Skip to main content

– Bra att regeringen får bakläxa om gruppvalidering

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 14:00 CEST

PRESSMEDDELANDE FRÅN LÄRARFÖRBUNDETKommentar till förslag om förkortade utbildningar för lärare i förskolan.

– Att tre lärosäten samstämmigt konstaterar att det inte går att generellt förkorta utbildningen till lärare i förskolan borde fungera som en allvarlig tankeställare för regeringen.

Det säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet, i en kommentar till att företrädare för universiteten i Linköping och Umeå och Malmö högskola inte lägger förslag om en väsentligt förkortad utbildning till lärare i förskolan.

Regeringen gav i höstas de tre lärosätena i uppdrag att ta fram förslag till förkortade utbildningar för lärare i förskolan och för sjuksköterskor, främst tänkta för dem som i dag arbetar som barnskötare respektive undersköterskor. Regeringen ansåg att man genom validering på generell basis skulle kunna korta utbildningarna väsentligt, samtidigt som kvaliteten skulle bibehållas. Lärarförbundet och Vårdförbundet kritiserade förslaget mycket hårt, och menade att det visar på betydande förakt för två kvinnodominerade yrkens kunskap, forskningsfält och beprövade erfarenhet.

Nu har de tre lärosätena lagt fram en rapport, där de drar slutsatsen att validering måste utgå från individens kompetens och att det därför inte är möjligt att lägga förslag om en generellt förkortad utbildning.

– Lärarförbundet motsätter sig inte validering. Men den måste utgå från den enskildes kunnande och förutsättningar i förhållande till utbildningens mål, säger Eva-Lis Preisz.

I rapporten från lärosätena påpekas att studenter med en bakgrund som barnskötare och undersköterskor är mycket nöjda med att ha satsat på lärar- respektive sjuksköterskeutbildning. Utbildningen har tydliggjort ett utbildningsbehov som man inte trodde fanns när utbildningen påbörjades.

Kommentarer:
Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38

Upplysningar:
Matilda Larsson, pressekreterare, 08-737 69 02

Läs mer på www.lararforbundet.se

Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 228 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Nordens största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera