Skip to main content

Taggar

Media no image

Fortsatt hög tillväxttakt för inteckningar

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 13:03 CEST

Lantmäteriets statistik visar att tillväxttakten för inteckningar är fort-satt hög. Sveriges totala inteckningsbelopp ökade med 75 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent under årets första kvartal. In-teckningsbeloppet har ökat i hela landet, allra mest i Kronobergs län, med 1,8 procent jämfört med föregående kvartal.

Trendbrott på småhusmarknaden - tydlig försäljningsökning under första kvartalet

Trendbrott på småhusmarknaden - tydlig försäljningsökning under första kvartalet

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 06:00 CEST

Efter en svag ökning av antalet sålda småhus under sista kvartalet 2017 syns nu en starkare uppgång. Under årets första kvartal ökade antalet sålda småhus i genomsnitt med sju procent jämfört med samma period 2017. - Något liknande har vi inte sett på drygt ett år, säger Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Media no image

Lantmäteriet rensar registret – sista chansen för fastighetsägare att förnya sina servitut

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 06:00 CEST

Uppgifter om en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när Lantmäteriet rensar det officiella fastighetsregistret. - Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas och det är hög tid att göra det nu, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Media no image

Sveriges vattenflöden har kartlagts – lättare se effekter av föroreningar och översvämningar

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 06:05 CET

Lantmäteriet och SMHI har tillsammans kartlagt svenska sjöar och vattendrag. Resultatet är förbättrad kartinformation som visar vilka vägar vattnet tar från källa till hav. - Kartinformationen ger helt nya möjligheter att se var eventuella föroreningar sprids i vattendrag och att kunna utreda hur vattennivåer kan stiga vid översvämningar, säger Håkan Olsson, vattenmiljöexpert på SMHI.

Media no image

Inteckningsbeloppet i fastigheter ökar med en miljard per dag

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 06:00 CET

Det totala inteckningsbeloppet i Sverige fortsatte att öka under årets sista kvartal. Allra störst ökning av inteckningsbeloppet för den senaste tolvmånadersperioden hade Södermanlands län, med 6,9 procent, medan den ökat minst i Gävleborg, med 3,8 procent. Det visar data från Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Önskat resultat är redan uppnått – här är slutrapporten för Digitalt först

Önskat resultat är redan uppnått – här är slutrapporten för Digitalt först

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 13:00 CET

Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Det konstateras när Lantmäteriet nu slutrapporterar regeringsuppdraget Digitalt först. En nationell plattform för tillgång till relevanta geodata är en av förslagen i rapporten. Den innehåller även en målbild 2025 – samt förslag om ett fortsatt regeringsuppdrag

Media no image

Fortsatt fria geodatastandarder

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 13:38 CET

​Det senaste året har företag, myndigheter och organisationer kunnat ladda ner alla svenska geodatastandarder och handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kostnadsfritt. Det har varit möjligt tack vare ett samarbete mellan Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute. Utfallet är så lyckat att Lantmäteriet och SIS nu förlänger avtalet med tre år.

Försäljningen av småhus minskade under 2017

Försäljningen av småhus minskade under 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 06:05 CET

Omsättningen på småhusmarknaden minskade i genomsnitt med tre procent under 2017. Allra mest minskade försäljningen i Västmanlands län, med 13 procent. Tack vare en hög omsättning i oktober och november skedde dock en svag uppgång under årets sista kvartal.

Kusten är klar - Sveriges strandlinje är kartlagd

Kusten är klar - Sveriges strandlinje är kartlagd

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 11:34 CET

Aldrig har Sverige haft en så tydlig och exakt bild av gränsen mellan land och hav som nu. Sjöfartsverket och Lantmäteriet har precis avslutat arbetet med att samla in data om den 4800 mil långa strandlinjen längs med hela Sveriges kust.

Media no image

Lantmäteriet utreder möjligheterna för att överlåta fastigheter digitalt

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 07:00 CET

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att se över möjligheterna att släppa kravet på pappershandlingar vid överlåtelser av fastigheter.

Nya regler för drönarbilder över skog

Nya regler för drönarbilder över skog

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 10:01 CET

Den 1 november kom nya regler som gör det möjligt för skogsägare att publicera drönarbilder från den egna skogen utan att söka tillstånd.

Ett tiotal nya jobb i Skellefteå när Lantmäteriet utökar

Ett tiotal nya jobb i Skellefteå när Lantmäteriet utökar

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 09:18 CEST

Lantmäteriet utökar sin verksamhet i Skellefteå. Innan året är slut räknar den statliga myndigheten med att ha anställt ytterligare 8-10 personer. - Vi tror att det finns goda möjligheter att rekrytera den personal vi behöver i Skellefteå, säger Linda Edgren, divisionschef på Lantmäteriet.

Färre belånar fastigheten samtidigt som det totala inteckningsbeloppet fortsätter växa

Färre belånar fastigheten samtidigt som det totala inteckningsbeloppet fortsätter växa

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 06:00 CEST

Det totala inteckningsbeloppet i Sverige fortsatte att öka under tredje kvartalet 2017 trots att antalet ansökningar om inteckning för belåning av fastighet fortsatte att minska. Allra störst ökning av inteckningsbeloppet för den senaste tolvmånadersperioden hade Södermanlands län medan den ökat minst i Värmlands län. Det visar data från Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Media no image

Fortsatt minskad omsättning på småhusmarknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 06:00 CEST

Omsättningen på småhusmarknaden fortsätter att minska under tredje kvartalet förutom i Kronobergs, Gotlands och Norrbottens län där den i stället ökar. I genomsnitt minskar antalet sålda småhus med 7 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal förra året, visar Lantmäteriets rapport Fastighetsfakta.

Svalt intresse bland fastighetsägare för att behålla gamla servitut när Fastighetsregistret rensas

Svalt intresse bland fastighetsägare för att behålla gamla servitut när Fastighetsregistret rensas

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 06:00 CEST

Lantmäteriet planerar att rensa bort en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter ur Fastighetsregistret. Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas. Men intresset bland fastighetsägarna verkar svalt - särskilt i Gotlands, Västra Götalands, Uppsala, Södermanlands och Västernorrlands län.

Lantmäteriet slutar med papperskartor – satsar på digitala

Lantmäteriet slutar med papperskartor – satsar på digitala

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 06:00 CEST

Lantmäteriet slutar trycka kartor på papper nästa sommar. I stället kommer kartorna att finnas i lättillgängliga e-tjänster. Där kan användaren enkelt skapa sin egen karta och skriva ut den på papper. – Efterfrågan på papperskartor har minskat drastiskt och det här är ett naturligt steg i vår digitala utveckling, säger Sofia Stjernlöf, sektionschef på Lantmäteriets marknadsavdelning.

Lantmäteriet förenklar villkoren för öppna geodata

Lantmäteriet förenklar villkoren för öppna geodata

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 08:33 CEST

Nu blir det enklare att skapa och sprida tjänster som innehåller Lantmäteriets öppna geodata. Licensvillkoren förändras från CCBY till CC0, vilket innebär att källan inte längre behöver anges.

Minskad omsättning på småhusmarknaden  över hela landet

Minskad omsättning på småhusmarknaden över hela landet

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2017 13:00 CEST

Omsättningen på småhusmarknaden minskar kraftigt. Antalet sålda småhus för permanentboende minskade med 17 procent under andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal förra året visar Lantmäteriets rapport Fastighetsfakta.

Tillstånd krävs fortfarande för att sprida drönarbilder

Tillstånd krävs fortfarande för att sprida drönarbilder

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 07:00 CEST

Den 1 augusti 2017 slopas kravet på tillstånd för att använda drönare med kamera. Men du behöver fortfarande tillstånd för att sprida bilder och filmer från drönare. - Det är inte fritt fram att publicera sina drönarbilder, exempelvis på sociala medier. Först måste man söka spridningstillstånd, säger Arne Bergquist, sekretessamordnare på Lantmäteriet.

Media no image

Effektivare arbetssätt och digitalisering ska ge kortare handläggningstider

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 09:44 CEST

Lantmäteriet fick i januari i uppdrag av regeringen att redovisa hur handläggningstiderna för avstyckning av tomter och andra typer av ärenden som rör fastighetsbildning ska kunna minskas. I dag lämnar Lantmäteriet sin rapport till regeringen.