Skip to main content

Inteckningsbeloppet i fastigheter ökar med en miljard per dag

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2018 06:00 CET

Det totala inteckningsbeloppet i Sverige fortsatte att öka under årets sista kvartal. Allra störst ökning av inteckningsbeloppet för den senaste tolvmånadersperioden hade Södermanlands län, med 6,9 procent, medan den ökat minst i Gävleborg, med 3,8 procent. Det visar data från Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

De nya kraven på förändrade amorteringskrav ser inte ut att ha påverkat antalet ansökningar om inteckningar i någon nämnvärd omfattning under årets sista kvartal. En ökning av antalet ansökningar om inteckning noterades i oktober och november månad och det ökade antalet sålda småhus under samma period var en påverkande faktor.

- Ansökningarna om inteckning i fastigheter minskade under första halvåret 2017 som en effekt av amorteringskravet. Vi ser nu en återgång till normala nivåer under andra halvåret för antalet ansökningar om inteckningar. säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Inteckningsbeloppet i Sverige har fortsatt att öka under årets sista kvartal. Jämfört med samma period 2016 ökade inteckningsbeloppet med 1,4 procent. De senaste tolv månaderna har inteckningsbeloppet för småhus ökat med 5,4 procent eller motsvarande 264 miljarder till totalt 5 184 miljarder. Det innebär att inteckningsbeloppet i fastigheter ökar med ungefär en miljard per arbetsdag under 2017.

Även de stigande småhuspriserna påverkar inteckningsbeloppet. Enligt SCB steg småhuspriserna med nästan en procent under fjärde kvartalet, jämfört med tredje kvartalet 2017. På årsbasis har priserna stigit med nästan nio procent.

– I några län som Norrbotten, Södermanland och Uppsala län har inteckningsbeloppet ökat med mellan sex och sju procent den senaste tolvmånadersperioden. I Gävleborg, Blekinge och Värmland, har ökningstakten däremot varit lägre, runt fyra procent, under samma period. Det stämmer väl med det minskade antalet köp på småhusmarknaden under det senaste kvartalet, till exempel i Gävleborg och Värmland, säger Dennis Lindén.

Län/region Q3 2017-Q4 2017 Q4 2016-Q4 2017
Blekinge 0,8 % 3,9 %
Dalarna 1,2 % 4,6 %
Gotland 1,5 % 5,0 %
Gävleborg 1,3 % 3,8 %
Halland 1,5 % 5,7 %
Jämtland 1,5 % 6,0 %
Jönköping 1,5 % 5,1 %
Kalmar 1,4 % 4,2 %
Kronoberg 1,2 % 6,0 %
Norrbotten 1,3 % 6,2 %
Skåne 1,2 % 4,8 %
Stockholm 1,5% 5,7 %
Södermanland 1,4 % 6,9 %
Uppsala 2,0 % 6,3 %
Värmland 1,1 % 3,9 %
Västerbotten 1,3 % 5,6 %
Västernorrland 0,9 % 4,6 %
Västmanland 1,4 % 5,2 %
Västra Götaland 1,5 % 5,3 %
Örebro 1,7 % 6,0 %
Östergötland 2,0 % 6,1 %

För mer information, kontakta:

Dennis Lindén, enhetschef, Lantmäteriets fastighetsinskrivning
telefon: 026-63 34 48, e-post: dennis.linden@lm.se.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.