Hznbo51qtabits0puigk

Stor höstsådd och gynnsamt vårbruk ger förhoppning om stor skörd 2015

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 15:19 CEST

Det svenska vårbruket är inne på upploppet och tack vare en stor höstsådd, god övervintring och generellt gynnsamma väderförutsättningar finns än så länge goda förhoppningar om en stor skörd 2015.

S0evygcsqjjgvfgwl7rr

1 av 4 unga äter gröt till middag enligt nya mattrenden ”brinner” - breakfast for dinner

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 09:14 CEST

Nl3epq3kcklgbt31s4g2

Okunskap bland allmänheten om havrens gluteninnehåll

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 11:13 CEST

​Havre är naturligt fritt från gluten och passar de som vill undvika gluten. Enligt en rikstäckande undersökning av Lantmännen svarar hälften att de inte vet att ren havre är glutenfri. Lägst kunskap i Sverige om havrens gluteninnehåll har unga.

Wwxkngo4rsv5itgihd4p

Lantmännen prisar svenska framstående lantbrukare

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 09:38 CEST

Årets Grodden-stipendiater har nu utsetts av Lantmännens distriktsstyrelser. Stipendiet ska uppmärksamma framstående lantbrukare i Sverige som på olika sätt leder utvecklingen. 2015 delas totalt 10 stipendier ut.

Media-no-image

Lärorikt mentorprogram för agronomer och lantmästare avslutades på Vreta Kluster

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 10:34 CEST

Lantmännens och Hushållningssällskapets mentorprogram för agronomer och lantmästare har efter tolv spännande månader avslutats. Under mentorprogrammet har sex studenter från SLU fått följa en erfaren medarbetare från något av företagen och genom programmet har såväl mentorer som adepter fått nya erfarenheter. Igår, den 7 maj, avslutades programmet hos Hushållningssällskapet Östergötland på Vreta Kluster.

Syftet med programmet var att ge studenterna en inblick i det arbetsliv som väntar och branschens många möjligheter. Genom erfarenhetsutbyte och utvidgat nätverk har såväl adepter som mentorer kunnat dra nytta av programmet.

– Mentorprogrammet har gett mig en unik inblick i Lantmännens verksamhet. Förutom givande samtal med min egen mentor har jag under året fått chansen att träffa flera medarbetare på Lantmännen. För mig var det viktigt att få en bredare bild av företaget, något min mentor hjälpte mig med genom att ordna träffar med hans kollegor, berättar Carolina Jutell, lantmästarstudent, vars mentor varit Torbjörn Wahlström, segmentschef handelsvaror på Lantmännen Lantbruk.

Erik Johansson, ekonomagronom, har haft växtodlingsrådgivare Tellie Karlsson, Hushållningssällskapet, som mentor.

– Mentorprogrammet har gett mig större kunskap om Hushållningssällskapets verksamheter och värdefulla kontakter inom både Hushållningssällskapet och Lantmännen. Personligen har jag fått en bra inblick i tjänsten som rådgivare men även lärt mig mer tillämpade saker som SAM-ansökningar och LEAN coaching. Jag upplever att jag haft ett bra erfarenhetsutbyte och stöd från min mentor Tellie, vilket gör att jag känner mig bättre rustad för en tjänst som rådgivare idag än när jag blev antagen till programmet.

Under den avslutande dagen på Vreta Kluster föreläste Lantmännens styrelseordförande Bengt-Olov Gunnarson och Christoffer Andersson, VD på Hushållningssällskapet Östergötland. Adepterna redovisade också sina tankar kring framtida affärsmöjligheter för de båda företagen

Programmet har pågått under ett år och förutom månatliga träffar mellan adept och mentor har det dessutom anordnats studiebesök och träffar på båda företagen. Genom mentorskapet har adepten fått en insyn i mentorns dagliga arbete vid exempelvis kundträffar, möten och utbildningar.

Medverkande
Från Hushållningssällskapet deltog Stina Stabo från HS Konsult Uppsala, Camilla Persson från HIR Malmöhus samt Tellie Karlsson från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge som mentorer och de tre adepterna var Sofia Lindman, Erik Johansson samt Ida Petersson.

Från Lantmännen Lantbruk deltog Torbjörn Wahlström, segmentschef handelsvaror, Per Widén f.d. produktchef på Lantmännen BioAgri, samt Per Germundsson produktmarknadschef, deras adepter var Ricard Nyman, Carolina Jutell samt Amanda Jansson.

För mer information, kontakta:

Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-629 40 20

Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapet, tel: 070-229 98 78

Lantmännens pressjour, tel: +46 730 46 58 00

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor . Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.se/omlantmannen 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, grön energi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Lantmännens och Hushållningssällskapets mentorprogram för agronomer och lantmästare har efter tolv spännande månader avslutats. Under mentorprogrammet har sex studenter från SLU fått följa en erfaren medarbetare från något av företagen och genom programmet har såväl mentorer som adepter fått nya erfarenheter.

Läs vidare »
Xpvvcaz16poyudnylo0m

Lantmännen ökar satsningen på havre och förvärvar CropTailor AB

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 14:57 CEST

Lantmännen har förvärvat en majoritet av aktierna i CropTailor AB, ett svenskt bioteknikföretag som utvecklat en teknik för att snabbt och med hög precision förädla havre. Genom tekniken kan man ta fram havre med speciella kvaliteter, exempelvis havre med högre halter av betaglukan och protein samt högre motståndskraft mot växtsjukdomar.

Dmmbs4xb2dybovou2y63

Lantmännen koncentrerar kvarnverksamheten i Mälardalen till Strängnäs

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 13:07 CEST

Lantmännen har beslutat att stänga kvarnen i Uppsala och flytta verksamheten till kvarnen i Strängnäs. Omlokaliseringen innebär att kvarnverksamheten i Uppsala upphör samtidigt som Lantmännen satsar i Strängnäs. Lantmännen ser samtidigt över placeringen av spannmålsmottagningen i Uppsala.

Pntm2aiay4najryjcdy9

Frukost till middag är den nya trenden – ”Brinner” = breakfast for dinner

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 11:27 CEST

Frukost till middag är den nya trenden. Det kan vara hållbart, prisvärt och näringsriktigt att äta frukostmat till middag. Även om det rekommenderas har m ånga varken aptit eller tid att äta en rejäl frukost på morgonen, då kan de njuta av frukosten till middag istället.

Sji7qnv5ogaxydvilizh

Lantmännen har uppfyllt sitt övergripande klimatmål – sex år tidigare än beräknat

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 09:46 CEST

​Lantmännens totala koldioxidutsläpp har mellan 2009 och 2014 minskat med över 40 procent. Målet var en minskning med 40 procent till 2020, ett mål som redan nu har uppfyllts. En viktig del bakom framgången har varit övergången från fossil energi till biobränslen och i flera fall har restprodukter från den egna produktionen använts för att ersätta fossila bränslen.

Elomspkoese2mj2ea97m

Lantmännen utökar samarbetet med Kalmar Lantmän

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 10:00 CEST

Lantmännen kommer efter den inställda fusionen att öka samarbetet med Kalmar Lantmän inom bland annat inköp, produktion och utveckling av foder samt försäljning av Lantmännens utbud av maskiner. Samtidigt kommer Lantmännen att förstärka närvaron i Kalmarregionen för att möta lantbrukarnas efterfrågan på ökad närvaro.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Presskontakt på Lantmännen
 • eriktj.magctuhbmniqqdo@lancueitmkotvancjnen.cxcogbm
 • +46 (0)10-556 41 08
 • +46 (0)70-326 50 98

Om Lantmännen

Ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, grön energi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Adress

 • Lantmännen
 • S:t Göransgatan 160A
 • 104 25 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida