Dala Airport blir ny bas för Lantmäteriets flygfoto

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 14:43 CET

Lantmäteriet flyttar sin flygfotoverksamhet till Dala Airport i Borlänge.
- Flygplatsen har det vi behöver och ligger dessutom nära Gävle där vår personal finns, säger Jens Rågvall, sektionschef på Lantmäteriets bildavdelning.

Tidigare har Lantmäteriets flygfotografering utgått från Rörbergs flygplats i Gävle, men sedan Gävle kommun beslutat att stänga flygplatsen har myndigheten letat efter en ny flygplats som möter de krav och behov som verksamheten har.
- Dala Airport erbjuder det vi behöver för att verksamheten ska fungera. Närheten till flygfotografernas huvudarbetsplats i Gävle är också viktig, det är enkelt för dem att ta sig till och från flygplatsen, säger Jens Rågvall.

Lantmäteriet flyttar in i lokalerna på Dala Airport i mars och börjar flyga när snön försvinner. Fem flygfotografer kommer sedan att tillbringa sammanlagt uppemot 300 timmar i något av de två flygplan som används i verksamheten.

Arbetet sker under sommarhalvåret och man fotograferar hela landet. På en säsong hinner flygfotograferna täcka ungefär en tredjedel av Sveriges yta. Bilderna används i kartor och olika geografiska informationssystem av såväl privatpersoner som myndigheter och företag.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Lantmäteriet flyttar sin flygfotoverksamhet till Dala Airport i Borlänge. - Flygplatsen har det vi behöver och ligger dessutom nära Gävle där vår personal finns, säger Jens Rågvall, sektionschef på Lantmäteriets bildavdelning.

Läs vidare »

Tio kvadratkilometer glaciäris har försvunnit

Pressmeddelanden   •   Dec 24, 2018 08:00 CET

Sveriges glaciärer har krympt med minst tio kvadratkilometer på mindre än tio år. Det visar en färsk kartläggning från Lantmäteriet. - Någon glaciär har helt kollapsat och flera andra riskerar att helt försvinna, säger Björn Olander, kartingenjör på Lantmäteriet.

Lantmäteriet skapar nya jobb i Kiruna

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 15:10 CET

Regeringen har nu tilldelat Lantmäteriet 45 miljoner kronor för att skapa nya arbetstillfällen i Kiruna i samband med att Radiotjänst avvecklas.

Den 17 december fattade riksdagen beslut att ge Lantmäteriet ett utökat anslag för att skapa arbetstillfällen i Kiruna. Riksdagens beslut verkställdes därefter av regeringen när regleringsbrevet för Lantmäteriet fastställdes den 20 december.

Redan idag har Lantmäteriet verksamhet i Kiruna. Efter årsskiftet startar arbetet med att utöka verksamheten i Kiruna med cirka 50 arbetstillfällen.

De som får jobben kommer att få nödvändig utbildning och introduktion av Lantmäteriet för att sedan kunna arbeta som informationsutvecklare, systemutvecklare, handläggare och kundcentermedarbetare.

Satsningen i Kiruna ska stärka Lantmäteriets arbete med att skapa en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess som är smartare och mer effektiv än idag.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Regeringen har nu tilldelat Lantmäteriet 45 miljoner kronor för att skapa nya arbetstillfällen i Kiruna i samband med att Radiotjänst avvecklas.

Läs vidare »

Riksdagen har beslutat om anslagshöjning för Lantmäteriet

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 16:42 CET

Riksdagen beslutade på måndagen att höja Lantmäteriets anslag med 45 miljoner kronor för 2019. Syftet är att möjliggöra en utökning av antalet arbetstillfällen i Kiruna i samband med avvecklingen av Radiotjänst.

- Beslutet innebär inte bara att vi skapar nya arbetstillfällen, det stärker dessutom Lantmäteriet i arbetet med att skapa en smartare och mer effektiv samhällsbyggnadsprocess, säger Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

Nästa steg i processen blir att regeringen verkställer riksdagens beslut genom att tilldela Lantmäteriet ett anslag för 2019 genom det årliga regleringsbrevet. Ett sådant regeringsbeslut väntas komma den 20 december 2018.

Detta innebär i sin tur att Lantmäteriet kan påbörja arbetet med en förstärkning i Kiruna efter årsskiftet i enlighet med förslagen i den rapport som vi lämnade till regeringen den 27 november 2018.

Betänkandet ger bakgrunden till anslagshöjningen

Förklaringen kring vad dessa 45 miljoner kronor avser finns att läsa i civilutskottets betänkande, som behandlade M:s och KD:s gemensamma budgetförslag. I betänkandet lämnade civilutskottet följande förslag till riksdagen:

”När det gäller anslaget 1:6 Lantmäteriet föreslår utskottet en höjning för 2019 med 45 miljoner kronor. Syftet med den föreslagna anslagshöjningen är att möjliggöra en utökning av antalet arbetstillfällen i Kiruna.”

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Riksdagen beslutade på måndagen att höja Lantmäteriets anslag med 45 miljoner kronor för 2019. Syftet är att möjliggöra en utökning av antalet arbetstillfällen i Kiruna i samband med avvecklingen av Radiotjänst.

Läs vidare »

Högskolan i Gävle får civilingenjörsutbildning

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 15:34 CET

Högskolan i Gävle (HiG) planerar att hösten 2020 starta en civilingenjörsutbildning inom lantmäteriteknik med två valbara inriktningar; tekniskt lantmäteri och geografiska informationssystem. Det står klart sedan Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutat att ge Högskolan i Gävle examensrätt för civilingenjörsexamen.

Rekordsommar för flygfotograferna

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 06:00 CET

Lantmäteriets flygfotografer har haft en svettig sommar. Det klara vädret med många molnfria dagar gav nämligen perfekta förutsättningar för att ta flygbilder av hög kvalitet. - Vi fotograferade halva Sveriges yta, jag kan inte minnas att vi någonsin hunnit så mycket på en sommar, säger flygfotografen Rolf Kulla.

Fortsatt avmattning på den svenska fastighetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 06:00 CEST

Lantmäteriets siffror för tredje kvartalet 2018 bekräftar att den svenska fastighetsmarknaden fortsätter mattas av. - Det beror bland annat på amorteringskravet som infördes i våras. Vi ser att antalet sålda småhus minskar något och att tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Lantmäteriet rensar registret nästa år – sista chansen för fastighetsägare att förnya sina servitut

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 08:08 CEST

Uppgifter om en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när Lantmäteriet rensar det officiella fastighetsregistret.

- Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas och det är hög tid att göra det nu, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Under 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av gamla och inaktuella avtalsservitut och nyttjanderätter ur det officiella fastighetsregistret. Servitut som kommit till genom en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och ska därför inte förnyas.
Rensningen grundar sig i förnyelselagen som innebär att uppgifter om så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av år 2018.
- Att inskrivningen tas bort ur fastighetsregistret betyder i och för sig inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men det kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare, säger Olof Unger.

Få fastighetsägare har anmält förnyelse

Lantmäteriet har uppskattat att 300 000 inskrivna avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas, men hittills har bara 118 000 blivit förnyade.
- Vi hade förväntat oss att fler förnyelser skulle vara gjorda vid det här laget, men det kanske är så att många fastighetsägare väntar in i det sista med att förnya sina gamla avtalsservitut. Det kan också vara så att det finns fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olof Unger.

Förnyelse av inskrivningar behöver inte göras för så kallade officialservitut eller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

- Det finns många oriktiga, missvisande och inaktuella inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i dag. Till exempel är nyttjanderätter äldre än femtio år normalt ogiltiga. Detta kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel när en fastighet ska säljas. Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar, säger Olle Unger.
På Lantmäteriets webbplats kan du som är fastighetsägare se vilka servitut som är kopplade till din fastighet. Där kan både företag och privatpersoner anmäla de servitut som bör vara kvar.

Läs frågor och svar om rensningen av inaktuella servitut på Lantmäteriets webbplats

Så här många avtalsservitut hade förnyats i Fastighetsregistret 25/9 2018:

Länsbokstav Län Antal avtalsservitut förnyade Antal inskrivna avtalsservitut före 1968 Andel förnyade, 2018-09-25
A STOCKHOLM 20 180 154 213 13%
C UPPSALA 3 649 24 077 15%
D SÖDERMANLAND 793 17 118 5%
E ÖSTERGÖTLAND 2 625 16 729 16%
F JÖNKÖPING 1 840 10 714 17%
G KRONOBERG 1 752 6 841 26%
H KALMAR 3 852 16 534 23%
I GOTLAND 28 1 235 2%
J VÄSTERBOTTEN 8 926 30 120 30%
K BLEKINGE 3 426 9 350 37%
M SKÅNE 9 404 42 776 22%
N HALLAND 3 091 23 337 13%
O VÄSTRA GÖTALAND 17 135 109 457 16%
S VÄRMLAND 4 435 20 958 21%
T ÖREBRO 3 817 19 630 19%
U VÄSTMANLAND 3 028 15 153 20%
V NORRBOTTEN 4 531 16 948 27%
W DALARNA 1 906 10 883 18%
X GÄVLEBORG 5 008 30 394 16%
Y VÄSTERNORRLAND 12 301 79 950 15%
Z JÄMTLAND 6 779 20 482 33%
118 506 676 899 18%

För mer information, kontakta:

Olof Unger, fastighetsrättslig expert, Lantmäteriet Telefon: 026-63 30 90, e-post olof.unger@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Uppgifter om en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när Lantmäteriet rensar det officiella fastighetsregistret. - Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas och det är hög tid att göra det nu, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Läs vidare »

Lantmäteriet har flygfotograferat brandområden

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 06:05 CEST

Nu finns nytagna flygbilder över de områden som drabbades hårdast av sommarens skogsbränder. - Bilderna ska underlätta arbetet med att kartlägga förödelsen, säger Mikael Henriksson, ansvarig för flygfotografering på Lantmäteriet.

Forskning från Lantmäteriet: nu kan din läsplatta mäta mer precist

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 06:00 CEST

Inom jordbruket och byggsektorn har man länge kunnat mäta ner på centimetern var man har satt en planta eller slagit i en spik. Ny forskning från Lantmäteriet visar att tekniken nu kan bli tillgänglig för gemene man.

Vi har vant oss vid att ha en GPS i telefonen som hjälper oss hitta rätt på till exempel promenaden eller cykelturen. Men hittills har tekniken som varit tillgänglig för den breda massan bara kunnat mäta med några meters precision. Professionella användare har däremot länge använt sig av mer avancerad och dyrare utrustning som kan mäta ner på centimetern.

– Mina tester visar att den tekniken nu i viss mån också fungerar på mer konsumentvänliga produkter som en läsplatta, säger Martin Håkansson som är industridoktorand på Lantmäteriet.

Martin Håkansson forskar på det som kallas noggrann positionering och vilka felkällor som uppstår när olika positioneringssystem interagerar med varandra. Det vi till vardags kallar GPS är egentligen bara ett av fyra globala system som används för att bestämma en position. En mer korrekt benämning för samtliga system är GNSS.

Den vardagliga användaren använder sig av endast en observationstyp för en av signalerna som sänds ut från satelliterna. Mer avancerad utrustning som används av professionella aktörer klarar av att använda flera signaler och observationstyper. Den använder dessutom stöddata från en eller flera referensstationer för noggrann positionsbestämning.

Nu visar alltså forskningsresultaten att samma teknik går att använda i vanliga mobiler och läsplattor.

– Det skapar stora möjligheter för till exempel apputvecklare att utveckla nya tjänster framöver, säger Martin Håkansson

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Inom jordbruket och byggsektorn har man länge kunnat mäta ner på centimetern var man har satt en planta eller slagit i en spik. Ny forskning från Lantmäteriet visar att tekniken nu kan bli tillgänglig för gemene man.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Press och media
  • damtnihgelkj.vaaalsnlicpn@qolmmf.stlezr
  • 026-63 33 26

Om Lantmäteriet

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Adress

  • Lantmäteriet
  • Lantmäterigatan 2c
  • 80182 Gävle
  • Sverige

Länkar