Skip to main content

Akut lärarbrist på var tionde skola: Lärarförbundet kommenterar Dagens Samhälles granskning

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2017 09:19 CET

Idag publicerar Dagens Samhälle en stor granskning som ännu en gång visar på den allvarliga lärarbrist som råder i Sverige. Den stora lärarbristen gör att det finns 477 grundskolor där inte ens hälften av lärarna är behöriga. På var fjärde friskola är en ­majoritet av lärarna obehöriga.

- Dagens Samhälles granskning visar på hur akut den svenska lärarbristen är. Det är en ödesfråga för vårt samhälle. Alla elever måste ha rätt att mötas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand

- Att nästan var tredje person som undervisar i grundskolan saknar lärarlegitimation och behörighet i det ämne de undervisar i borde få alla politiker att ramla av stolen, lärarbristen måste ha högsta prioritet, säger Johanna Jaara Åstrand.

- Det är högst anmärkningsvärt att många huvudmän inte följer upp hur lärarresurserna används. Våra egna undersökningar visar att åtta av tio lärare i grundskolan inte har tillräcklig tid att planera och följa upp undervisningen. Att lärare inte får ägna sig åt det som har betydelse för eleverna ökar lärarbristen, säger Johanna Jaara Åstrand.

- Lärarbristen beror på låga löner och hög arbetsbelastning. Satsa rätt och värna de lärare som finns så går det att vända. Ta ett helhetsgrepp om de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Rekrytera lärarteam, satsa på ledarskapet, elevhälsa, digitalisering och bra kringstöd, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 234 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy