfört med andra län i Sverige.

Enkelbiljetten med stadsbuss inom Örebro, Karlskoga och Lindesberg justeras på följande sätt:

  • Ombord skolungdom – från 15 kr till 17 kr.
  • Ombord vuxen – från 30 kr till 35 kr.
  • Ombord familj – från 60 kr till 70 kr.
  • Förköp* skolungdom – från 9 kr till 10 kr.
  • Förköp* vuxen – från 18 kr till 20 kr.
  • Förköp* familj – från 36 kr till 40 kr.

– Genom att ha sin biljett klar innan man kliver på bussen, går ombordstigningen mycket smidigare och risken för förseningar minskar, fortsätter Mats Gunnarsson. Vi rekommenderar därför alltid resenärer att förköpa sina biljetter. Det är nämligen både billigare och smidigare. 

Resenärer som önskar veta de nya enkelbiljettspriserna kan kontakta Länstrafikens Kundservice eller ett av Länstrafikens försäljningsombud.

Tilläggsavgiften höjs i samband med prisjusteringen och då från 800 kr till 1000 kr. Tilläggsavgift är den avgift som en biljettkontrollant delar ut till den som inte kan uppvisa en korrekt och giltig biljett vid en biljettkontroll. 

Mer information kring vad en tilläggsavgift är och kontaktuppgifter till Kundservice finns på www.lanstrafiken.se.

*Förköp inkluderar enkelbiljetter i appen, med reskassa samt hos försäljningsombud.

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. www.lanstrafiken.se.