Media-no-image

Lantmännen stärker positionen i Baltikum genom förvärv i Litauen

Pressmeddelanden   •   2015-07-27 09:23 CEST

Det av Lantmännen hälftenägda Scandagra förvärvar det litauiska lantbruksföretaget Agrogimas. Förvärvet stärker Lantmännens position på de snabbväxande baltiska marknaderna, och förvärvet är därmed ett viktigt led i tillväxtstrategin för Lantmännens spannmålsaffär samt för att nå målet att vara ledande inom handel med spannmål och oljeväxter i Östersjöområdet.

Lantmännen stärker positionen i Baltikum genom att det av Lantmännen hälftenägda Scandagra förvärvar lantbruksföretaget Agrogimas med bas i södra Litauen, ett område med bra jordar och goda odlingsförutsättningar. Företaget är familjeägt, etablerades 2002 och har en effektiv spannmålsanläggning med lagringskapacitet på 17 tusen ton. Agrogimas hade 2014 en omsättning på 4,6 miljoner euro, en ökning på 11 procent jämfört med året innan. Verksamheten består av försäljning av insatsvaror till växtodling samt handel med spannmål.

Förvärvet är ett led i Lantmännens tillväxtstrategi och sker på en viktig marknad. Den baltiska marknaden växer snabbt, inte minst inom spannmålssektorn. De senaste fem åren har de baltiska skördarna ökat från cirka fem till åtta miljoner ton. Den kraftiga tillväxten förklaras såväl av ökade odlingsarealer som av utvecklade odlingsstrategier.

– Den baltiska marknaden har haft en mycket stark utveckling under de senaste åren och det är viktigt att Lantmännen stärker sina positioner inom spannmålsaffären på marknader som visar tillväxtpotential, säger Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk.

Scandagra, som till hälften ägs av Lantmännen och till hälften av DLG, bedriver verksamhet i hela Baltikum. Koncernen omsätter 2,5 miljarder SEK och sysselsätter cirka 225 personer. Bolaget säljer cirka 125 tusen ton foder, 150 tusen ton gödsel och handlar med 750 tusen ton spannmål. Scandagra har haft en mycket positiv utveckling senaste åren, med ökande omsättning och förbättrat resultat.

– Genom Scandagra har vi inom Lantmännen tillgång till spannmålshandel i de tre baltiska länderna samtidigt som vi utvecklar vårt kunnande om den baltiska marknaden, vilket är en förutsättning för att kunna expandera i området, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.

– Förvärvet av Agrogimas ger oss bättre förutsättningar att växa i Litauen och är en naturlig del i Lantmännens långsiktiga och tillväxtorienterade strategi i att ha en ledande position i Östersjöområdet, säger Johan Andersson.

För mer information, kontakta:
Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, telefon: 010-5564046, johan.andersson@lantmannen.com
Mikael Jeppsson, chef spannmålsenheten Lantmännen Lantbruk, telefon: 010-5560495, mikael.jeppsson@lantmannen.com
Lantmännens pressjour, tel: 0730-465800

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, grön energi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Det av Lantmännen hälftenägda Scandagra förvärvar det litauiska lantbruksföretaget Agrogimas. Förvärvet stärker Lantmännens position på de snabbväxande baltiska marknaderna, och förvärvet är därmed ett viktigt led i tillväxtstrategin för Lantmännens spannmålsaffär samt för att nå målet att vara ledande inom handel med spannmål och oljeväxter i Östersjöområdet.

Läs vidare »
F4ee1febyllluy3i1i47

Lantmännen tror på en stor skörd 2015

Pressmeddelanden   •   2015-07-14 09:11 CEST

Lantmännens första prognos för skörden 2015 visar på en totalskörd på 5,85 miljoner ton. Det är lägre än föregående års rekordskörd på 6,21 miljoner ton, men högre än femårssnittet på 5,36 miljoner ton. Stora arealer höstsådda grödor och god övervintring bidrar till den höga totalvolymen och öppnar för ökad export av bland annat vete.

Zn82ncbhjfbhufjhrdav

Lantmännen avyttrar Doggy till NDX

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 10:59 CEST

Qlhu0oq1xvq1x0fkm0j7

Lantmännens hållbara odlingsmetod för klimat och natur ger 20 procent lägre klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 08:55 CEST

Lantmännen har utvecklat en odlingsmetod för klimat och natur, den första i världen i sitt slag inom spannmålskedjan. Den nya odlingsmetoden kan producera spannmål med upp till 20 procent lägre klimatpåverkan. Odlingsmetoden bidrar också till ökad biologisk mångfald och stärker det svenska lantbrukets konkurrenskraft.

Gcahltzlq4jsb6twkujt

Lantmännen Maskin och Valtra stödjer cancerforskning med rosa traktorer

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:39 CEST

Först kom balarna – nu kommer traktorerna. Lantmännen Maskin och Valtra startar tillsammans ett initiativ att stödja bröstcancerforskningen i Sverige. För varje rosafärgad Valtra-traktor som säljs avsätts tiotusen kronor till Bröstcancerfonden.

Sd7dyjnpqc5rlpg4myes

Infrastrukturminister Anna Johansson invigde unik förnybar mack i Norrköping

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:34 CEST

Nu öppnar Sveriges första publika tankstation med tre olika förnybara bränslen. I stället för fossil diesel eller bensin kommer macken att erbjuda RME, HVO och ED95, vilket är unikt och något som infrastrukturminister Anna Johansson och Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist uppmärksammade genom att delta i invigningen den 24 juni.

Media-no-image

Lars Hermansson ny marknadschef för foder på Lantmännen Lantbruk

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 10:09 CEST

Lars Hermansson, nuvarande foderchef på Svenska Foder, kommer i slutet av sommaren att tillträda tjänsten som marknadschef för foder på Lantmännen Lantbruk. Lars Hermansson har rekryterats för att ytterligare stärka och utveckla Lantmännen Lantbruks foderaffär.

– Jag är oerhört glad att vi lyckats rekrytera Lars Hermansson till vår foderverksamhet. Vi är inne i en intensiv fas och arbetar hårt för att öka våra volymer och utveckla vårt affärserbjudande. Lars Hermansson kommer vara en nyckelspelare i detta viktiga arbete, säger Klas Hesselman, chef för foderenheten på Lantmännen Lantbruk.

Närmast kommer Lars Hermansson från Svenska Foder där han sedan 1997 varit foderchef. Han har en gedigen erfarenhet av foderbranschen och har arbetat med såväl marknads- som produktionsfrågor. På Lantmännen Lantbruk kommer han ha en central roll i foderaffären och ansvara för marknadsfrågor.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på Lantmännen. Jobbet som marknadschef för foder ser jag som en positiv utmaning där mina tidigare erfarenheter kommer väl till pass, säger Lars Hermansson.

För mer information kontakta gärna:
Klas Hesselman, chef Foderenheten Lantmännen Lantbruk, tel: 070-632 47 11, e-post: klas.hesselman@lantmannen.com
Johan
Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-629 40 20, e-post: j ohan.andersson@lantmannen.com

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, grön energi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Lars Hermansson, nuvarande foderchef på Svenska Foder, kommer i slutet av sommaren att tillträda tjänsten som marknadschef för foder på Lantmännen Lantbruk. Lars Hermansson har rekryterats för att ytterligare stärka och utveckla Lantmännen Lantbruks foderaffär.

Läs vidare »
Media-no-image

Träffa Lantmännen i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 14:35 CEST

Under årets politikervecka i Almedalen finns Lantmännen på plats. Ett flertal seminarier och evenemang på teman som hållbar odling, export och bioenergi står på agendan.

KALENDARIUM

Lantmännens seminarier

Nu blir det andra bullar

Vad: Lantmännen bjuder in till seminarium om hållbar odling och framtidens livsmedelsförsörjning. Medverkar gör bland annat Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, Louise König, hållbarhetschef på Coop, och Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande Lantmännen.

När: Måndag 29/6 kl. 14.00-15.30

Var: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Mer information: www.almedalsveckan.info/27155

Så snabbt kan vi göra dagens fordonsflotta hållbar och fossilfri – hänger politiken med?

Vad: Lantmännen och Preem bjuder in till samtal om klimatnytta, biodrivmedel och teknik. Medverkar gör bland annat Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens grupp för grön omställning och konkurrenskraft, Nils Vikmång (S), statssekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan, Carl von Schantz, vd Lantmännen Energi, och Mattias Goldmann, vd Fores.

När: Tisdag 30/6 kl. 12.00-12.45

Var: Miljöaktuellt arena, Gotlands museum, Strandgatan 14

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28089?redir=%23eidx_1

Vad krävs för att öka exporten av jordbruksvaror och livsmedelsprodukter?

Vad: Lantmännen bjuder in till samtal om jordbruks- och livsmedelsexport. Medverkar gör bland annat Annika Åhnberg, samordnare livsmedelsstrategin, Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande Lantmännen, Ulf Berg (M), jordbrukspolitisk talesperson, Elisabet Knutsson (MP), näringspolitisk talesperson, och Marianne Pettersson (S), ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

När: Tisdag 30/6 kl. 15.30-16.30

Var: LRFs tält, Mellangatan 7, Visby

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26891?redir=%23eidx_4

Övriga seminarier där Lantmännen medverkar

Behöver vi lägga ner Sverige AB?

Vad: Hagainitiativet bjuder in till seminarium om klimatmålet. Medverkar gör bland annat Hagaföretagens vd:ar, Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Resilience Centre, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, och Åsa Westlund (S), riksdagsledamot.

När: Tisdag 30 juni kl. 13.00–14.45

Var: Teaterskeppet

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/27283?redir=%23eidx_0

Så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

Vad: Löfbergs och WWF bjuder in till seminarium om det går att öka omställningstakten till en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige. Medverkar gör bland annat Claes Johansson, chef för hållbar utveckling, Lantmännen, Maria Smith, chef miljö & socialt ansvar, ICA, och Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

När: Tisdag 30 juni kl. 15.30–16.00

Var: Cramérgatan, H307, Löfbergs kaffebil

Mer information : http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30209?redir=%23eidx_0

Logistik i världsklass – med färre lastbilar och längre tåg

Vad: Effektivare transporter är möjligt med tyngre och längre tåg och lastbilar. Det betyder färre lastbilar och mer kapacitet för järnvägen. Men i dag är det inte tillåtet trots att en majoritet riksdagen för det. Varför händer ändå inget? Medverkar gör bland annat Anna Johansson, infrastrukturminister, (S). Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande i Trafikutskottet och Carl von Schantz, chef division Energi, Lantmännen.

När: onsdag 1 juli kl. 8.00–9.00

Var: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28541?redir

Fika med VD

Vad: Kända politiker frågar vd:arna i Hagainitiativet sina vassaste frågor om klimat och miljö. Medverkar gör bland bland annat Anna Johansson (S), infrastrukturminister, Peter Eriksson (MP), europaparlamentariker, Jens Henriksson, vd Folksam, och Carl von Schantz, vd Lantmännen Energi.

När: Onsdag 1 juli kl. 11.00 – 11.30

Var: Löfbergs kaffevagn, Hamnplats 218

Energidagen i Almedalen

Vad: SPBI bjuder in till heldag om hur energibranschen arbetar för att ta sig från fossilt till förnybart.

När: Torsdag 2 juli kl. 08.30-16.30

Var: Spegelsalen, Clarion Hotel Visby

För ytterligare frågor kontakta:

Lantmännens presscenter, tel: +46 730 46 58 00 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, grön energi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Under årets politikervecka i Almedalen finns Lantmännen på plats. Ett flertal seminarier och evenemang på teman som hållbar odling, export och bioenergi står på agendan.

Läs vidare »
Hx0v9ojwql2f7tn2n53p

Lantmännen visar produktnyheter och satsar på unga lantbrukare under Borgeby Fältdagar

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 15:34 CEST

​Borgeby Fältdagar, 24-25 juni, är en viktig mötesplats för Lantmännen. Under två dagar ges tillfälle att träffa lantbrukare från stora delar av landet samt visa vad företaget har att erbjuda. Förutom produktnyheter satsar Lantmännen på en riktad aktivitet till unga lantbrukare.

Ka5aku4l6dtkwrjfudkh

Lantmännen slutför förvärvet av finska bagerikoncernen VAASAN

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 09:53 CEST

Lantmännens förvärv av den finska bagerikoncernen VAASAN Group OY (VAASAN) har avslutats. Lantmännen och VAASANs verksamheter kompletterar varandra väl och förvärvet stärker Lantmännens marknadsposition inom spannmålsvärdekedjan i Östersjöregionen. Tillsammans med VAASAN skapar

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Presskontakt på Lantmännen
 • erik.magni@lantmannen.com
 • +46 (0)10-556 41 08
 • +46 (0)70-326 50 98

Om Lantmännen

Ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, grön energi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Adress

 • Lantmännen
 • S:t Göransgatan 160A
 • 104 25 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida