Kxgiefylfmqdrecosebo

Fem år i kampen mot bröstcancer – Bonjours Rosa Bullar ger miljonbidrag till kampen mot bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 17:21 CEST

I fem år har Bonjour på olika sätt uppmärksammat svenska konsumenter på en av vår tids största folksjukdomar – bröstcancer. Det har hittills gett över 1 100 000 kronor till forskning och prevention. I oktober väntas ytterligare 250 000 kr kunna skänkas till den fortsatta kampen mot bröstcancer tack vare Bonjours Rosa Bullar.

Media no image

Lantmännen lanserar ett helt nytt fodersortiment till slaktgrisar

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 13:55 CEST

Lantmännens fodersortiment förnyas kontinuerligt för att följa forskningsframsteg, marknadens behov och önskemål. Lantmännen lanserar nu ett helt nytt sortiment för slaktgrisar, ett slaktgrisfoder för optimerat foderutnyttjande och köttansättning.

Sortimentet består av moderna och flexibla färdigfoder och koncentrat, i enlighet med de senaste rönen och avelsmaterialen. Färdigfodren går under namnet Delta F och koncentraten heter Deltex K. Fodren är uppdelade i fem olika faser, speciellt anpassade efter djurens aktuella vikt och särskilda behov. Därmed ges flera bra möjligheter till fasutfodring, vilket ger bättre tillväxt till en lägre kostnad. De nya fodren har en väl avvägd aminosyrasammansättning som ger goda förutsättningar för ett optimerat foderutnyttjande och köttansättning. Fodren är också framtagna för att på ett enkelt sätt kunna kombineras med de råvaror som finns ute på gården.

– Det känns väldigt bra att lansera nya slaktgrisfoder just nu. Produktionen är på frammarsch, ny genetik är på intågande och nu möter vi upp med nya moderna foder, säger Kerstin Sigfridson, produktspecialist Piggfor på Lantmännen Lantbruk.

I juni lanserade Lantmännen ett nytt fodersortiment för ekologisk grisproduktion. Sortimentet har mottagits mycket bra av marknaden och försäljningsvolymerna ökar. Satsningen på foderutveckling är en central del i Lantmännen Lantbruks strategi och något som är ständigt aktuellt.

– Vi är stolta över den foderutveckling vi kan presentera och att det ger våra svenska konventionella och ekologiska producenter möjlighet att ytterligare vässa sin produktion, säger Kristina Gustafsson, foderchef på Lantmännen Lantbruk.

De nya slaktgrisfodren ersätter Lantmännens gamla sortiment och finns tillgängliga i hela landet från den 15 september.

Kerstin Sigfridson, produktspecialist Piggfor, Lantmännen Lantbruk: 010-556 05 84, kerstin.sigfridson@lantmannen.com
Lars Hermansson, marknadschef foder, Lantmännen Lantbruk: 010-556 09 86, lars.x.hermansson@lantmannen.com
Kristina Gustafsson, foderchef, Lantmännen Lantbruk: 010-556 35 94, kristina.gustafsson@lantmannen.com
Lantmännens pressjour: 0730-46 58 00

Om Lantmännen Lantbruk
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com/omlantmannen

Lantmännen Lantbruk är Lantmännens kärnverksamhet. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som skapar förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk hade under 2014 cirka 1 000 anställda och en omsättning på cirka 10 miljarder kronor. Läs gärna mer på lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.com/omlantmannen

Lantmännens fodersortiment förnyas kontinuerligt för att följa forskningsframsteg, marknadens behov och önskemål. Lantmännen lanserar nu ett helt nytt sortiment för slaktgrisar, ett slaktgrisfoder för optimerat foderutnyttjande och köttansättning.

Läs vidare »
Lqsokh011ojflbwela0i

Rosa och blå balar engagerar Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 10:02 CEST

Genom den internationella prostatacancerdagen som infaller den 15 september skapas medvetenhet om sjukdomen världen över. Tack vare ett samarbete mellan Lantmännen och Trioplast har åkrarna runt om i Sverige i sommar prytts av färgglada balar, rosa i sällskap av blå.

Media no image

Positiv start för Lantmännen i Kalmar

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 11:04 CEST

Till skörden 2015 öppnade Lantmännen i Kalmar två spannmålsmottagningar, i Norra Hagby och i Mörbylånga på Öland. I april 2016 slog Lantmännen Lantbruk upp dörrarna till säljkontoret i Barkestorp, och under 2017 kommer en ny anläggning att byggas för att samla hela verksamheten under ett tak. Sedan etableringen har många lantbrukare i regionen blivit medlemmar och årets skördemottagning överträffar alla förväntningar.

Under 2017 kommer hela verksamheten, bestående av Lantmännen Lantbruk, Maskin och medlemsavdelning, att samlas under ett tak i och med byggnationen av en ny anläggning i Kalmar. Närvaron i Högsby, Borgholm och Lenhovda kommer att finnas kvar, och fram tills den nya anläggningen är på plats kommer maskinverksamheten att vara kvar på Hagbygärde i Kalmar. Dessutom förstärks närvaron på Öland genom en ny anläggning för service och reservdelar i Färjestaden.

– Vi etablerar nya samarbeten i en mycket expansiv lantbruksregion. Under hösten övertar vi MG Maskingruppens verksamhet i Färjestaden, vilken omfattar verkstad, reservdelar och butik. Det innebär en ökad närvaro på Öland och en högre tillgänglighet för lantbrukarna. MG Maskingruppen kommer fortsatt ansvara för försäljningen av maskiner i sitt sortiment, säger Jonas Fröberg, operativ chef på Lantmännen Maskin.

Skördemottagningen i Kalmar överträffar i år alla förväntningar. Mottagningen prognosticerades till cirka 5000 ton, men Lantmännen tror nu att siffran blir den dubbla. Den stora mängden spannmål har påverkat hanteringen och transporten eftersom Lantmännen inte har någon direkt förbrukning i området.

– Då vi fått in så stora volymer fanns möjlighet att transportera med båt, så vi har för allra första gången lastat en båt i Kalmar hamn. Fartyget skeppade 3500 ton fodervete till Norrköping, där spannmålen antingen går till Agroetanol eller blir foder, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet.

Intresset bland lantbrukarna för Lantmännen i Kalmar och på Öland har visat sig vara stort. Medlemsantalet har stadigt ökat och är nu uppe i cirka 250 medlemmar.

– Vi är oerhört glada över att ha lokal närvaro i Kalmar län och för det stora intresse som visats för vår verksamhet. Vi ser med glädje att antalet medlemmar ökar för varje dag, säger Jenny Andrén, medlemsansvarig för Lantmännen Kalmar/Öland.

Vid eventuella frågor, kontakta gärna:

Jonas Fröberg, operativ chef på Lantmännen Maskin
+46 70 547 73 54
jonas.froberg@lantmannen.com

Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet
+46 70 319 53 60 mikael.jeppsson@lantmannen.com

Jenny Andrén, medlemsansvarig Lantmännen Kalmar/Öland
+46 70 389 12 34 jenny.andren@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com/omlantmannen

 

Till skörden 2015 öppnade Lantmännen i Kalmar två spannmålsmottagningar, i Norra Hagby och i Mörbylånga på Öland. I april 2016 slog Lantmännen Lantbruk upp dörrarna till säljkontoret i Barkestorp, och under 2017 kommer en ny anläggning att byggas för att samla hela verksamheten under ett tak.

Läs vidare »
Ezsb7bruvxxqnqbxlpyg

Ny näringspolitisk funktion för Lantmännen

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 09:10 CEST

Lantmännen inrättar en näringspolitisk funktion med ansvar för verksamheterna i hela koncernen. Alarik Sandrup utnämns till Lantmännenkoncernens näringspolitiska chef (Director Public & Regulatory Affairs).

Media no image

Lantmännen i Helsingborg får stöd av Klimatklivet

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 14:43 CEST

Den 29 augusti får Lantmännen i Helsingborg besök av de lokala kommunalråden Marcus Friberg (MP) och Annika Román (MP). Besöket föranleds av att Lantmännen i Helsingborg fått 3,8 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för initiativet att värma upp spannmålstorkar med fjärrvärme från tillvaratagen industriell spillvärme istället för fossil naturgas. Genom att modifiera och ansluta spannmålstorkar mot fjärrvärme minskar anläggningens klimatpåverkan med femhundrafemtio ton koldioxid per år.

I Klimatklivet samverkar länsstyrelsen med centrala myndigheter för att erbjuda stöd till lokala klimatinvesteringar. Stöd ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgas.

Under besöket träffar Marcus Friberg och Annika Román bland andra Lantmännens Fredrik Jönsson, produktionschef, och Claes Nilsson, driftschef, för att lära sig mer om verksamheten och den kommande installationen av fjärrvärme.

För mer information:

Fredrik Jönsson: produktionschef, tel: 0725034801
fredrik.jonsson@lantmannen.com

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Den 29 augusti får Lantmännen i Helsingborg besök av de lokala kommunalråden Marcus Friberg (MP) och Annika Román (MP). Besöket föranleds av att Lantmännen i Helsingborg fått 3,8 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för initiativet att värma upp spannmålstorkar med fjärrvärme från tillvaratagen industriell spillvärme istället för fossil naturgas.

Läs vidare »
Lqd5sseuqdsdzjynrs8o

Lantmännens skördeprognos 2016:Sveriges totalskörd visar lägre nivåer på grund av torka

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2016 11:21 CEST

Lantmännens första prognos över skörden 2016 visar en totalskörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd på cirka 5,26 miljoner ton. Det är lägre än senaste två årens rekordskördar och också lägre än senaste femårssnittet på 5,7 miljoner ton. Främsta orsaken är torka i stora delar av landet, men även angrepp av skadedjur har påverkat negativt.

Sam8zb1kc6enekra0r2x

LM² – Lantmännens nya digitala satsning

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 11:13 CEST

Med lantbruksföretaget i centrum samlar Lantmännen hela sitt digitala erbjudande i en ny portal, LM2, och tar därmed ytterligare ett steg i digitaliseringen av svenskt lantbruk för ökad produktivitet och lönsamhet. Genom LM2 lanseras samtidigt nya tjänster där den efterfrågade finansiella spannmålshandeln är ett exempel.

Media no image

Johan Andersson slutar på Lantmännen

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2016 11:57 CEST

Johan Andersson har beslutat sig för att lämna Lantmännen och sitt uppdrag som chef för Lantmännens division Lantbruk för att istället fokusera helt på verksamheten på den egna gården.

– Jag har haft en mycket bra tid på Lantmännen och vill passa på att tacka alla engagerade och duktiga ägare, kollegor och medarbetare som jag har haft förmånen att jobba med. Nu har jag bestämt mig för att fokusera fullt ut på mitt eget företag på gården, säger Johan Andersson.

Johan började på Lantmännen i januari 2014, och lantbruksdivisionen har sedan dess genomgått omfattande förändringar och uppnått betydande resultatförbättringar. Elisabeth Ringdahl, CFO Division Lantbruk, är tillförordnad divisionschef, tills dess att rekrytering av ersättare är klar. Hon kommer parallellt att ha kvar sin nuvarande roll. Elisabeth har lång erfarenhet inom Lantmännen, bland annat som CFO på Swecon samt som divisionscontroller för Division Maskin.

– Jag vill tacka Johan för ett mycket väl utfört arbete under sina år på Lantmännen. Johan är en skicklig affärsman och har ansvarat för en viktig och framgångsrik förändring av hela vår lantbruksdivision. Jag känner stor tillit till Elisabeth, och att hon tillsammans med övriga ledningsgruppen och alla medarbetare kommer fortsätta utveckla affären framåt till dess att en permanent lösning finns på plats, säger Per Olof Nyman, vd & koncernchef på Lantmännen.

Rekryteringen av en ersättare påbörjas omgående.

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, tel 0706 57 42 47, e-post per.olof.nyman@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel 0730 46 58 00

Denna information har lämnats i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2016 kl. 11.00.

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Johan Andersson har beslutat sig för att lämna Lantmännen och sitt uppdrag som chef för Lantmännens division Lantbruk för att istället fokusera helt på verksamheten på den egna gården.

Läs vidare »
Zl1qtt2tqkwf5t0dbbww

Lantmännens rosa balar får sällskap av blå

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 10:15 CEST

Runt om i Sverige pryds nu åkrarna åter av färgglada balar, och i år syns de rosa i sällskap av blå. Lantmännen och Trioplast följer upp förra årets rosa succé till stöd för bröstcancerforskning, och utökar initiativet till att även stödja forskning om prostatacancer, Sveriges vanligaste cancerform.

Om Lantmännen

Ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel

Adress

  • Lantmännen
  • S:t Göransgatan 160A
  • 104 25 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida