Skip to main content

Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 09:34 CEST

Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. Rapporten lämnades till regeringen den 20 augusti 2015.

Förslaget går i korthet ut på att nuvarande system med gatukostnadsutredningar som ska fördela kostnaderna mellan berörda fastighetsägare, ersätts med normaltaxor för gatuavgifter som fastställs av kommunerna. Ett syfte är att kommunerna ska få lättare att ta ut gatuavgifter av de fastighetsägare som har direkt nytta av anläggningarna och inte låta finansieringen ske via skattsedeln. Ett annat syfte är att systemet ska bidra till en förenklad och snabbare planprocess.

En viktig förutsättning har varit att det endast är investeringskostnaderna som ska fördelas. Framtida drifts- och underhållskostnader av gator och anläggningar har kommunerna inte rätt att ta ut av fastighetsägarna. Lantmäteriet har med sina redovisade förslag visat att det går att åstadkomma en fördelning av kostnader för anläggande av gator som medför en skälig och rättvis fördelning.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.