Skip to main content

Lantmäteriets laserbilder visar att glaciärerna krymper i snabb takt

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 08:38 CET

Glaciärerna i den svenska fjällvärlden blir allt mindre. Det syns tydligt i Lantmäteriets nya laserdata över fjällen.
- Från den laserskanning vi gjort hittills kan vi se att många glaciärer minskat betydligt i storlek sedan 2008. Till exempel har Rágujiekna helt försvunnit från Sverige, säger Björn Olander, kartingenjör på Lantmäteriet.


Björn Olander.

På Lantmäteriet pågår just nu ett projekt för att kartlägga Sveriges glaciärer - från Helags i Härjedalen och Sylarna i södra Jämtland till de högalpina områdena i Norrbottensfjällen. Kartläggningen görs med hjälp av bilder från laserskanning med flygplan.

- I Kebnekaise-massivet har Rabots glaciär dragit sig tillbaka ungefär 80 meter och Siehtagasglaciären omkring 60 meter sedan 2008. Rágujiekna som tidigare bredde ut sig över gränsen mellan Norge och Sverige finns nu bara på den norska sidan, säger Björn Olander.

Terrängen kan förändras drastiskt när en glaciär krymper.

- Vi har till exempel sett att sjön vid Sveriges största glaciär, Sálajiegna, som tidigare dämdes upp av glaciärisen nu har fått nya utlopp. Vattenståndet i sjön har sjunkit med mer än sju meter och vattnet har tagit nya vägar, berättar Björn Olander.

Lättare skilja is från snö med laserbilder

Revideringar av glaciärernas utbredning gjordes i mitten av 80-talet och senast 2014 med hjälp av vanliga flygfoton. Den nya kartläggningen med laserskanning från flyg ger förbättrade möjligheter vad gäller exakthet.

- Laserbilderna gör fjällkartan ännu mer tillförlitlig och är bra underlag för exempelvis miljöforskare. Det är bland annat lättare att skilja snö från is och därmed se vad som verkligen är en glaciär, säger Björn Olander.

Aktuella fjällkartor finns på nätet

Resultatet av den nya kartläggningen från laserbilder kommer att synas i Lantmäteriets fjällkarta. Den som vill ha den senaste glaciärinformationen över Norrbottensfjällen på en tryckt papperskarta får vänta till 2020, då nästa tryckta upplaga över området utkommer igen. Men den digitala fjällkartan uppdateras med aktuell information allteftersom den samlas in och på Lantmäteriets webbplats finns en tjänst där man kan skriva ut sin egen karta.


Glaciären Sálajiegna 2008 (övre bilden) och 2015 (nedre bilden).

För mer information, kontakta:
Björn Olander, kartingenjör, Lantmäteriet
telefon: 026-63 33 54, e-post: bjorn.olander@lm.se.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.