Skip to main content

Försäljningen av småhus minskade under 2017

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 06:05 CET

Omsättningen på småhusmarknaden minskade i genomsnitt med tre procent under 2017. Allra mest minskade försäljningen i Västmanlands län, med 13 procent. Tack vare en hög omsättning i oktober och november skedde dock en svag uppgång under årets sista kvartal.

- Den starka försäljningen i oktober och november 2017 följdes av en avmattning i december i nästan samtliga län. Den lägre omsättningen i december kan ha berott på att många affärer avslutades under oktober och november men även medias rapportering om viss prisnedgång kan ha bidragit till inbromsningen, säger Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Det totala antalet sålda småhus i Sverige har minskat under 2017. Det visar årssiffror från Lantmäteriet, som ansvarar för det nationella fastighetsregistret. Sammanlagt såldes 70 317 småhus under året jämfört med 72 324 under 2016 – en minskning med 3 procent.

Endast i fyra län ökade försäljningen av småhus: I Kronobergs län med fyra procent, i Norrbottens och Södermanlands län med två procent och i Dalarnas län med en procent. Störst minskning under helåret stod Västmanlands län för, med en minskning på̊ 13 procent jämfört med 2016.

Svag uppgång under årets sista kvartal 

Tack vare en hög omsättning i oktober och november skedde dock en svag uppgång under årets sista kvartal. Två procent fler småhus såldes under perioden jämfört med sista kvartalet 2016.

Totalt såldes 15 363 småhus i Sverige under fjärde kvartalet 2017 jämfört 15 010 för samma period 2016. Störst ökning procentuellt sett jämfört med fjärde kvartalet 2016 skedde i Västernorrlands län, med 15 procent. Gotlands län hade den största procentuella minskningen, med 16 procent.

Omsättning på småhusmarknaden per län/region helår 2016–helår 2017

Västmanlands -13 %
Uppsala -7 %
Gävleborgs -5 %
Jönköpings -5 %
Jämtlands -4 %
Stockholms -4 %
Värmlands -4 %
Blekinge -3 %
Hallands -3 %
Kalmar -3 %
Skåne -2 %
Västernorrlands -2 %
Västra Götalands -2 %
Gotlands -1 %
Östergötlands -1 %
Västerbottens 0 %
Örebro 0 %
Dalarnas +1 %
Södermanlands +2 %
Norrbottens +2 %
Kronobergs +4 %


Statistiken gäller för köp av småhus som registrerats till och med 8 januari 2018 i fastighetsprisregistret. För siffrorna gällande 2016 gäller samma tidpunkt 2017.

För mer information, kontakta:

Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet
Telefon: 026-63 30 04, e-post johan.backstrom@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.