Media no image

Lantmännen i Helsingborg får stöd av Klimatklivet

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 14:43 CEST

Den 29 augusti får Lantmännen i Helsingborg besök av de lokala kommunalråden Marcus Friberg (MP) och Annika Román (MP). Besöket föranleds av att Lantmännen i Helsingborg fått 3,8 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för initiativet att värma upp spannmålstorkar med fjärrvärme från tillvaratagen industriell spillvärme istället för fossil naturgas. Genom att modifiera och ansluta spannmålstorkar mot fjärrvärme minskar anläggningens klimatpåverkan med femhundrafemtio ton koldioxid per år.

I Klimatklivet samverkar länsstyrelsen med centrala myndigheter för att erbjuda stöd till lokala klimatinvesteringar. Stöd ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgas.

Under besöket träffar Marcus Friberg och Annika Román bland andra Lantmännens Fredrik Jönsson, produktionschef, och Claes Nilsson, driftschef, för att lära sig mer om verksamheten och den kommande installationen av fjärrvärme.

För mer information:

Fredrik Jönsson: produktionschef, tel: 0725034801
fredrik.jonsson@lantmannen.com

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Den 29 augusti får Lantmännen i Helsingborg besök av de lokala kommunalråden Marcus Friberg (MP) och Annika Román (MP). Besöket föranleds av att Lantmännen i Helsingborg fått 3,8 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för initiativet att värma upp spannmålstorkar med fjärrvärme från tillvaratagen industriell spillvärme istället för fossil naturgas.

Läs vidare »
Tgkeecnsgyuy7a5iaxxk

Lantmännen utvecklar klimatsmart vegetarisk proteinkälla

Pressmeddelanden   •   Aug 04, 2016 14:24 CEST

Lantmännen arbetar med att utveckla ett svampprotein som kan fungera som ett klimatsmart och vegetariskt alternativ och svara upp mot den kraftiga tillväxten för vegetabiliska proteinkällor. Projektet har beviljats bidrag från Vinnova.

Lqd5sseuqdsdzjynrs8o

Lantmännens skördeprognos 2016:Sveriges totalskörd visar lägre nivåer på grund av torka

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2016 11:21 CEST

Lantmännens första prognos över skörden 2016 visar en totalskörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd på cirka 5,26 miljoner ton. Det är lägre än senaste två årens rekordskördar och också lägre än senaste femårssnittet på 5,7 miljoner ton. Främsta orsaken är torka i stora delar av landet, men även angrepp av skadedjur har påverkat negativt.

Dirmclgtknm6tudxado8

Lantmännens klimatsmarta svamp får stöd från Vinnova

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 11:17 CEST

Lantmännen har beviljats bidrag från Vinnova för att utveckla ett svampprotein som kan fungera som ett klimatsmart och vegetariskt alternativ och svara upp mot den kraftiga tillväxten för vegetabiliska proteinkällor.

Sam8zb1kc6enekra0r2x

LM² – Lantmännens nya digitala satsning

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 11:13 CEST

Med lantbruksföretaget i centrum samlar Lantmännen hela sitt digitala erbjudande i en ny portal, LM2, och tar därmed ytterligare ett steg i digitaliseringen av svenskt lantbruk för ökad produktivitet och lönsamhet. Genom LM2 lanseras samtidigt nya tjänster där den efterfrågade finansiella spannmålshandeln är ett exempel.

Media no image

Johan Andersson slutar på Lantmännen

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2016 11:57 CEST

Johan Andersson har beslutat sig för att lämna Lantmännen och sitt uppdrag som chef för Lantmännens division Lantbruk för att istället fokusera helt på verksamheten på den egna gården.

– Jag har haft en mycket bra tid på Lantmännen och vill passa på att tacka alla engagerade och duktiga ägare, kollegor och medarbetare som jag har haft förmånen att jobba med. Nu har jag bestämt mig för att fokusera fullt ut på mitt eget företag på gården, säger Johan Andersson.

Johan började på Lantmännen i januari 2014, och lantbruksdivisionen har sedan dess genomgått omfattande förändringar och uppnått betydande resultatförbättringar. Elisabeth Ringdahl, CFO Division Lantbruk, är tillförordnad divisionschef, tills dess att rekrytering av ersättare är klar. Hon kommer parallellt att ha kvar sin nuvarande roll. Elisabeth har lång erfarenhet inom Lantmännen, bland annat som CFO på Swecon samt som divisionscontroller för Division Maskin.

– Jag vill tacka Johan för ett mycket väl utfört arbete under sina år på Lantmännen. Johan är en skicklig affärsman och har ansvarat för en viktig och framgångsrik förändring av hela vår lantbruksdivision. Jag känner stor tillit till Elisabeth, och att hon tillsammans med övriga ledningsgruppen och alla medarbetare kommer fortsätta utveckla affären framåt till dess att en permanent lösning finns på plats, säger Per Olof Nyman, vd & koncernchef på Lantmännen.

Rekryteringen av en ersättare påbörjas omgående.

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, tel 0706 57 42 47, e-post per.olof.nyman@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel 0730 46 58 00

Denna information har lämnats i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2016 kl. 11.00.

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Johan Andersson har beslutat sig för att lämna Lantmännen och sitt uppdrag som chef för Lantmännens division Lantbruk för att istället fokusera helt på verksamheten på den egna gården.

Läs vidare »
Zl1qtt2tqkwf5t0dbbww

Lantmännens rosa balar får sällskap av blå

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 10:15 CEST

Runt om i Sverige pryds nu åkrarna åter av färgglada balar, och i år syns de rosa i sällskap av blå. Lantmännen och Trioplast följer upp förra årets rosa succé till stöd för bröstcancerforskning, och utökar initiativet till att även stödja forskning om prostatacancer, Sveriges vanligaste cancerform.

Media no image

”Ge svenskt lantbruk rättvisa regler”

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2016 16:54 CEST

Debattartikel i Svenska Dagbladet 13 juni: Sveriges avvikande regelverk för jordbruksproduktion begrän­sar lantbrukets möjligheter att konkurrera på lika villkor. Om vi ska kunna behålla sysselsättningen i Sverige är det bråttom, skriver ett flertal lantbruksdebattörer.

I dag måndag spelar Sverige mot Irland i herrlandslagets första match i fotbolls-EM. Föreställ dig att Sverige ställer upp med nio spelare på planen med Andreas Isaksson och Zlatan på bänken, trots att Irland startar med elva. Att spela två man kort skulle försvåra våra chanser till en rättvis kamp. Men precis så här gör vi i Sverige i dag inom jordbruket. Sverige spelar inte enligt samma regler som andra länder.

Utmaningarna inom lantbruket är större än någon­sin. Vi kan dagligen läsa att det är tufft för många av Sveriges bönder, vare sig det handlar om mjölk, vårraps, svensk lök eller livsmedelsindustri som flyttar utomlands. Den svenska handelsbalansen för livsmedel och jordbruksvaror har en negativ trend – även på produktområden som skulle kunna ha mycket goda förutsättningar för en inhemsk produktion. Utan politikernas kollektiva uppvaknande kommer den negativa trenden att förvärras.

Det handlar inte om att vi är rädda för konkurrens – tvärtom. Vi vill låta efterfrågan styra i än större utsträck­ning än i dag. Det ger de svenska lant­brukarna en möjlighet att möta konsumenternas efterfrågan på mervärden med sin produktion. När kraven kommer från konsumenterna finns det en verklig chans att utveckla produktionen hållbart, både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Ett bra exempel är den ökande efterfrågan på svenskt kött, som står för hög kvalitet och god djuromsorg.

När utvecklingen i stället styrs av regelverk och politik exporterar vi miljöproblem och importerar livsmedel som inte är tillåtna att producera i Sverige. Det är inom växtskyddet som den stora konkurrens­nackdelen finns gentemot övriga Europa. Färre regi­strerade växtskyddsprodukter i Sverige ger sämre tekniska lösningar, dyrare behandlingar och större risk för resistensutveckling. I värsta fall leder det till att vissa grödor inte kan odlas. Vitt skilda regelverk gör att mycket av de livsmedel som importeras till Sverige helt enkelt inte är tillåtna att producera här. Ett aktuellt exempel är lökodlingen i Sverige där rele­vant växtskydd förbjudits. Svenska konsumenter kommer inte sluta äta lök, utan i stället köpa lök från länder som använder mångdubbelt så mycket bekämpnings­medel som den svenska lantbrukaren. För att det svenska lantbruket ska förbli livskraftigt är det centralt att vi får chansen att konkurrera på lika villkor. Ett stelt nationellt regelverk och bristande insikt om lantbrukets samhällsekonomiska betydelse ger Sverige påtagliga nackdelar i den konkurrensen.

Om livsmedelsproduktionen ska öka och vi ska kunna behålla sysselsättningen i Sverige är det bråttom. För vissa näringar, exempelvis den svenska vårraps- och lökodlingen, är det i praktiken redan för sent till följd av lagstiftarens beslut. Sverige har en kompetent lantbrukarkår som har möjligheter att producera livsmedel av hög kvalitet – om man får chansen.

Vi ser Sverige som en självklar del av EU och är för unionens fria rörlighet av bland annat varor. Fri rörlighet är en sund tanke och mycket bra ur marknads- och konkurrensperspektiv. Men fri rörlighet i kombination med unika svenska regelverk för jordbruksproduktionen begränsar lantbrukets möjligheter att konkurrera på lika villkor. Detta skapar snarare en ohållbar situation för såväl miljön som lantbrukaren och sysselsättningen i Sverige.

Vi riktar oss till svenska politiker i regering och riksdag att inom ramen för den pågående processen med en nationell livsmedelsstrategi skapa konkurrenskraftiga villkor för svenskt lantbruk och livs­medels­industri genom att:

  • Skapa en uniform och samstämmig implementering av vissa för näringen centrala EU-direktiv, där det uppenbarligen skiljer sig åt mellan Sverige och ­andra länder i unionen. Gemensamma regler måste råda i både teori och praktik.
  • Gör snarast en översyn av svenska regelverk som berör lantbrukets företagande så att denna för Sverige livsviktiga näring får ett ramverk som ger goda förutsättningar till produktion på konkurrens­kraftiga villkor i hela landet, oavsett vilken kommun eller vilket län man bor och verkar i.
  • Identifiera och åtgärda regler, inte minst för offentlig upphandling, så att vi i framtiden inte importerar och säljer mat som producerats på ett sätt som är förbjudet i Sverige.
  • Bidra till att öppna exportmöjligheter på nya marknader.

Vi behöver ha både Andreas Isaksson i mål och Zlatan i anfallet för att få en lång EM-sommar. Svenskt lantbruk kan inte heller spela med nio spelare mot elva i landskamperna framöver. Det gäller både på fotbollsplanen och på gårdsplanen!

Matilda von Rosen , vd BM Agri AB; Elisabeth Ringdahl , tf chef Lantmännen Lantbruk; Arne Rantzow , vd Svenska Foder AB; Håkan Söderlund , vd Dalviks Kvarn AB; Per-Magnus Johansson , vd Forsbecks AB; Lars Johansson , vd Vallberga Lantmän; Erik Wildt-Persson , vd KLF; Per Ullberg , vd Varaslättens Lagerhus; ­ Niclas Johanson , vvd Värmlant AB; Bengt Nyhlén , vd AB Hjalmar Möller; Jessica Anlér , vd AB Johan Hansson; Lars Holmlund , platschef AB Väster­bottens Fodercentral; Lena Söder , vd Spannfod AB; Sven-Olof Bernhoff , vd Skånefrö AB; Hans Ström , företagsledare Södra Åby LF; Johan Klingspor , vd Scandinavian Seed AB; Kjell Eriks­son , vd Teknosan AB

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Debattartikel i Svenska Dagbladet 13 juni: Sveriges avvikande regelverk för jordbruksproduktion begrän­sar lantbrukets möjligheter att konkurrera på lika villkor. Om vi ska kunna behålla sysselsättningen i Sverige är det bråttom, skriver ett flertal lantbruksdebattörer.

Läs vidare »
Quf7h1eatrfm5t962pru

Lantmännen lanserar nytt foder för ekologisk grisproduktion

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2016 09:41 CEST

​Lantmännens foderutveckling sker med målet att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Lantmännens fodersortiment förnyas kontinuerligt för att följa forskningsframsteg, marknadens behov och önskemål. Därför kan Lantmännen nu presentera ett nytt fodersortiment som kommer ge nya fördelar för svensk ekologisk grisproduktion.

Oznbghsr4p0rzfcy0ijx

Lantmännen öppnar skördemottagning för KRAV-spannmål i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2016 11:12 CEST

Lantmännen meddelade nyligen satsningarna på nya spannmålmottagningar runt om i landet inför skörden 2016. Nu följs dessa upp genom att Lantmännen utvecklar samarbetet med Hörby Lantmän inom ett nytt område och kommer till skörden 2017 ta emot KRAV-spannmål på Hörby Lantmäns anläggning.

Om Lantmännen

Ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, grön energi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Adress

  • Lantmännen
  • S:t Göransgatan 160A
  • 104 25 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida