C4lyun872bwmq4wimzjb

62 miljoner till forskning om hållbara produktionssystem inom vattenbruk, jord- och trädgårdsbruk

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 12:02 CEST

Hur optimerar vi användandet av åkermarken? Är det möjligt att öka skörden av vete samtidigt som man minskar miljöpåverkan av odlingsinsatser? Kan ett mer mångfaldigt jordbruk med både ettåriga och perenna grödor bidra till att öka hållbarheten i dagens jordbruk? Vad krävs för att utveckla en hållbar storskalig odling av makroalger?

Z7jsqo8ezriv3zsc1dcy

Lantmännen - “Sveriges mest hållbara varumärke” 2014

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 09:40 CEST

I undersökningen Sustainable Brand IndexTM har svenska folket utsett Lantmännen till “Sveriges mest hållbara varumärke”. Sedan flera år tillbaka arbetar Lantmännen med sitt varumärkeslöfte att ta ansvar från jord till bord. I år har Lantmännen klättrat från fjärde till första plats.

X1ovmfyu73mw1jdbwrxb

Specialprocessade havreflingor minskar symptom hos patienter med Ménières sjukdom

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 08:36 CET

Cirka 40 000 svenskar lider av Ménières sjukdom, en kronisk störning i innerörat, som ofta är socialt handikappande och arbetsnedsättande. En ny prisbelönt vetenskaplig studie visar att ett dagligt intag av en specialbehandlad form av havreflingor (SPC-Flakes) från Lantmännen AS-Faktor, förbättrar vardagen för patienter med Ménières sjukdom.

Q1ti9w96gmxkmm4iqhka

Lantmännen Agroetanol tvingas anpassa sin kapacitet till följd av politiska beslut och varslar 25 personer i Norrköping

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 15:44 CET

Förändrade politiska beslut om styrmedel för etanol gör att Lantmännen Agroetanol tvingats ta upp förhandlingar om att varsla 25 personer på anläggningen i Norrköping. De nya styrmedlen för etanol träder i kraft den 1 maj och innebär att subventionerad etanol kommer sätta stark press på produktion och försäljning av extremt klimateffektiv svensktillverkad etanol.

Hynpqqie5o1zy9rfrquv

Var femte svensk anser att den viktigaste faktorn vid val av mat är att den är hälsosam

Pressmeddelanden   •   2014-03-03 10:21 CET

En ny undersökning från Lantmännen visar att de flesta svenskar tycker att det viktigaste är att den mat man väljer smakar gott. Var femte svensk anser att den viktigaste faktorn vid val av mat är att den är hälsosam. Hälften av Sveriges befolkning tar inte hänsyn till näringsinnehåll när de planerar sina matinköp. Minst måna om att äta hälsosamt är män och småstadsbor.

Rvoptkqhbveupggawyjh

Ny studie visar att Salovum motverkar akut diarré hos pakistanska barn

Pressmeddelanden   •   2014-02-26 12:09 CET

I en nyligen publicerad vetenskaplig studie visar en grupp svenska och pakistanska läkare att Salovum snabbt lindrar akut diarré hos barn. Salovum är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål baserat på äggulepulver B221 med höga halter antisekretoriska* proteiner.

Media-no-image

Lantmännen fortsätter att öka andelen certifierad soja

Pressmeddelanden   •   2014-02-24 14:10 CET

Det första delmålet i Lantmännens arbete för att bidra till en mer ansvarsfull produktion av soja är uppnått. Lantmännen fortsätter öka andelen RTRS*-certifierad soja, från 37 procent år 2012 till 50 procent år 2013.

– Det är en milstolpe och ett viktigt delmål i sojaarbetet som vi nådde 2013. Det har varit en lång resa, från start 2007 till i dag, då vi nått 50 procent. Strategin har varit baserad på att stödja det ledande internationella initiativet för utveckling av en mer ansvarsfull sojaproduktion och att påverka genom att ligga i framkant. Det goda samarbetet med våra sojaleverantörer Denofa och Cefetra har varit en av förutsättningarna för att nå det mål vi gjort i år. För att ta nästa steg krävs fortsatt och fördjupat samarbete i värdekedjan, med våra leverantörer och kunder, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

De första viktiga stegen för en hållbar sojaproduktion är tagna, men det återstår fortfarande mycket arbete. Den globala efterfrågan på certifierad soja från de sydamerikanska odlingarna är fortfarande svag och innebär i dagsläget ett hinder för utvecklingen av en mer ansvarsfullt odlad soja.

Lantmännen spelar därför, även som en mindre aktör på den globala marknaden, en viktig och konkret roll genom att stärka efterfrågan på RTRS-certifierad soja. Det holländska företaget Cefetra är en av Lantmännens leverantörer och de vittnar om betydelsen av efterfrågan på marknaden.

–  Grunden för Cefetras framgång angående RTRS-certifieringsprogrammet är samarbete med bönder i Sydamerika och stöd av fodertillverkare i Europa. Det långsiktiga åtagande som gjorts av Lantmännen, att efterfråga certifierad soja, har skapat ett värdefullt incitament för sojabönder, att investera i ansvarsfull sojaproduktion och att samarbeta kring certifiering, säger Roel Baakman ansvarig för Sustainability & Nutrition på Cefetra.

– Det är viktigt att hela värdekedjan är engagerad och vi märker att det finns ett tydligt och växande engagemang bland många aktörer i den svenska livsmedelskedjan. Lantmännen fortsätter att vara en viktig del i denna utveckling och vi ser fram emot att ta nästa steg tillsammans med våra kollegor i branschen, avslutar Claes Johansson.

Att uppnå det viktiga delmålet i sojaarbetet är ett viktigt steg mot hållbar utveckling som Lantmännen tagit under året. Lantmännens ”Årsredovisning med hållbarhetsredovisning” för 2013 är nu publicerad på webben och där kan du läsa mer om viktiga frågor för Lantmännen under året och planerna framåt.

*RTRS: Round Table on Responsible Soy

Här kan du läsa mer om Lantmännens arbete med soja http://lantmannen.se/omlantmannen/vart-ansvar/Fokusfragor/soja/

För mer information, kontakta:
Claes Johansson, chef hållbar utveckling på Lantmännen +46 010-556 10 05

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstadoch Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Det första delmålet i Lantmännens arbete för att bidra till en mer ansvarsfull produktion av soja är uppnått. Lantmännen fortsätter öka andelen RTRS*-certifierad soja, från 37 procent år 2012 till 50 procent år 2013.

Läs vidare »
Q4ho9vvt6bhzvjudxos1

Förbättrat operativt resultat, höjd soliditet, nedskrivning av etanolanläggningen i Norrköping och höjd utdelning

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 10:21 CET

Lantmännens bokslutskommuniké 2013: Lantmännens resultat för 2013, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 683 MSEK (565MSEK). Under tredje tertialet genomfördes en nedskrivning av värdet på etanolanläggningen i Norrköping med 800 MSEK. Koncernens resultat för helåret efter skatt uppgår till 100 MSEK (412 MSEK).

Pra7of2lm1rdpu6dkxqb

Svenskarna kan mycket om fibrer men glömmer det när man handlar

Pressmeddelanden   •   2014-02-20 09:53 CET

En undersökning från Lantmännens visar att närmre hälften av svenskarna har låg kunskap om våra fyra sädesslag och deras hälsoegenskaper. Men av dem som anser sig ha bra kunskap väljer mer än hälften produkter utifrån vilka sädesslag de innehåller och vilka positiva egenskaper dessa har. Bland de tillfrågade har den yngre generationen lägst kunskaper.

Gqm1hpwyiarztlojosb2

Lantmännen vinner priset - Årets Mest Talangfulla Företag

Pressmeddelanden   •   2014-02-12 09:26 CET

Ett av Sveriges största talangnätverk, 4 Potentials, har under det senaste året belyst hur Lantmännen och andra företag arbetar med att attrahera, rekrytera, och utveckla talangfulla medarbetare. För att premiera det företag som gör detta bäst har 4 Potentials instiftat ett pris - Årets Mest Talangfulla Företag.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • Presskontakt på Lantmännen
  • jenny.svederman@lantmannen.com
  • +46 (0)10-556 10 69

Om Lantmännen

En av Nordens största koncerner inom lantbruk, energi, maskin och livsmedel

Åkermarken och dess möjligheter är utgångspunkten för Lantmännen. Inom koncernen finns en rad verksamheter med stark anknytning till lantbrukarnas behov, till exempel inom områdena energi, maskin och byggnationer. Som en ledande aktör inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk arbetar vi för att driva utvecklingen mot ett sunt och bra samhälle. Lantmännen är verksam i alla delar av värdekedjan - från jord till bord.

Med kunden i fokus utvecklar och förädlar vi åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Lantmännen agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för koncernens verksamhet.

Adress

  • Lantmännen
  • S:t Göransgatan 160A
  • 104 25 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida