Skip to main content

Kvartalssiffror från Lantmäteriet visar ökande huspriser

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2016 07:00 CEST

Sveriges småhusmarknad har haft en ökad prisutveckling under årets första kvartal. Allra mest har priserna ökat i Kronobergs och Värmlands län, plus sex procent. Svagast utveckling står Norrbottens län för som visar en negativ prisutveckling på fyra procent. För landet i genomsnitt har priserna på småhus ökat med två procent.

Lantmäteriet, som ansvarar för det officiella fastighetsregistret, presenterar varje kvartal fakta och grafik över Sveriges småhusmarknad. Av Lantmäteriets sammanställning framgår att 19 av Sveriges 21 län har haft en positiv prisutveckling på småhus under årets första kvartal jämfört med fjärde kvartalet 2015. Kronoberg och Värmland toppar listan över prisutvecklingen, med en prisutveckling på sex procent vardera. Även Gotland, Östergötland och Västernorrland har haft en stark prisutveckling på fem respektive fyra procent. Norrbotten och Västerbotten har haft en negativ prisutveckling jämfört med fjärde kvartalet 2015. I Dalarna, Gävleborg och Jämtland har prisutvecklingen stått still under årets första kvartal.

- Den stora efterfrågan på småhus har förstärkts under årets första kvartal och håller en förhållandevis jämn nivå runtom i landet. Med fortsatt låg nyproduktion och stark efterfrågan på många marknader fortsätter priserna att öka, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Stark utveckling jämfört med första kvartalet 2015

Jämfört med första kvartalet 2015 har prisutvecklingen ökat kraftigt, med ett genomsnitt på elva procent i landet. Störst prisutveckling under första kvartalet 2016 jämfört med samma period i fjol står Gotlands län för med en prisutveckling på 27 procent. Även Västernorrlands och Stockholms län redovisar en stark prisutveckling med 19 respektive 17 procents prisutveckling. Svagast prisutveckling under årets första kvartal jämfört med samma period 2015 har skett i Dalarnas och Norrbottens län som haft en prisutveckling på tre procent.

Senaste kvartalet
Q4 2015 - Q1 2016

Senaste året
Q1 2015 - Q1 2016
Kronoberg6%Gotland27%
Värmland6%Västernorrland19%
Gotland5%Stockholm17%
Västernorrland4%Västmanland15%
Östergötland4%Halland15%
Kalmar3%Östergötland14%
Stockholm3%Västra Götaland13%
Örebro3%Uppsala13%
Halland2%Södermanland13%
Uppsala2%Kalmar13%
Södermanland2%Örebro12%
Västra Götaland2%Värmland11%
Blekinge1%Jönköping11%
Jönköping1%Gävleborg10%
Västmanland1%Västerbotten8%
Skåne1%Kronoberg8%
Dalarna0%Jämtland8%
Gävleborg0%Skåne7%
Jämtland0%Blekinge7%
Västerbotten-1%Norrbotten3%
Norrbotten-4%Dalarna3%
Riket2%Riket11%

För mer information, kontakta:

Henrik Roos, chef för sektionen Fastighetsekonomi på Lantmäteriet
Telefon: 026-63 30 86, e-post: henrik.roos@lm.se.

Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet
Telefon: 026-63 30 04, e-post: johan.backstrom@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.