Skip to main content

Lantmäteriets positioneringstjänster del av projekt för säkrare och mer effektiv sjöfart

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 07:30 CEST

Lantmäteriet är en av parterna i ett europeiskt projekt som ska utveckla lösningar för en säkrare och mer effektiv sjöfart. Målet är att ge en dynamisk förutsägelse av fartygs rörelser i närtid för att öka navigationssäkerheten och minska miljöpåverkan.

- Det känns väldigt spännande att vi får vara med och utveckla framtida positioneringslösningar för sjöfarten, säger Peter Wiklund, sektionschef inom geodetisk infrastruktur på Lantmäteriet.

För att kunna använda GNSS på ett effektivt sätt så behöver det även finnas en markbaserad geodetisk infrastruktur som stöd. SWEPOS som är en sådan infrastruktur har utvecklats och etablerats av Lantmäteriet tillsammans Chalmers/Onsala Rymdobservatorium och även med stöd av kommuner, myndigheter och privata aktörer. 

Nya tillämpningar av GNSS-positionering

Anledningen till varför Lantmäteriet blir tillfrågade att delta i ett projekt för att utveckla lösningar för säkrare navigation av fartyg är att Lantmäteriet har lång erfarenhet av att leverera tjänster för noggrann GNSS positionering.

- Idag så används tekniken i stor utsträckning för geodetisk mätning och maskinguidning och maskinstyrning, exempelvis inom jordbruk och bygg och anläggningsprojekt, men vi ser nu även att intresset för noggrann GNSS-positionering sprider sig från de traditionella tillämpningarna till nya tillämpningar som till exempel navigering av drönare och självkörande fordon, säger Peter Wiklund.

Med projektet ”Prepare Ships” så får Lantmäteriet även möjlighet att delta i utvecklingen av smarta navigationslösningar för sjöfarten.

Målet för projektet ”PrePaRe Ships” är att utveckla och demonstrera en positioneringslösning med hög tillgänglighet för anslutna smarta navigationsapplikationer.

Hela värdekedjan representerad

Projektet finansieras av GSA (European GNSS Agency). Aktörerna som ingår i projektet representerar hela värdekedjan; Telko (Norge), SAAB (Sverige) och Anavs (Tyskland) på leverantörssidan, svenska Lantmäteriet samt Stena Line som stöttar.

För att kunna ge en dynamisk förutsägelse av fartygs rörelser i närtid så kommer systemet att använda maskininlärning och EGNSS för exakta positioneringstjänster.

Projektet startar i december och kommer att pågå under 26 månader. Projektet finansieras av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Fotnot

(GNSS är ett samlingsnamn för alla satellitbaserade positioneringssystem som t.ex. det amerikanska GPS och det Europeiska GALILEO. EGNSS är ett samlingsnamn för det Europeiska satellitbaserade positioneringssystemet GALILEO och stödsystemet EGNOS)

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.