Fxniyk926gjmup0wagmh

Lantmännens poolpriser på spannmål över nivån för spotpriser

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 12:14 CET

Lantmännen Lantbruk presenterar idag sina priser för Pool 1. Priserna i poolen ligger över den genomsnittliga nivån för spotpriser. Stora globala skördar och fallande spannmålspriser har präglat spannmålsmarknaden under poolperioden.

Media-no-image

Stort intresse för forskningsansökningar till Lantmännens Forskningsstiftelse

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 10:52 CET

Lantmännens Forskningsstiftelse investerar varje år i extern forskning vid universitet, högskolor och institut. Under hösten har forskningsstiftelsen fått in fler ansökningar än någon gång tidigare och totalt söks 58 miljoner kronor fördelat på 46 olika projekt.

Varje år har Lantmännens Forskningsstiftelse en öppen utlysning där forskare uppmanas söka finansiering för projekt som har betydelse för Lantmännens verksamheter. Årets ansökningsomgång har avslutats och intresset från forskarvärlden har varit stort. Totalt inkom 46 ansökningar fördelade på tre strategiska forskningsområden – Lantbruk och maskin, Energi och gröna material samt Livsmedel och förpackningar.

– Det är oerhört glädjande att intresset för utlysningen varit så stort och vid höstens utlysning har vi fått in fler ansökningar än någon gång tidigare. Inom Livsmedel och Lantbruk har vi redan många pågående forskningssamarbeten, vilket även märks på den höga kvaliteten och antalet inkomna ansökningar. Knappt en tredjedel av alla ansökningar är inom Energi och gröna material, och så många har vi inte fått in tidigare, säger Helena Fredriksson, forskningschef på Lantmännen och ansvarig för forskningsstiftelsen, och fortsätter:

– Genom våra satsningar på forskning och innovation så tar vi långsiktigt ansvar för hållbar affärsutveckling med fokus på hela värdekedjan från jord till bord.

Totalt söks 58 miljoner kronor för en budget på 10 miljoner kronor och sållningsprocessen är nu i slutfasen. Ett slutgiltigt besked presenteras i december och publiceras på lantmannen.se/omlantmannen.

För ytterligare frågor, kontakta:

Helena Fredriksson, forskningschef på Lantmännen samt ansvarig för forskningsstiftelsen, helena.fredriksson@lantmannen.com , 010-556 10 47.

Lantmännens pressjour, 0730-46 58 00


Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Lantmännens Forskningsstiftelse investerar varje år i extern forskning vid universitet, högskolor och institut. Under hösten har forskningsstiftelsen fått in fler ansökningar än någon gång tidigare och totalt söks 58 miljoner kronor fördelat på 46 olika projekt.

Läs vidare »
Bgqru2lqbuzt9a5xwat5

Nya svenskodlade bönsorter - snart på ditt bord

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 09:03 CET

Lantmännen och GoGreen har funnit gynnsamma odlingsförhållanden för bönor i södra Sverige. Nu är de nya svenskodlade bönorna skördade med bra resultat och finns i butik. Det gäller kidneybönor och vita bönor från Öland.

Lzhfr7vkyx7hxytgnak5

November svåraste månaden att orka enligt 1 av 3

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 09:12 CET

Årets mest orkeslösa månad är här och det blir mörkare för varje dag som går. November är månaden som svenskarna har minst energi enligt en färsk undersökning utförd på uppdrag av Lantmännen. Nästan 2 av 3 upplever att deras energinivå påverkas negativt av de korta dagarna och de har problem att orka med vardagens måsten. Under vintermånaderna behövs därför extra energi för att orka med vardagen.

Media-no-image

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 15:03 CET

Finansinspektionen godkände den 12 november Lantmännen ekonomisk förenings prospekt avseende emission av förlagsandelar. Emissionen, som maximalt uppgår till 250 MSEK och löper på fem år, riktar sig huvudsakligen till medlemmarna i Lantmännen och till koncernens tillsvidareanställda i Sverige samt ett antal föreningar inom de gröna näringarna, som genom erbjudandet får möjlighet att ta del av Lantmännens resultatutveckling samtidigt som kapitalbasen breddas.

I juni 2014 fattade Lantmännens styrelse beslut om en långsiktig framtida inriktning för koncernen – Strategi 2020. Utifrån en omvärld med nya möjligheter ska Lantmännen, med utgångspunkt i lantbruksföretaget, skapa lönsamma affärer och mervärde av spannmål i hela värdekedjan.

Målbilden är Lantmännen som en ledande aktör i hela spannmålsvärdekedjan från jord till bord i Östersjöområdet.

I de diskussioner som förts kring Strategi 2020 har även frågan om Lantmännens framtida kapitalförsörjning behandlats, och detta har skett mot bakgrund av de ökade krav på finansiella resurser som ställs för att upprätthålla en fortsatt framtida tillväxt i bolaget.

För att bredda kapitalbasen samt öka intresse och engagemang för Lantmännen hos både ägare och medarbetare genomförs därför en emission av förlagsandelar.

Emissionen uppgår till maximalt 250 MSEK och har en löptid på fem år. Teckningsperioden löper mellan den 21 november och den 15 december 2014.

Prospektet finns tillgängligt på www.lantmannen.se/omlantmannen och kan också beställas från föreningen.

För ytterligare frågor om erbjudandet, kontakta:
Erik Magni, presschef, erik.magni@lantmannen.com , 0703-26 50 98


Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Finansinspektionen godkände den 12 november Lantmännen ekonomisk förenings prospekt avseende emission av förlagsandelar. Emissionen, som maximalt uppgår till 250 MSEK och löper på fem år, riktar sig huvudsakligen till medlemmarna i Lantmännen och till koncernens tillsvidareanställda i Sverige samt ett antal föreningar inom de gröna näringarna,

Läs vidare »
Dttfwqt3a6mnbjocug0v

Nyhet i pastahyllan - Havrepasta

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 08:53 CEST

För första gången kommer nu havrepasta med svensk havre att finnas i de svenska affärerna. Den nya havrepastan från Kungsörnen är ett komplement till vit fiber- och fullkornspasta.

Lzhfr7vkyx7hxytgnak5

Svensk havre i Gröt-VM för första gången

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 08:54 CEST

Nu är Gröt-VM avgjort och för första gången användes svensk havre. Per Carlsson, grötfantast - var på plats i Carrbridge i Skottland för att representera Sverige i den prestigefyllda tävlingen, Golden Spurtle World Porridge Making Championships. Havre, som är en uppskattad råvara över hela världen, uppmärksammades även globalt fredagen den 10 oktober i samband med världsgrötdagen.

L94tdqiybsq9a9duwkw4

Lantmännens HR-direktör Elisabeth Wallin Mononen är Årets personaldirektör

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 14:58 CEST

Priset tilldelas den personaldirektör som aktivt arbetat med att stärka arbetsgivarvarumärket, det som kallas employer branding, och som också lyckats förankrat frågan i företagets ledningsgrupp. Igår, den 8 oktober, delades priset “Årets personaldirektör” ut till Elisabeth Wallin Mononen under “Talent Exellence Awards” som hålls av employer branding-företaget Universum.

Z7jsqo8ezriv3zsc1dcy

Högre resultat för Lantmännen

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 09:23 CEST

Lantmännens resultat efter finansnetto till och med andra tertialet uppgår till 1 118 MSEK – jämfört med 640 MSEK för samma period föregående år. Det högre resultatet reflekterar reavinster från börsnoteringen av Scandi Standard och försäljningen av Lantmännens tyska och polska växtförädlings- och utsädesverksamhet.

Srwlm8ktzvzr22ud4omg

Rekordskörden ett faktum: högsta totala skörden på 17 år

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 11:49 CEST

Lantmännens skördeprognos i juni visade på betydligt högre volymer jämfört med senaste åren. När största delen av skörden är över kan vi konstatera att vi har den högsta totala skörden sedan 1997. Höstrapsen har varit bra ur ett historiskt perspektiv, men skördeåret 2014 måste ändå summeras som höstvetets år.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Presskontakt på Lantmännen
 • jxleerxwikba.magoesuncoyniwkxapj@ltztobtteanawtmanfvsznen.cocjm
 • +46 (0)10-556 41 08
 • +46 (0)70-326 50 98

Om Lantmännen

En av Nordens största koncerner inom lantbruk, energi, maskin och livsmedel

Åkermarken och dess möjligheter är utgångspunkten för Lantmännen. Inom koncernen finns en rad verksamheter med stark anknytning till lantbrukarnas behov, till exempel inom områdena energi, maskin och byggnationer. Som en ledande aktör inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk arbetar vi för att driva utvecklingen mot ett sunt och bra samhälle. Lantmännen är verksam i alla delar av värdekedjan - från jord till bord.

Med kunden i fokus utvecklar och förädlar vi åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Lantmännen agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för koncernens verksamhet.

Adress

 • Lantmännen
 • S:t Göransgatan 160A
 • 104 25 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida