Skip to main content

Ökning av inteckningar i svenska fastigheter

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 14:04 CET

Tillväxttakten för inteckningar i fastigheter är hög i Sverige. På fem år har inteckningsbeloppen ökat med 26 procent. Under 2015 har det totala inteckningsbeloppet ökat med 252 miljarder kronor eller motsvarande 5,5 procent. Ökningen har varit störst i Stockholms län, som står för 27 procent av det totala inteckningsbeloppet i Sverige. Detta visar statistik från Lantmäteriet.

Sveriges fastighetsmarknad har haft en stark utveckling under 2015, men det är inte bara priserna som ökar runtom i landet. Det totala beloppet för inteckningar i fastigheter har ökat från 4 413 miljarder kronor under 2014 till svindlande 4 665 miljarder kronor under 2015, en ökning på drygt fem procent.

 Statistiken visar att tillväxttakten för inteckningar är fortsatt hög. Det intecknade beloppet har fördubblats sedan 2002 då vi började följa denna typ av statistik. Inteckningsbeloppen har ökat generellt sett över hela landet, men Stockholms kommun har haft en ökning som är högre än genomsnittet för riket, medan Malmö ligger under genomsnittet, säger Dennis Lindén, ekonomichef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Det totala inteckningsbeloppet är högst i Stockholms kommun med sammanlagt 467 miljarder kronor respektive 1 257 miljarder kronor i Stockholms län. I Stockholms kommun har inteckningsbeloppet ökat med 25 miljarder eller 5,6 procent under 2015. I Göteborgs kommun har inteckningsbeloppet ökat med 13,9 miljarder eller 5,3 procent medan Malmö kommun har ökat med 6,7 miljarder eller 4,7 procent under samma period.

Gotland har minst andel inteckningar

Minst andel inteckningar märks i Gotlands län som står för 0,7 procent av landets totala inteckningsbelopp på 33 miljarder kronor. Även Jämtland och Blekinge har en lägre andel inteckningsbelopp med drygt en procent vardera. Inteckningar i utländsk valuta motsvarar 9,5 miljarder kr eller 0,2 procent av det totala inteckningsbeloppet.

Summa inteckningsbelopp 2015 i SEK, indelat per län:
Stockholm1 257 miljarder kr
Västra Götaland796 miljarder kr
Skåne653 miljarder kr
Östergötland201 miljarder kr
Halland178 miljarder kr
Uppsala164 miljarder kr
Jönköping142 miljarder kr
Södermanland124 miljarder kr
Örebro112 miljarder kr
Värmland112 miljarder kr
Dalarna109 miljarder kr
Västmanland108 miljarder kr
Kalmar108 miljarder kr
Gävleborg100 miljarder kr
Västerbotten100 miljarder kr
Västernorrland83 miljarder kr
Norrbotten83 miljarder kr
Kronoberg76 miljarder kr
Blekinge66 miljarder kr
Jämtland58 miljarder kr
Gotland33 miljarder kr
Inteckningsbelopp i miljarder kronor, hela Sverige och de tre storstadskommunerna:
ÅrSverigeStockholmGöteborgMalmö
20103 701357 217118
20113 867372226124
20124 034391235131
20134 218420247136
20144 413442260142
20154 665467274149

Mer om inteckningar och pantbrev

Lantmäteriet ansvarar för det officiella svenska Pantbrevsregistret vars syfte är att underlätta vid kreditgivning och öka säkerheten. Pantbrevet är ett bevis på att en inteckning har tagits ut i en fastighet. Det finns idag 12,6 miljoner pantbrev med ett sammanlagt värde av 4 700 miljarder kronor registrerade i Pantbrevsregistret. Idag är samtliga större svenska banker, kreditinstitut, fastighetsbolag och försäkringsbolag samt Kronofogdemyndigheten anslutna till registret.

Pantbrevsregistret är inte ett offentligt register men fastighetsägaren kan begära registerutdrag om vilka datapantbrev som är registrerade på den egna fastigheten eller tomträtten liksom vem som är innehavare av dessa. Det är viktigt att betona att detta inte innebär att fastigheter är belånade till 4 700 miljarder eftersom även obelånade inteckningar finns i Pantbrevsregistret.

För mer information, kontakta:

Dennis Lindén, ekonomichef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning
Telefon: 026 – 63 34 48, e-post: dennis.linden@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.