E6ho5xa7ol1pkos2svui

Nya regler för drönarbilder över skog

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 10:01 CET

Den 1 november kom nya regler som gör det möjligt för skogsägare att publicera drönarbilder från den egna skogen utan att söka tillstånd.

Oamzfnkycaiadwvhaf1t

Ett tiotal nya jobb i Skellefteå när Lantmäteriet utökar

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 09:18 CEST

Lantmäteriet utökar sin verksamhet i Skellefteå. Innan året är slut räknar den statliga myndigheten med att ha anställt ytterligare 8-10 personer. - Vi tror att det finns goda möjligheter att rekrytera den personal vi behöver i Skellefteå, säger Linda Edgren, divisionschef på Lantmäteriet.

J46tfhsoj9kc8wcvfl1m

Färre belånar fastigheten samtidigt som det totala inteckningsbeloppet fortsätter växa

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 06:00 CEST

Det totala inteckningsbeloppet i Sverige fortsatte att öka under tredje kvartalet 2017 trots att antalet ansökningar om inteckning för belåning av fastighet fortsatte att minska. Allra störst ökning av inteckningsbeloppet för den senaste tolvmånadersperioden hade Södermanlands län medan den ökat minst i Värmlands län. Det visar data från Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Media no image

Fortsatt minskad omsättning på småhusmarknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 06:00 CEST

Omsättningen på småhusmarknaden fortsätter att minska under tredje kvartalet förutom i Kronobergs, Gotlands och Norrbottens län där den i stället ökar. I genomsnitt minskar antalet sålda småhus med 7 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal förra året, visar Lantmäteriets rapport Fastighetsfakta.

Antalet sålda småhus i Sverige minskar, enligt Lantmäteriet, som ansvarar för Sveriges fastighetsregister. Totalt såldes 17 212 småhus i Sverige under tredje kvartalet 2017, jämfört med 18 557 under samma period förra året – en minskning på 7 procent. Kronobergs län sticker ut bland övriga med en tydlig ökning på 8 procent fler försäljningar jämfört med föregående år. Även i Gotlands och Norrbottens län ökar antalet sålda småhus något; med 3 respektive 2 procent.

– Nedgången beror på att utbudet av villor är ännu lägre än tidigare. Det hänger i sin tur ihop med att det är svårt att hitta andra typer av bostäder. Många villaägare väljer därför att bo kvar, trots att de egentligen önskar ett annat boende för det skede i livet de befinner sig i, säger Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Liksom under andra kvartalet går det att se den största minskningen i Västmanlands län; under tredje kvartalet minskade antalet sålda småhus med 16 procent. Även i Värmlands och Jönköpings län minskar antalet försäljningar kraftigt; med 14 respektive 13 procent. 

Omsättning på småhusmarknaden Q3 2016 – Q3 2017

Västmanlands län -16 %

Värmlands län -14 %

Jönköpings län -13 %

Stockholms län -11 %

Örebro län -11 %

Kalmar län -10 %

Blekinge län -9 %

Uppsala län -9 %

Hallands län -8 %

Jämtlands län -8 %

Västra Götalands län -7 %

Skåne län -6 %

Södermanlands län -5 %

Västerbottens län -4 %

Östergötlands län -4 %

Gävleborgs län -3 %

Västernorrlands län -2 %

Dalarnas län -1 %

Norrbottens län +2 %

Gotlands län +3 %

Kronobergs län +8 %

För mer information, kontakta gärna:

Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på LantmäterietTelefon: 026-63 30 04, e-post johan.backstrom@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Omsättningen på småhusmarknaden fortsätter att minska under tredje kvartalet förutom i Kronobergs, Gotlands och Norrbottens län där den i stället ökar. I genomsnitt minskar antalet sålda småhus med 7 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal förra året, visar Lantmäteriets rapport Fastighetsfakta.

Läs vidare »
Vniaj12knrehefbrhmaw

Svalt intresse bland fastighetsägare för att behålla gamla servitut när Fastighetsregistret rensas

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 06:00 CEST

Lantmäteriet planerar att rensa bort en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter ur Fastighetsregistret. Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas. Men intresset bland fastighetsägarna verkar svalt - särskilt i Gotlands, Västra Götalands, Uppsala, Södermanlands och Västernorrlands län.

Kfwyis6i2wjx5hl75h28

Lantmäteriet slutar med papperskartor – satsar på digitala

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 06:00 CEST

Lantmäteriet slutar trycka kartor på papper nästa sommar. I stället kommer kartorna att finnas i lättillgängliga e-tjänster. Där kan användaren enkelt skapa sin egen karta och skriva ut den på papper. – Efterfrågan på papperskartor har minskat drastiskt och det här är ett naturligt steg i vår digitala utveckling, säger Sofia Stjernlöf, sektionschef på Lantmäteriets marknadsavdelning.

Rzaq5t2e6n5sxtvseyxe

Lantmäteriet förenklar villkoren för öppna geodata

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 08:33 CEST

Nu blir det enklare att skapa och sprida tjänster som innehåller Lantmäteriets öppna geodata. Licensvillkoren förändras från CCBY till CC0, vilket innebär att källan inte längre behöver anges.

D2zsixlaghxs3yferuqh

Minskad omsättning på småhusmarknaden över hela landet

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2017 13:00 CEST

Omsättningen på småhusmarknaden minskar kraftigt. Antalet sålda småhus för permanentboende minskade med 17 procent under andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal förra året visar Lantmäteriets rapport Fastighetsfakta.

Od6qd4z5lgdeqatyzc14

Tillstånd krävs fortfarande för att sprida drönarbilder

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 07:00 CEST

Den 1 augusti 2017 slopas kravet på tillstånd för att använda drönare med kamera. Men du behöver fortfarande tillstånd för att sprida bilder och filmer från drönare. - Det är inte fritt fram att publicera sina drönarbilder, exempelvis på sociala medier. Först måste man söka spridningstillstånd, säger Arne Bergquist, sekretessamordnare på Lantmäteriet.

Media no image

Effektivare arbetssätt och digitalisering ska ge kortare handläggningstider

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 09:44 CEST

Lantmäteriet fick i januari i uppdrag av regeringen att redovisa hur handläggningstiderna för avstyckning av tomter och andra typer av ärenden som rör fastighetsbildning ska kunna minskas. I dag lämnar Lantmäteriet sin rapport till regeringen.

Lantmäteriet ser en rad möjliga åtgärder som väsentligt kan bidra till att minska handläggningstiderna för fastighetsbildning. Myndigheten lyfter särskilt fram den tid ett ärende kan bli liggande i avvaktan på att tilldelas en handläggare eller att någon ska komma med ett yttrande.

- Den tiden kan minskas genom att vi jobbar i team och använder fler kompetenser än lantmätarens för att vara mer aktiva i alla faser av ett ärendes gång. Det arbetet provas just nu och vi kan konstatera att det möjliggör för lantmätarna att besluta i fler ärenden, säger Mats Snäll, uppdragsledare på Lantmäteriet.

Kompetensförsörjning och digitalisering viktiga delar

Tidigare har bristen på utbildade och erfarna lantmätare pekats ut som en av huvudorsakerna till att handläggningstiderna är långa.

- Vi kommer att anstränga oss hårt för att attrahera rätt personal, men även om vi lyckas rekrytera och behålla de medarbetare vi behöver så finns en rad åtgärder som vi måste vidta för att hållbart korta handläggningstiderna. På kort sikt handlar det till stor del om att ändra vårt arbetssätt och jobba mer i team, men på längre sikt handlar det främst om att ta tillvara på teknikens möjligheter och digitalisera verksamheten i större utsträckning än idag, säger Mats Snäll.

På kort sikt finns flera åtgärder möjliga åtgärder, men Lantmäteriet konstaterar att målet på en minskning av handläggningstiderna med 15 procent redan till sommaren 2018 blir en utmaning.

- Vi har stort fokus på att nå målet, men många av de åtgärder som behövs medför tidskrävande teknisk utveckling och möjligen förändringar av det juridiska regelverket. Vi har dessutom påbörjat en förändringsresa med nya arbetssätt och den resan tar tid, säger Mats Snäll.

För mer information, kontakta:

Mats Snäll, uppdragsledare, Lantmäteriet
Telefon: 026-63 48 17, e-post: mats.snall@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Lantmäteriet fick i januari i uppdrag av regeringen att redovisa hur handläggningstiderna för avstyckning av tomter och andra typer av ärenden som rör fastighetsbildning ska kunna minskas. I dag lämnar Lantmäteriet sin rapport till regeringen.

Läs vidare »

Om Lantmäteriet

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Adress

  • Lantmäteriet
  • Lantmäterigatan 2c
  • 80182 Gävle
  • Sverige

Länkar