Media-no-image

Lantmännen Cerealia samlar pannkaksverksamheten till Laholm

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 16:44 CET

Lantmännen Cerealia har beslutat att flytta produktionen av kylda pannkakor från anläggningen i Färgelanda till anläggningen i Laholm. Lantmännen Cerealias verksamhet i Färgelanda kommer därmed att upphöra. I Färgelanda tillverkas idag kylda pannkakor och i Laholm frysta pannkakor. En översyn av de två verksamheterna har lett till beslut om samordning för att möta en hårdare konkurrens på marknaden.

På anläggningen i Färgelanda arbetar 23 personer som alla berörs av verksamhetsflytten.

– Det är tråkigt att behöva meddela de som jobbar i Färgelanda att produktionen flyttas men vi måste samordna pannkakstillverkningen för att kunna möta konkurrensen och beslutet är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta produktionen, säger Krister Zackari, vd för Lantmännen Cerealia.

Maskinparken kommer att flyttas till Laholm och verksamheten i Färgelanda planeras att stängas under sommaren.

MBL-förhandlingar har avslutats och personalen har informerats om förändringarna.

För ytterligare frågor, kontakta:

Sally Gunnarsson, kommunikationschef, tel: +46 706 20 43 62

Lantmännen Cerealia med varumärken som AXA, Kungsörnen, GoGreen, Start, Regal, Amo, Kornkammeret och Gooh har en stark position i norra Europa.

Om Lantmännen Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor . Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.se/omlantmannen


 

Lantmännen Cerealia har beslutat att flytta produktionen av kylda pannkakor från anläggningen i Färgelanda till anläggningen i Laholm. Lantmännen Cerealias verksamhet i Färgelanda kommer därmed att upphöra. I Färgelanda tillverkas idag kylda pannkakor och i Laholm frysta pannkakor.

Läs vidare »
Ugvxod9sp6jnmfkdl58n

Gunilla Aschan och Johan Mattsson föreslås som nya styrelseledamöter i Lantmännen

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 10:07 CET

​Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse. Som nya styrelseledamöter föreslås Gunilla Aschan och Johan Mattsson, efter att Nils Lundberg och Lena Philipson avböjt omval.

Xmnxd2j7omx7aswhdkid

Lantmännen Cerealia förstärker säljorganisationen med Pasi Anttila som ny försäljningsdirektör för B2C Norden

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 16:35 CET

Pasi Anttila är från och med 2 mars ny i rollen som försäljningsdirektör B2C Norden i Lantmännen Cerealia.

Mb8nhp9ozy433da1t0jz

Lantmännen ökar resultatet och föreslår historiskt hög utdelning

Pressmeddelanden   •   2015-02-09 10:36 CET

Lantmännens resultat för 2014, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 740 MSEK (683). Styrelsen föreslår en historiskt hög utdelning om totalt 463 MSEK.

B80imitnuzwwyqrwq88a

Lantmännen lanserar ny spannmålsportal

Pressmeddelanden   •   2015-02-03 08:53 CET

Lantmännen lanserar nu en spannmålsportal med tjänster som gör det lättare för lantbruksföretagare att utveckla och genomföra framgångsrika affärer. Marknadsbevakning, korta analyser och fördjupad marknadsinformation kommer att finnas tillgängligt. Samtidigt lanseras nya tjänster för spannmålsförsäljning och ett nytt sätt att presentera spannmålspriser.

Elomspkoese2mj2ea97m

Lantmännen besökte Kina

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 09:45 CET

​Som ett led i att öka framtida exportsatsningar besökte Lantmännen i förra veckan Kina, och vid ett seminarium lyftes frågan om bland annat livsmedelssäkerhet. I takt med en allt större medelklass och ett ökat intresse för hälsosamma och säkra livsmedel väntas intresset för den kinesiska marknaden att öka bland västerländska företag.

Media-no-image

Lantmännen tilldelas Signumpriset 2015 för långsiktigt varumärkesarbete

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 14:32 CET

Lantmännen har idag tilldelats Signumpriset 2015 för långsiktigt varumärkesarbete. Priset delas ut till det nordiska företag som bäst förvaltar och vårdar sitt/sina varumärken, och är en kvalitetsstämpel för det långsiktiga varumärkesarbetet.

Varumärket Lantmännen är välkänt i Sverige och är ett starkt stöd för verksamheter och varumärken inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Enligt juryns motivering garanterar Lantmännens varumärke ursprung samtidigt som det är bärare av tydliga associationer som närodlat, kvalitet, kompetens, kontroll och trygghet.

– Det är oerhört glädjande att Lantmännen belönas för vårt långsiktiga kommunikations- och varumärkesarbete. Att ta ansvar från jord till bord präglar hela Lantmännen och hur vi arbetar. Vårt varumärke är starkt kopplat till centrala värden som ansvar, kvalitet och ursprung, och det är ytterst svenska lantbrukare och våra medarbetare som skapar varumärket, säger Madelaine Hellqvist Kongstad, kommunikationsdirektör på Lantmännen.

I motiveringen skriver juryn vidare att det som lett fram till priset är det arbete som Lantmännen genomfört under de senaste tio åren, exempelvis lanseringen av en ny varumärkesstrategi och en ny identitet, vilka anses ha gett imponerande lyft.

– Genom att vi ägs av svenska lantbrukare och har verksamheter i hela kedjan från jord till bord kan vi ta ett långsiktigt ansvar för maten vi producerar och för ett hållbart lantbruk. Tack vare den röda tråden i allt vi gör och kommunicerar blir varumärkesarbetet mer kraftfullt, säger Charlotte Nordling, chef marknadskommunikation och varumärke på Lantmännen.

Lantmännen har även tidigare belönats för sitt varumärkesarbete och förra året utsågs bolaget av svenska folket till Sveriges mest hållbara varumärke i undersökningen Sustainable Brand Index.

För ytterligare frågor, kontakta:

Madelaine Hellqvist Kongstad, kommunikationsdirektör, tel: +46705589780, e-post: madelaine.hellqvist@lantmannen.com

Charlotte Nordling, chef marknadskommunikation och varumärke, tel: +46704330599, e-post: charlotte.nordling@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel: 0730-465800

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstadoch Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord.

Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

​Lantmännen har idag tilldelats Signumpriset 2015 för långsiktigt varumärkesarbete. Priset delas ut till det nordiska företag som bäst förvaltar och vårdar sitt/sina varumärken, och är en kvalitetsstämpel för det långsiktiga varumärkesarbetet.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu startar handel med Lantmännens förlagsandelar

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 08:58 CET

Idag, onsdagen den 21 januari, startar handel med Lantmännens förlagsandelar på Mangoldlistan under kortnamnet LANT 01. Intresset att teckna förlagsandelar i Lantmännen var stort från både medlemmar, medarbetare och ett antal föreningar inom de gröna näringarna. Lantmännens styrelse beslutade därför om tilldelning, varvid förlagsandelar om totalt 250 MSEK har getts ut.

Förlagsandelarna löper på fem år och förfaller den 30 december 2019. Fullständigt prospekt finns tillgängligt på Lantmännens hemsida http://lantmannen.se/omlantmannen/Agare-och-medlem/Forlagsandelar/ och aktuella kurser publiceras på Mangoldlistan; http://www.mangold.se/MangoldOnline/Mangoldlistan.aspx .

För orderläggning kontakta din bank eller fondkommissionär.

Eventuella frågor om emissionen kan mailas till forlagsandelar @lantmannen.com.

För ytterligare frågor, kontakta:

Johan Dufvenmark, Treasury Manager, e-post: johan.dufvenmark@lantmannen.com ,
tel: 010-5561071

Lantmännens pressjour, tel: 0730-465800

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstadoch Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Idag, onsdagen den 21 januari, startar handel med Lantmännens förlagsandelar på Mangoldlistan under kortnamnet LANT 01. Intresset att teckna förlagsandelar i Lantmännen var stort från både medlemmar, medarbetare och ett antal föreningar inom de gröna näringarna. Lantmännens styrelse beslutade därför om tilldelning, varvid förlagsandelar om totalt 250 MSEK har getts ut.

Läs vidare »
Xyd35zz6mwxfagirjo7j

Grötätare lever längre enligt ny forskning

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 13:29 CET

En studie från Harvard University visar ett tydligt samband mellan ett högt intag av fullkorn och minskad dödlighet – framför allt i hjärt- och kärlsjukdomar. Forskarna har följt fler än 100 000 personer sedan 1986. För de personer som åt en portion fullkorn dagligen, minskade risken att dö med 5 procent och risken att dö i hjärt- kärlsjukdomar med 9 procent.

Elomspkoese2mj2ea97m

Lantmännen förvärvar VAASAN Group

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 09:38 CET

​Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva det finska företaget VAASAN Group OY (VAASAN), som bedriver bageriverksamhet i norra Europa och som för närvarande ägs av Lion Capital. Lantmännen Unibake och VAASAN får tillsammans en förbättrad position i Östersjöområdet och breddar det gemensamma erbjudandet med flera nya produkter och koncept, vilket är i linje med Lantmännens långsiktiga strategi.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Presskontakt på Lantmännen
 • erik.magni@lantmannen.com
 • +46 (0)10-556 41 08
 • +46 (0)70-326 50 98

Om Lantmännen

En av Nordens största koncerner inom lantbruk, energi, maskin och livsmedel

Åkermarken och dess möjligheter är utgångspunkten för Lantmännen. Inom koncernen finns en rad verksamheter med stark anknytning till lantbrukarnas behov, till exempel inom områdena energi, maskin och byggnationer. Som en ledande aktör inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk arbetar vi för att driva utvecklingen mot ett sunt och bra samhälle. Lantmännen är verksam i alla delar av värdekedjan - från jord till bord.

Med kunden i fokus utvecklar och förädlar vi åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Lantmännen agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för koncernens verksamhet.

Adress

 • Lantmännen
 • S:t Göransgatan 160A
 • 104 25 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida