Skip to main content

Förlängd men för grund lågstadielärarutbildning

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 10:17 CET

- Det är bra att alla lärare för de yngsta eleverna får kunskaper i svenska och matematik. Men förslaget ger för lite ämneskunskaper i för många ämnen, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Jan Björklund presenterar idag i Svenska Dagbladet ett förslag att återinföra en inriktning för lågstadielärare i lärarutbildningen. Även klassläraren återkommer i de lägre årskurserna och skall undervisa i allt fler ämnen.

- Den gamla lågstadielärarutbildningen skrotades för att den gav för dåliga ämneskunskaper. En lågstadielärare kommer med ministerns förslag läsa 11 ämnen. Det säger sig självt att det inte kan ge tillräckligt goda ämneskunskaper, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet har länge krävt att lärarutbildningen skall vara minst fyra år lång för alla inriktningar. Det skulle öka lärarnas kompetens och höja kvaliteten i skolan genom att stärka utbildningens forskningsbas.

- Det är ett stort framsteg att regeringen lyssnat på oss och förlänger utbildningen. Vi förutsätter att det nu sker för alla inriktningar i lärarutbildningen, säger Eva-Lis Sirén.

Regeringens egen matematikdelegation har krävt att också de yngsta eleverna ska undervisas av specialister i matematik. Lärarförbundet har i sitt alternativ föreslagit att lärare får djupa kunskaper i ett huvudämne samtidigt som alla får utökade kunskaper i basämnen som matematik och svenska.

- En modern lärarutbildning ger elever rätt till specialister i alla ämnen. Vi behöver fler behöriga lärare i skolan. Men en formell behörighet utan ämnesdjup är inte lösningen, säger Eva-Lis Sirén.


Upplysningar: Claes Nyberg, presschef Lärarförbundet, 08-737 69 02


Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy