Krvicoocz7rynmzeeau3

Lantmännen lanserar barnmat: ”Little Farmer”- ett helt nytt ekologiskt sortiment från svenska gårdar

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 10:02 CET

Många föräldrar vill ge sina barn ekologisk och närproducerad barnmat men utbudet är begränsat. Lantmännen lanserar därför ett barnmatssortiment baserat på ekologisk havre och fullkornsvete från utvalda svenska gårdar som drivs av Lantmännens ägare. Sortimentet introduceras under det nya varumärket Little Farmer.

Ncmt5ufwkwkizbectsj6

Lantmännen ansluter till kampanjen Bliekobonde.nu

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 08:40 CET

Marknaden för ekoprodukter växer kraftigt och därmed även behovet av ekologisk spannmål. Lantmännen väljer nu att ansluta sig till Ekologiska Lantbrukarnas kampanj bliekobonde.nu för att öka svenska lantbruksföretagarnas möjligheter att ta del av den växande ekomarknaden.

Media no image

Lantmännens kommentar till regeringens nya politik för biodrivmedel, ”Bränslebytet - från fossilt till förnybart”

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 16:42 CET

Regeringen har i dag presenterat sitt förslag om reduktionsplikt för biodrivmedel. Samtidigt meddelas att intentionen är att söka förlängda skattenedsättningar för höginblandade biodrivmedel som ligger utanför reduktionsplikten.

- Vi välkomnar regeringens förslag om reduktionsplikt för låginblandade biodrivmedel i bensin och diesel. Även att energiskatten på E85 tas bort och att man snart inför E10 (10 % låginblandning av etanol i bensin) förbättrar förutsättningarna för grödbaserad etanol. Det är positivt att vetebaserad etanol, som produceras tillsammans med bland annat hållbara foderprodukter, lyfts fram som en hållbar och långsiktig dellösning på transporternas utsläpp. Det här innebär ett viktigt steg i rätt riktning för inhemsk produktion av biodrivmedel och klimatet, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

Regeringens förslag styr mot att reducera transporternas utsläpp av koldioxid, till skillnad från befintliga styrmedel, som endast styr på volymer av biodrivmedel oavsett deras klimatnytta. Förslaget premierar de biodrivmedel som är klimateffektiva, där Sverige är världsledande, och är det mest kostnadseffektiva sättet att reducera transporternas utsläpp. Etanolen från Lantmännen Agroetanol i Norrköping reducerar utsläppen med över 90 procent jämfört med bensin och det är troligt att etanolen kommer att efterfrågas mer i Sverige om förslaget går igenom.

Regeringen föreslår även fortsatt skattereduktion för rena och höginblandade biodrivmedel utanför reduktionsplikten. Det kan dock finnas problem med denna lösning på grund av vissa begräsningar i EUs statsstödsregler för grödbaserade biodrivmedel.

- Vad gäller grödbaserade höginblandade biodrivmedel, till exempel E85 för personbilar och ED95 för lastbilar, så är vi mycket oroliga för vad som sker på sikt. Regeringen presenterade positiva nyheter idag, men sade ingenting om vilka skatteregler som ska gälla efter 2020. Den svenska regeringen bör inte vänta in EU, utan ta initiativ och redan nu göra en ansökan om skattenedsättningar för höginblandade biodrivmedel, inklusive grödbaserade biodrivmedel. En sådan ansökan bör sträcka sig fram till och med 2030. Isabella Lövin, Magdalena Andersson och andra ministrar måste åka till Bryssel med raka ryggar – vi producerar de biodrivmedel som har allra högst klimatnytta just i Sverige, säger Alarik Sandrup.

Kontaktuppgifter: 

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen, 070 – 602 87 80
Carl von Schantz, tf vd för Lantmännen Agroetanol och chef för Energidivisionen, 076-135 86 88

Regeringens förslag i sin helhet : http://www.regeringen.se/remisser/2017/03/remiss-av-promemorian-reduktionsplikt-for-minskning-av-vaxthusgasutslapp-fran-bensin-och-dieselbransle/

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.com/omlantmannen

Lantmännen
Presscenter för journalister: +46 730-46 58 00

Regeringen har i dag presenterat sitt förslag om reduktionsplikt för biodrivmedel. Samtidigt meddelas att intentionen är att söka förlängda skattenedsättningar för höginblandade biodrivmedel som ligger utanför reduktionsplikten.

Läs vidare »
L1yq3euggnc6pmbmrj4h

Henrik Wahlberg och Ove Gustafsson föreslås som nya styrelseledamöter i Lantmännen

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 12:25 CET

Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse. Som nya styrelseledamöter föreslås Henrik Wahlberg och Ove Gustafsson, efter att Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande, och Björn Wallin, styrelseledamot, avböjt omval.

Bb976wtpjd4wnjsw1qcb

Nu kan du läsa Lantmännens årsredovisning för år 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 12:32 CET

Vår års- och hållbarhetsredovisning ger en god överblick av hur Lantmännen har utvecklats under året, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Du kan läsa om vår ekonomi, hur det gått för våra olika verksamheter och andra nyheter under året. Ladda ner den tryckta- eller lyssnarversionen på vår hemsida www.lantmannen.com

Y5h7eafxuttyhebvposa

Bengt-Olov Gunnarson slutar som styrelseordförande i Lantmännen

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 13:13 CET

Bengt-Olov Gunnarson slutar som Lantmännens ordförande och avgår ur styrelsen vid Lantmännens föreningsstämma 4 maj 2017. Bengt-Olov har varit Lantmännens styrelseordförande under fem år sedan 2012 och ledamot av Lantmännens styrelse sedan 2005.

Hpmdqjjkf3ljcivbjaxi

Svensk havre nästa exportsuccé

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 09:27 CET

Stiftelsen Strategisk Forskning, SSF, har i veckan beviljat 100 miljoner kronor till det nya havrecentret ScanOat vid Lunds Universitet. Havre är ett sädesslag med många hälsofördelar som högt näringsinnehåll och mycket fiber. Vårt svenska klimat och våra jordar är perfekta för odling av havre. Internationellt är havre en gröda som vi kan konkurrera med i och med den höga kvalitén.

H0mj6a94l1jurdhuk5cd

Lantmännen levererar rekordhögt resultat – och föreslår rekordutdelning

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 10:57 CET

​Lantmännens resultat för 2016, efter finansiella poster och justerat för jämförelsestörande poster, är det högsta resultat Lantmännen någonsin levererat och uppgår till 1 548 MSEK. Tack vare det goda resultatet har styrelsen beslutat om höjd återbäring och efterlikvid till Lantmännens ägare, svenska lantbrukare. Sammantaget innebär styrelsens förslag den högsta utdelningen i Lantmännens historia.

Media no image

Pressinbjudan – Lantmännen presenterar koncernens resultat för tredje tertialet och helåret 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 16:54 CET

Välkommen att träffa Bengt-Olov Gunnarson Lantmännens styrelseordförande och Per Olof Nyman vd och koncernchef samt Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör. Tillsammans kommer de att presentera koncernens resultat för tredje tertialet och helåret 2016.

TID: Tisdag den 7 februari kl. 10.30.
PLATS: Lantmännens huvudkontor, S:t Göransgatan 160A, Stockholm (tunnelbanestation Stadshagen). Pressträffen hålls i Bonjoursakademin, Lantmännen Unibakes demonstrationsbageri.

Anmäl dig i Lantmännens reception.

Efter presentationen finns möjlighet till enskilda intervjuer med Bengt-Olov Gunnarson och Per Olof Nyman samt Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör.

Vi bjuder på kaffe och smaker från Lantmännen Unibakes sortiment.

Anmäl dighelst före fredag den 3 februari till:
Jenny Svederman, PR-chef Lantmännen, e-post: jenny.svederman@lantmannen.com

Välkommen!

För ytterligare frågor, kontakta:Lantmännens pressjour, tel: 0730 – 46 58 00

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.com/omlantmannen

Välkommen att träffa Bengt-Olov Gunnarson Lantmännens styrelseordförande och Per Olof Nyman vd och koncernchef samt Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör. Tillsammans kommer de att presentera koncernens resultat för tredje tertialet och helåret 2016.

Läs vidare »
Bcybq7tboh8d0kb3eewg

Strategi för en lönsam, växande och hållbar svensk livsmedelskedja

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 16:50 CET

Regeringen har idag lagt fram ett förslag till Sveriges första nationella livsmedelsstrategi. Lantmännen välkomnar strategin för en lönsam, växande och hållbar svensk livsmedelskedja. Det viktiga nu är att få fram konkreta beslut och åtgärder. Lantmännen står för ett livskraftigt lantbruk och en hållbar livsmedelsindustri.

Om Lantmännen

Ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel

Adress

  • Lantmännen
  • S:t Göransgatan 160A
  • 104 25 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida