Skip to main content

Årssiffror från Lantmäteriet: 18 procent fler nya bostäder under 2016 – störst ökning på Gotland

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 07:00 CET

En ny rapport från Lantmäteriet visar att 18 procent fler nya bostäder tillkommit i Sverige under 2016 jämfört med 2015. Av Sveriges 21 län har 15 haft en tydlig ökning av antal nya bostäder jämfört med 2015. Antalet nya bostäder har ökat allra mest i Stockholms län medan den procentuella ökningen varit som störst i Gotlands län, där antalet registreringar av nya bostäder mer än fördubblats jämfört med 2015.

Lantmäteriet ger regelbundet ut rapporter med fakta om fastighetsmarknaden och Sveriges bostäder. Den senaste rapporten visar bland annat antal nya bostäder som tillkommit jämfört med föregående år.

I Lantmäteriets register, som täcker in alla typer av bostäder, tillkom 61 331 nya bostäder under 2016. Det är en ökning med 18 procent om man jämför med hur många bostäder som tillkom året innan. Av Sveriges 21 län har 15 haft en tydlig ökning av antalet nya bostäder. I övriga sex län har antalet registreringar av nya bostäder minskat jämfört med föregående år.

– Sett till landet som helhet är det en stadig ökning av nya bostäder i vårt register sedan 2015, vilket ger en tydlig indikation på byggnadstakten i Sverige. Den kraftiga prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter tillsammans med stor bostadsbrist har varit bidragande faktorer till att många aktörer vågat bygga nytt. Vi ser också att lägenheter i flerbostadshus ökat mer än småhus, som till och med minskat något totalt sett, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Störst ökning i Gotlands och Värmlands län

Andelen registreringar av nya bostäder har ökat allra mest i Gotlands län, med mer än en fördubbling från 2015 till 2016 (141 procent). Näst högst har ökningen av andelen nya bostäder varit i Värmlands län (74 procent). Tredje högst ökning har Västernorrlands län haft, med 65 procent. Andelen registreringar av nya bostäder har minskat allra mest i Södermanlands län, med 30 procent.

– Ökningen av nya bostäder har främst skett i storstadslänen med störst befolkning och högsta efterfrågan, där förutsättningarna för exploatörer och fastighetsägare varit mest gynnsamma för att finansiera nyproduktion, sälja och hyra ut lägenheter. Men den procentuella ökningen har varit stor i flera av de län som tidigare haft en låg nyproduktion, säger Henrik Roos.

Flest nya bostäder i storstäderna

I storstadsregionerna har det tillkommit allra flest nya bostäder under 2016. Stockholms län står för drygt en tredjedel (34 procent) av det totala antalet nytillkomna bostäder under året, Västra Götalands län för 13 procent och Skåne län för 11 procent.

Nya bostäder per län
LänAntal 2016Antal 2015Förändring
Gotland347144+141%
Värmland1279735+74%
Västernorrland952577+65%
Örebro21451330+61%
Jämtland1014649+56%
Västmanland15271034+48%
Västerbotten25361724+47%
Kronoberg1104772+43%
Kalmar1146882+30%
Stockholm20 66716 581+25%
Uppsala33532737+23%
Blekinge399321+24%
Östergötland29802558+16%
Halland22021913+15%
Skåne68576003+14%
Västra Götaland78328129-4%
Norrbotten11441207-5%
Jönköping15471687-8%
Gävleborg609703-13%
Dalarna815959-15%
Södermanland8761255-30%

Om statistiken

Informationen om nya bostäder är hämtad från Lantmäteriets lägenhetsregister som innehåller grundläggande information om alla typer av bostäder. Bostäderna ligger i huvudsak i flerbostadshus och småhus som villor och radhus, men en del finns även i industrier och andra lokaler. Informationen samlas in av Sveriges kommuner och registret förvaltas av Lantmäteriet.

För mer information: kontakta Henrik Roos, fastighetsanalytiker och chef för sektionen Fastighetsekonomi på Lantmäteriet

Telefon: 026-63 30 86, e-post: henrik.roos@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Bifogade filer

PDF-dokument