Media-no-image

Lantmännens första emission i nyetablerat MTN-program övertecknad

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 09:37 CET

Lantmännen etablerade i november 2015 ett Medium Term Note-program med en låneram om 3 miljarder kronor. Nu har den första emissionen om totalt 1 250 MSEK, med en löptid på 5 år och en ränta på 3m Stibor +1,65 procent, genomförts. Intresset från marknaden var stort och transaktionen blev snabbt övertecknad.

MTN-programmet ger Lantmännen möjligheten att emittera obligationer i SEK med löpande och fast ränta på kapitalmarknaden. Programmet är ett led i att bredda finansieringen och kompletterar Lantmännens befintliga upplåning.

Obligationerna i emissionen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och minsta handelsbelopp uppgår till 1 MSEK.

Swedbank är arrangör för MTN programmet och emissionsinstitut för emissionen är Danske Bank, Nordea och Swedbank.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på www.lantmannen.com och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt på begäran i pappersform på Lantmännens huvudkontor, S:t Göransgatan 160 A, 104 25 Stockholm.

För mer information kontakta gärna:
Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen, tel. 0725 61 15 63, e-post. Ulf.zenk@lantmannen.com

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Lantmännen etablerade i november 2015 ett Medium Term Note-program med en låneram om 3 miljarder kronor. Nu har den första emissionen om totalt 1 250 MSEK, med en löptid på 5 år och en ränta på 3m Stibor +1,65 procent, genomförts. Intresset från marknaden var stort och transaktionen blev snabbt övertecknad.

Läs vidare »
Zb5qkql7ryfzqndbsk2m

Lantmännens poolpriser över genomsnittet trots prispress på spannmål i Östersjöområdet

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 14:58 CET

Lantmännen Lantbruk presenterar idag priser för Pool 1 och priserna ligger klart över den genomsnittliga nivån för spotpriser på spannmål. Detta trots att stora globala skördar, låg efterfrågan och fallande spannmålspriser har präglat marknaden under poolperioden, 1 juli till 23 oktober.

Lacuqbkyikrrw8pvsl1z

Höj kraven – 13 åtgärder för en mer hållbar livsmedelsproduktion

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 09:45 CET

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och inför klimatmötet i Paris höjs röster för att tempot i klimatarbetet måste öka. I rapporten ”I skuggan av eko” lyfter Lantmännen, hållbarhetsbyrån 2050 och forskningsinstitutet SP fram 13 åtgärdsförslag, däribland höjda krav på produkter som inte svarar upp mot rimliga hållbarhetsambitioner samt ökade krav på den offentliga upphandlingen.

Ab4ff6xbepqrnanvozsn

Lantmännen ansluter sig till Principer för god affärssed – ett initiativ för en bättre fungerande livsmedelskedja

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 09:40 CET

Lantmännen har anslutit sig till The Supply Chain Initiative (Principer för god affärssed), ett initiativ som syftar till att upprätthålla goda affärsmässiga relationer i livsmedelsvärdekedjan och som ytterst stärker konsumenternas rättigheter. Det är Lantmännen Cerealia och Lantmännen Unibake som omfattas av medlemskapet.

Media-no-image

Pressinbjudan: I skuggan av eko – så kan livsmedelsproduktionen bli mer hållbar

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 09:41 CET

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och inför klimatmötet i Paris höjs röster för att tempot i klimatarbetet måste öka. Vid ett frukostseminarium den 10 november presenteras en ny rapport från Lantmännen, forskningsinstitutet SP och hållbarhetsbyrån 2050. Rapporten fokuserar på potentialen att stärka miljöhänsynen inom hela kedjan från jord till bord, däribland bristen på hållbarhet bland många produkter som säljs på marknaden, eller som upphandlas offentligt.

Matkonsumtionen står för en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp och livsmedelsproduktionen behöver minska sin miljöbelastning. Samtidigt visar forskning att betydande förbättringar kan ske med begränsade insatser.

På seminariet presenterar Mikael Karlsson, forskare och rådgivare på hållbarhetsbyrån 2050, Ulf Sonesson, forskare och docent verksam vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, en rapport som lyfter fram en rad olika åtgärdsförslag för att dels uppmuntra till direkta åtgärder i livsmedelsbranschen och inom den offentliga upphandlingen, dels som ett inspel till den nya livsmedelsstrategi för Sverige som diskuteras och utarbetas.

I en efterföljande paneldebatt diskuteras bland annat målsättningar och utvecklingsinriktningen för lantbruket, livsmedelsindustrin och den offentliga upphandlingen. Seminariet modereras av Jenny Jewert, skribent och författare med fokus på miljö, vetenskap och politik.

Deltagare: Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, Mikael Karlsson, forskare och rådgivare på 2050, Anna Richert, sakkunning hållbar mat vid Världsnaturfonden WWF, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, Ulf Sonesson, forskare och docent verksam vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Kristina Yngwe, riksdagsledamot (C), miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Krister Zackari, vd Lantmännen Cerealia, och Annika Åhnberg, samordnare livsmedelsstrategin.

När: Tisdagen den 10 november kl. 08.00–09.00. Frukost serveras från 07.45.

Var: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Tunnelbana Kungsträdgården.

För anmälan och mer information kontakta gärna:
Erik Magni, presschef, Lantmännen, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@lantmannen.com

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och inför klimatmötet i Paris höjs röster för att tempot i klimatarbetet måste öka. Vid ett frukostseminarium den 10 november presenteras en ny rapport från Lantmännen, forskningsinstitutet SP och hållbarhetsbyrån 2050. Rapporten fokuserar på potentialen att stärka miljöhänsynen inom hela kedjan från jord till bord.

Läs vidare »
Brvt25kkv0p0euikh2rc

Lantmännen först med klimatvänligt vetemjöl

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 09:21 CEST

Kungsörnens nya vetemjöl från Lantmännen är framtaget med en ny och mer hållbar odlingsmetod med hela 20 procent lägre klimatpåverkan. Sverige är först i världen med att använda metoden för storskalig spannmålsodling och under oktober byter Kungsörnen ut allt vetemjöl till det mer klimatvänliga vetet.

Fpbfa4wvulsevz6y8irz

Lantmännen och AGCO fördjupar samarbetet i Skandinavien

Pressmeddelanden   •   2015-10-12 15:13 CEST

​Lantmännen och AGCO, ett ledande företag inom lantbruksbrukslösningar med huvudkontor i USA, har undertecknat avtal om ett fördjupat långsiktigt samarbete i Skandinavien. Samarbetet fokuserar på förbättrad kundvård och bättre service samt ett komplett sortiment av produkter med hög kvalitet.

Zbuslednh5yrebf9mh14

Konsumenter vill ha livsmedel som tar hänsyn till klimatet

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 09:41 CEST

​Två av tre tycker att det är viktigt att maten de köper har låg klimatpåverkan. Det visar en undersökning från Lantmännen. Anledningen till att allt fler köper ekologiskt är också främst miljöaspekten och viljan att minska klimatpåverkan.

Lhhd8ya25qq7w9s1h5wg

Stark resultatförbättring under årets åtta första månader

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 11:08 CEST

Lantmännens resultat till och med andra tertialet 2015, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 908 MSEK, jämfört med 437 MSEK under samma period föregående år. Samtliga divisioner ökar rörelseresultatet jämfört med föregående år. Framförallt har väsentliga förbättringar skett i divisionerna Lantbruk och Energi.

Pr5zqraefyop2ve4wosh

Största skörden på 25 år väntas

Pressmeddelanden   •   2015-09-16 09:34 CEST

Sverige ser ut att gå mot den största skörden på 25 år och det finns fortsatt stort behov av att leverera och hämta spannmål över stora delar av Sverige. Mest intensiv är situationen i Mälardalen, och Lantmännen har under en period tagit emot 70 000 ton spannmål per dag. Totalt har Lantmännen hittills tagit emot uppemot 1,6 miljoner ton spannmål.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Presskontakt på Lantmännen
 • erik.magni@lantmannen.com
 • +46 (0)10-556 41 08
 • +46 (0)70-326 50 98

Om Lantmännen

Ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, grön energi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Adress

 • Lantmännen
 • S:t Göransgatan 160A
 • 104 25 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida