Skip to main content

Lantmännens skördeprognos 2016:Sveriges totalskörd visar lägre nivåer på grund av torka

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2016 11:21 CEST

Lantmännens första prognos över skörden 2016 visar en totalskörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd på cirka 5,26 miljoner ton. Det är lägre än senaste två årens rekordskördar och också lägre än senaste femårssnittet på 5,7 miljoner ton. Främsta orsaken är torka i stora delar av landet, men även angrepp av skadedjur har påverkat negativt.

De senaste två åren har den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd (ärter och åkerbönor) slagit nya rekord. Skördeutfallet för fjolåret blev hela 6,6 miljoner ton, vilket var det största på 25 år. Grödorna hade då mycket fina förutsättningar som bidrog till betydligt högre skördenivåer än tidigare år. Prognosen för årets skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd visar inte på några nya rekordnivåer.

Prognosen på 5,26 miljoner ton är lägre än de senaste två årens skördar och också lägre än senaste femårssnittet på 5,7 miljoner ton. Det innebär att den svenska exporten sjunker till drygt 1,1 miljoner ton från 1,9 miljoner ton förra året.

– Skördeutfallet de senaste två åren har varit ovanligt högt och legat över snittskördarna. När vi nu kan se hur grödorna utvecklats är det tydligt att de har påverkats av den torra våren i stora områden. Det har generellt sett varit torrt från maj och fram till midsommar, där grödorna inte har fått den mängd nederbörd de behövt. Det är den främsta orsaken till årets relativt låga prognos men även angrepp av skadedjur har påverkat negativt, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet, och tillägger:

– Den lägre skörden betyder också sämre intäkter för svenska lantbrukare på en internationell marknad som präglas av stora lager och pressade priser. Det finns fortfarande förutsättningar till bra proteinhalter i vete, som krävs för kvarnvete, men så länge grödan står på åkern är det osäkert hur resultatet blir vid skörd.

Stora regionala variationer
Som oftast ser prognosen olika ut för de olika delarna av landet. Årets skörd har också varit svårprognosticerad.

– Det råder större osäkerhet i årets skördeprognos än normalt. De lokala variationerna är stora då mycket av regnet har kommit genom lokala åsk- och regnskurar med stor spridning i mängden nederbörd. Generellt kan man säga att de vårsådda grödorna har påverkats mest av den torra väderleken och att det ser bättre ut för höstvetet, säger Mikael Jeppsson.

Södra Sverige har fått mindre nederbörd än Mellansverige. Prognosen visar på lägre skörd än normalt i södra Sverige.

I västra Sverige har de senaste veckornas regn varit gynnsam för grödorna och har gjort att grödorna nu ser mer ut att gå mot en normal skörd. Grödorna är även friska utan större svampangrepp.

I östra Sverige har stora delar av Östergötland lidit av torka som resulterat i en skördepotential under medel. Södermanland och Gotland har fått mer regn och verkar gå mot en normalskörd.

Grödorna i Mellansverige har haft lite bättre förutsättningar och ser fina ut, framförallt de höstsådda grödorna. Där visar prognosen på normal till något lägre skörd än normalt.

I norra Sverige har de regionala variationerna varit stora. I södra Västerbotten och vissa delar av Norrbotten har det kommit mycket regn vilket resulterat i syrebrist och en minskad skördepotential. I andra delar av Västerbotten och i stora delar av Norrbotten varierar prognosen från normal till något högre än normal skörd.

– Som vi tidigare berättat öppnar vi flera nya skördemottagningar i år, bland annat utanför Umeå och i Värmland. Med dessa satsningar och med våra redan etablerade mottagningar står vi väl rustade för årets skörd och ser med spänning fram emot när leveranserna börjar rulla in på våra mottagningar, säger Mikael Jeppsson.

För mer information:

Önskas mer regional information vänligen kontakta någon av Lantmännen Lantbruks regionchefer:
Hans Westbom, regionchef Norr: 010-556 97 44, hans.westbom@lantmannen.com
Cathrine Wallin, regionchef Svea (Mälardalen): 010-556 19 94, cathrine.wallin@lantmannen.com
Bengt Karlsson, regionchef Väst: 010-556 29 01, bengt.l.karlsson@lantmannen.com
Anders Krafft, regionchef Öst: 010-556 19 82, anders.krafft@lantmannen.com
Paul Dring, regionchef Syd: 010-556 04 57, paul.dring@lantmannen.com

Övrig information om årets övergripande skörd, vänligen kontakta:
Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk: 010-556 04 95, mikael.jeppsson@lantmannen.com
Lantmännens pressjour: 0730-46 58 00


Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.