Skip to main content

​Siffror från Lantmäteriet visar fortsatt prisutveckling under 2015

Pressmeddelande   •   Jan 06, 2016 13:58 CET

Sveriges småhusmarknad har haft en fortsatt stark prisutveckling under fjärde kvartalet 2015 med en ökning på två procent som ett genomsnitt i landet. Störst regional prisutveckling noteras i Jämtlands och Jönköpings län där priserna har ökat med 6 procent under det fjärde kvartalet 2015. Jämfört med det fjärde kvartalet 2014 är prisökningen ännu högre, en ökning på 11 procent som ett genomsnitt i landet. Detta visar ny statistik från Lantmäteriet.

Lantmäteriet ger kvartalsvis ut fakta och grafik som beskriver utvecklingen för Sveriges småhusmarknad som består av villor, radhus och kedjehus med äganderätt för permanentboende.

Störst regional prisutveckling under årets fjärde kvartal syns i Jämtlands och Jönköpings län, som båda har haft en prisökning på sex procent vardera jämfört med årets tredje kvartal. Därefter kommer Stockholm, Östergötland, Blekinge, Halland, Norrbotten, Västerbotten och Västra Götaland som var och en haft en prisökning på tre procent under sista kvartalet 2015.

- Det har varit en kraftig uppgång och ännu finns det inte några tecken på en avmattning. Det vi ser nu är en stadig utveckling, och jämför man fjärde kvartalet 2015 med samma period 2014 syns en omfattande prisökning med Stockholm i spetsen följt av Jönköping och Västerbotten, säger Henrik Roos, chef för sektionen Fastighetsekonomi på Lantmäteriet.

Två län visar negativ prisutveckling

Kronoberg, där priserna ökade med åtta procent under tredje kvartalet 2015, visade svagast prisutveckling under årets fjärde kvartal. Jämfört med tredje kvartalet 2015 har Kronobergs län haft en prisnedgång på tre procent. Även Värmland har haft en negativ prisutveckling under årets fjärde kvartal, med en prisnedgång på två procent. I Uppsala och Örebro stod prisutvecklingen still.

Tydlig ökning jämfört med 2014

Jämfört med samma period 2014 har samtliga län i Sverige haft en positiv prisutveckling under fjärde kvartalet 2015. Starkast prisutveckling syns i Stockholm där priserna har ökat med 17 procent under fjärde kvartalet jämfört med samma period 2014. Även i Jönköping och i Västerbotten har priserna ökat markant jämfört med samma period förra året, med 14 respektive 13 procent.

Prisutveckling per län för
Q4 2014 – Q4 2015:
Prisutveckling per län för
Q3 2015 – Q4 2015:
Stockholm+17%Jämtland+6%
Jönköping+14%Jönköping+6%
Västerbotten+13%Stockholm+3%
Södermanland+12%Östergötland+3%
Västernorrland+12%Blekinge+3%
Västra Götaland+12%Halland+3%
Västmanland+12%Norrbotten+3%
Dalarna+11%Västerbotten+3%
Jämtland+11%Västra Götaland+3%
Örebro+11%Dalarna+2%
Gävleborg+10%Gävleborg+2%
Halland+10%Södermanland+2%
Norrbotten+10%Västmanland+2%
Östergötland+10%Gotland+1%
Gotland+9%Skåne+1%
Uppsala+9% Kalmar+1%
Blekinge+8%Västernorrland+1%
Skåne+8%Uppsala+/-0%
Kalmar+5%Örebro+/-0%
Kronoberg+4%Värmland-2%
Värmland+3%Kronoberg-3%

För mer information, kontakta gärna:

Henrik Roos, chef för sektionen Fastighetsekonomi på Lantmäteriet
Telefon: 026-63 30 86, e-post henrik.roos@lm.se

Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet. 
Telefon: 026-63 30 04, e-post johan.backstrom@lm.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.