Elomspkoese2mj2ea97m

Lantmännen besökte Kina

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 09:45 CET

​Som ett led i att öka framtida exportsatsningar besökte Lantmännen i förra veckan Kina, och vid ett seminarium lyftes frågan om bland annat livsmedelssäkerhet. I takt med en allt större medelklass och ett ökat intresse för hälsosamma och säkra livsmedel väntas intresset för den kinesiska marknaden att öka bland västerländska företag.

Media-no-image

Lantmännen tilldelas Signumpriset 2015 för långsiktigt varumärkesarbete

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 14:32 CET

Lantmännen har idag tilldelats Signumpriset 2015 för långsiktigt varumärkesarbete. Priset delas ut till det nordiska företag som bäst förvaltar och vårdar sitt/sina varumärken, och är en kvalitetsstämpel för det långsiktiga varumärkesarbetet.

Varumärket Lantmännen är välkänt i Sverige och är ett starkt stöd för verksamheter och varumärken inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Enligt juryns motivering garanterar Lantmännens varumärke ursprung samtidigt som det är bärare av tydliga associationer som närodlat, kvalitet, kompetens, kontroll och trygghet.

– Det är oerhört glädjande att Lantmännen belönas för vårt långsiktiga kommunikations- och varumärkesarbete. Att ta ansvar från jord till bord präglar hela Lantmännen och hur vi arbetar. Vårt varumärke är starkt kopplat till centrala värden som ansvar, kvalitet och ursprung, och det är ytterst svenska lantbrukare och våra medarbetare som skapar varumärket, säger Madelaine Hellqvist Kongstad, kommunikationsdirektör på Lantmännen.

I motiveringen skriver juryn vidare att det som lett fram till priset är det arbete som Lantmännen genomfört under de senaste tio åren, exempelvis lanseringen av en ny varumärkesstrategi och en ny identitet, vilka anses ha gett imponerande lyft.

– Genom att vi ägs av svenska lantbrukare och har verksamheter i hela kedjan från jord till bord kan vi ta ett långsiktigt ansvar för maten vi producerar och för ett hållbart lantbruk. Tack vare den röda tråden i allt vi gör och kommunicerar blir varumärkesarbetet mer kraftfullt, säger Charlotte Nordling, chef marknadskommunikation och varumärke på Lantmännen.

Lantmännen har även tidigare belönats för sitt varumärkesarbete och förra året utsågs bolaget av svenska folket till Sveriges mest hållbara varumärke i undersökningen Sustainable Brand Index.

För ytterligare frågor, kontakta:

Madelaine Hellqvist Kongstad, kommunikationsdirektör, tel: +46705589780, e-post: madelaine.hellqvist@lantmannen.com

Charlotte Nordling, chef marknadskommunikation och varumärke, tel: +46704330599, e-post: charlotte.nordling@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel: 0730-465800

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstadoch Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord.

Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

​Lantmännen har idag tilldelats Signumpriset 2015 för långsiktigt varumärkesarbete. Priset delas ut till det nordiska företag som bäst förvaltar och vårdar sitt/sina varumärken, och är en kvalitetsstämpel för det långsiktiga varumärkesarbetet.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu startar handel med Lantmännens förlagsandelar

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 08:58 CET

Idag, onsdagen den 21 januari, startar handel med Lantmännens förlagsandelar på Mangoldlistan under kortnamnet LANT 01. Intresset att teckna förlagsandelar i Lantmännen var stort från både medlemmar, medarbetare och ett antal föreningar inom de gröna näringarna. Lantmännens styrelse beslutade därför om tilldelning, varvid förlagsandelar om totalt 250 MSEK har getts ut.

Förlagsandelarna löper på fem år och förfaller den 30 december 2019. Fullständigt prospekt finns tillgängligt på Lantmännens hemsida http://lantmannen.se/omlantmannen/Agare-och-medlem/Forlagsandelar/ och aktuella kurser publiceras på Mangoldlistan; http://www.mangold.se/MangoldOnline/Mangoldlistan.aspx .

För orderläggning kontakta din bank eller fondkommissionär.

Eventuella frågor om emissionen kan mailas till forlagsandelar @lantmannen.com.

För ytterligare frågor, kontakta:

Johan Dufvenmark, Treasury Manager, e-post: johan.dufvenmark@lantmannen.com ,
tel: 010-5561071

Lantmännens pressjour, tel: 0730-465800

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstadoch Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Idag, onsdagen den 21 januari, startar handel med Lantmännens förlagsandelar på Mangoldlistan under kortnamnet LANT 01. Intresset att teckna förlagsandelar i Lantmännen var stort från både medlemmar, medarbetare och ett antal föreningar inom de gröna näringarna. Lantmännens styrelse beslutade därför om tilldelning, varvid förlagsandelar om totalt 250 MSEK har getts ut.

Läs vidare »
Xyd35zz6mwxfagirjo7j

Grötätare lever längre enligt ny forskning

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 13:29 CET

En studie från Harvard University visar ett tydligt samband mellan ett högt intag av fullkorn och minskad dödlighet – framför allt i hjärt- och kärlsjukdomar. Forskarna har följt fler än 100 000 personer sedan 1986. För de personer som åt en portion fullkorn dagligen, minskade risken att dö med 5 procent och risken att dö i hjärt- kärlsjukdomar med 9 procent.

Elomspkoese2mj2ea97m

Lantmännen förvärvar VAASAN Group

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 09:38 CET

​Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva det finska företaget VAASAN Group OY (VAASAN), som bedriver bageriverksamhet i norra Europa och som för närvarande ägs av Lion Capital. Lantmännen Unibake och VAASAN får tillsammans en förbättrad position i Östersjöområdet och breddar det gemensamma erbjudandet med flera nya produkter och koncept, vilket är i linje med Lantmännens långsiktiga strategi.

Yymzi7simanvhzphflrm

Styrelserna i Lantmännen och Kalmar Lantmän föreslår att föreningarna fusioneras

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 14:39 CET

Med målet att skapa en mer konkurrenskraftig lantbrukskoncern föreslår styrelserna i Lantmännen och Kalmar Lantmän en fusion mellan de två föreningarna. Ett samgående skulle innebära ett samlat Lantmännen som kraftfullt verkar för ett mer livskraftigt svenskt lantbruk.

E9t3wdvpiodmruc1a8zj

Europas modernaste utsädesanläggning har startats i Eslöv

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 11:16 CET

Lantmännen Lantbruk satsar stort i Eslöv. Den nya ThermoSeed-anläggningen är den mest moderna i Europa för utsäde och fröer. Den svenska uppfinningen ThermoSeed™ gör det möjligt för bönder att köpa utsäde som inte är kemiskt behandlat och fungerar både för ekologisk och konventionell odling.

Hafyloptkfqrrsvudfkw

Lantmännen har startat Europas modernaste utsädesproduktion i Eslöv

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 11:02 CET

​Nu är ThermoSeed-produktionen i Eslöv igång. Lantmännen Lantbruks anläggning är Europas modernaste för utsäde och fröer. Anläggningen är en viktig del av ThermoSeeds industriella genombrott och är ett resultat av svensk forskning.

Media-no-image

Lantmännen Cerealia återkallar Oskalat Sesamfrö 350g med bäst-före-datum 20-04-2016

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 16:24 CET

Återkallelsen av Oskalat Sesamfrö 350g bäst-före-datum 23-02-2016 utökas med ytterligare ett bäst-före-datum 20-04-2016. Orsaken till återkallelsen är att produkten kan överskrida det tillåtna gränsvärdet för mögelgiftet Aflatoxin. Halterna är dock så låga att de inte innebär någon risk för människors hälsa.

Konsumenter som köpt GoGreen Oskalat Sesamfrö 350g (OBS! med nytt bäst-före-datum nedan) kan skicka in tom förpackning för att få ersättning. Skickas till GoGreen Konsumentkontakt, 153 81 Järna. Övriga frågor hänvisas till konsumentkontakt.gogreen@lantmannen.com eller per telefon 020-84 84 84.

Återkallelsen gäller:

GoGreen Oskalat Sesamfrö 350g
Bäst-före-datum
; 23-02-2016 och 20-04-2016

Aflatoxin bildas av mögelsvampar som trivs i varma klimat och kan förekomma i importerade livsmedel som exempelvis nötter, kryddor och frö. Läs mer om Aflatoxin på Livsmedelsverkets hemsida.

För mer information:

Sally Gunnarsson, kommunikationschef Lantmännen Cerealia
Mobil: +46 70-6204362
sally.gunnarsson@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstadoch Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Återkallelsen av Oskalat Sesamfrö 350g bäst-före-datum 23-02-2016 utökas med ytterligare ett bäst-före-datum 20-04-2016. Orsaken till återkallelsen är att produkten kan överskrida det tillåtna gränsvärdet för mögelgiftet Aflatoxin. Halterna är dock så låga att de inte innebär någon risk för människors hälsa.

Läs vidare »
Media-no-image

Lantmännen Cerealia återkallar Oskalat Sesamfrö 350g

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 16:02 CET

Orsaken till återkallelsen är att produkten kan överskrida det tillåtna gränsvärdet för mögelgiftet Aflatoxin. Halterna är dock så låga att de inte innebär någon risk för människors hälsa.

– Vi beklagar om detta har orsakat besvär eller oro för någon. Vi gör allt för att leverera så säkra livsmedel som möjligt till våra konsumenter. Det händer ibland att vi hittar produkter som inte håller högsta kvalité. Nu ser vi över våra rutiner ytterligare, säger Sally Gunnarsson kommunikationschef på Lantmännen Cerealia.

Konsumenter som köpt GoGreen Oskalat Sesamfrö 350g (med bäst före datum nedan) kan skicka in tom förpackning för att få ersättning. Skickas till GoGreen Konsumentkontakt, 153 81 Järna. Övriga frågor hänvisas till konsumentkontakt.gogreen@lantmannen.com eller per telefon 020-84 84 84.

Återkallelsen gäller:

GoGreen Oskalat Sesamfrö 350g
Bäst före datum
; 23-02-2016

Aflatoxin bildas av mögelsvampar som trivs i varma klimat och kan förekomma i importerade livsmedel som exempelvis nötter, kryddor och frö. Läs mer om Aflatoxin på Livsmedelsverkets hemsida.

För mer information:

Sally Gunnarsson, kommunikationschef Lantmännen Cerealia

Mobil: +46 70-6204362

sally.gunnarsson@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstadoch Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Orsaken till återkallelsen är att produkten kan överskrida det tillåtna gränsvärdet för mögelgiftet Aflatoxin. Halterna är dock så låga att de inte innebär någon risk för människors hälsa.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Presskontakt på Lantmännen
 • smeruupzik.magnisw@laxantmmfanpeyknen.com
 • +46 (0)10-556 41 08
 • +46 (0)70-326 50 98

Om Lantmännen

En av Nordens största koncerner inom lantbruk, energi, maskin och livsmedel

Åkermarken och dess möjligheter är utgångspunkten för Lantmännen. Inom koncernen finns en rad verksamheter med stark anknytning till lantbrukarnas behov, till exempel inom områdena energi, maskin och byggnationer. Som en ledande aktör inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk arbetar vi för att driva utvecklingen mot ett sunt och bra samhälle. Lantmännen är verksam i alla delar av värdekedjan - från jord till bord.

Med kunden i fokus utvecklar och förädlar vi åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Lantmännen agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för koncernens verksamhet.

Adress

 • Lantmännen
 • S:t Göransgatan 160A
 • 104 25 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida