Skip to main content

Lantmäteriet lanserar 3D-flygbilder

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 07:00 CEST

Stenbrott och skog

Nu lanserar Lantmäteriet en ny digital ytmodell som visar höjden på skog, byggnader och annat som finns på marken. Ytmodellen visas i en enkel form av 3D och bygger på vanliga flygbilder. Modellen byggs upp i takt med att Lantmäteriet flygfotograferar landet och planeras vara helt rikstäckande inom några år.

Lantmäteriet har redan tidigare släppt en tredimensionell terrängmodell över Sverige. Men den modellen, som bygger på höjddata från flygburen laserskanning, visar bara markytans form. Byggnader, träd och annat som finns ovanför marken visas inte i terrängmodellen.

Nu tar Lantmäteriet nästa steg i visualiseringen av Sverige genom att matcha bildpunkterna i överlappande flygbilder för att ta fram en ytmodell. Genom att jämföra ytmodellen med terrängmodellen kan man till exempel beräkna höjd på skog eller annat som är ovanför markytan.

– Vi tror att den nya ytmodellen kommer att göra stor nytta i samhället och få många användningsområden, inte minst där man vill kunna analysera eller visualisera förändringar i landskapet mellan flygfotograferingstillfällena, säger Birgitta Fyrberg, produktchef på Lantmäteriet.

Arbetet tar några år – södra Sverige först ut

Lantmäteriets nya ytmodell byggs upp stegvis. När den lanseras i slutet av oktober, ingår data som täcker delar av södra Sverige och inom ett år ingår en stor del av landet.

Arbetet med ytmodellen följer sedan Lantmäteriets bildförsörjningsprogram som innebär att ungefär en tredjedel av Sverige hinner fotograferas på ett år. Nya data fylls på årligen, allteftersom nya flygbilder blir tillgängliga. Om allt går planenligt är modellen rikstäckande inom några år och på sikt kommer det att bli möjligt att beställa en ytmodell från olika år, över samma område.

Läs mer om ytmodellen

För mer information, kontakta:

Birgitta Fyrberg, telefon 026-63 32 46, e-post birgitta.fyrberg@lm.se.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.