Skip to main content

Årssiffror från Lantmäteriet: Kronobergs villor ökade mest i pris 2016, Västerbottens minst – men nu verkar prisutvecklingen bromsa in

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 16:50 CET

I genomsnitt har en svensk villa blivit nio procent dyrare under 2016. Det visar årssiffror från Lantmäteriet.
- Men efter sommaren verkar prisutvecklingen ha mattats av. Det senaste kvartalet visar svagare siffror och i vissa län har villapriserna gått ner, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Efterfrågan på småhus har varit stor och villapriserna steg i hela Sverige om man jämför det sista kvartalet 2016 med samma period året innan. Mest har priserna ökat i Kronoberg, Dalarna, Södermanland, Örebro och på Gotland. Men under hösten dämpades prisutvecklingen och storstadsområdena med de högsta prisnivåerna bromsade in.

- Nu ser vi att även övriga landet börjar följa efter. I vissa län har villapriserna till och med sjunkit det senaste kvartalet. Det är en indikation på att amorteringskravet som infördes förra våren nu har börjat ge effekt, säger Henrik Roos.

Kronobergs villor har ökat mest i pris 2016, Västerbottens minst

Av Lantmäteriets årssammanställning framgår att Kronobergs län har haft den starkaste prisutvecklingen under 2016, med 15 procents ökning. Tätt efter följer Dalarna, Södermanland, Örebro och Gotland med 13 procents ökning. Svagast prisutveckling har Västerbotten haft med tre procent och Norrbotten med fyra procent.

Prisutvecklingen bromsade in sista kvartalet

Under årets sista kvartal mattades priserna av i hela landet. Södermanland ligger i topp med fyra procents ökning, tätt följt av Halland och Östergötland med två procent vardera. I Gävleborg, Skåne, Västerbotten, Kalmar och Norrbotten har priserna sjunkit något under det senaste kvartalet.

Prisutveckling per län

Senaste året
Q4 2015- Q4 2016
Senaste kvartalet
Q3 2016 – Q4 2016
Kronoberg15%Södermanland
4%
Dalarna13%Halland
3%
Södermanland13%Östergötland
3%
Örebro13%Gotland
2%
Gotland13%Kronoberg
2%
Uppsala12%Uppsala
2%
Östergötland12%Dalarna
1%
Värmland12%Jönköping
1%
Gävleborg11%Stockholm
1%
Västernorrland10%Värmland
1%
Västmanland10%Västmanland
1%
Västra götaland10%Västra Götaland
1%
Stockholm9%Örebro
1%
Halland8%Blekinge
0%
Jönköping8%Jämtland
0%
Skåne8%Västernorrland
0%
Jämtland7%Gävleborg
-1%
Kalmar7%Skåne
-1%
Blekinge6%Västerbotten
-1%
Norrbotten4%Kalmar
-2%
Västerbotten3%Norrbotten
-2%
Riket9%Riket
1%

För mer information, kontakta:

Henrik Roos, fastighetsanalytiker och chef för sektionen Fastighetsekonomi på Lantmäteriet
Telefon: 026-63 30 86, e-post: henrik.roos@lm.se

Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet
Telefon: 026-63 30 04, e-post: johan.backstrom@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.