Skip to main content

Kommentar till m-förslag och Skolverksrapport - Bra att moderaterna vill utöka allmän förskola

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:41 CEST

- Det är utmärkt att moderaterna nu ansluter sig till de partier som betonar förskolan som en del av ett sammanhållet utbildningssystem, och att man vill utvidga den avgiftsfria allmänna förskolan till att också omfatta treåringar, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet

Moderaterna föreslår också att läroplanen för den allmänna förskolan förtydligas.
- Varför inte pröva idén om en gemensam läroplan för förskola och grundskola, en läroplan från 1-16 år, med individuella utvecklingsplaner för varje barn? föreslår Eva-Lis Preisz.

- Den integration av pedagogik och omsorg som präglar den svenska förskolan är framgångsrik. Modellen framhålls som föredöme i OECD:s stora studie av förskolor världen runt, så den ska vi inte överge, säger Eva-Lis Preisz.

När det gäller lärarnas roll och ansvar för det pedagogiska arbetet i förskolan kräver Lärarförbundet att det tydliggörs i det förslag till ny skollag som nu förhandlas mellan regeringen och samarbetspartierna

Sanktioner mot kommuner som bryter mot garanti

I dag kom också Skolverkets uppföljning av platsgarantin i förskola och skolbarnsomsorg. Den visar att det fortfarande, tio år efter reformen, finns kommuner som inte uppfyller garantin.
- Göteborg har hittills inte ett enda år klarat kraven. Det är upprörande och visar på behovet av någon form av sanktioner mot kommuner som inte klarar kraven, säger Eva-Lis Preisz.


Läs mer på www.lararforbundet.se


För ytterligare information:
Kommentarer: Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38

Upplysningar: Alf Lindberg, pressombudsman, 08-737 69 02

Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 228 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Nordens största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.