Skip to main content

Kommunerna måste bli medvetna beslutsfattare

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 15:15 CEST

Kommunerna måste i högre grad fördela resurser efter elevernas behov för att likvärdigheten i skolan ska kunna garanteras. Det fastslår Lärarförbundet i en ny rapport inför kongressen 9-12 november. Lärarförbundet kräver också att finansieringen av skolan konjunktursäkras.

Skillnader i resultat mellan skolor är idag för stor. Många kommuner styr endast ett par procent av resurserna efter socioekonomiska faktorer – vilket enligt flera studier är för lite för att skolan ska vara likvärdig. Genom att fördela resurser efter elevernas socioekonomiska bakgrund kommer skillnaderna att minska.

- Det är dags att sätta punkt för styrning som utgår från föregående års budget utan att ta hänsyn till elevernas behov. Idag styrs i genomsnitt bara 6 procent av resurserna efter socioekonomiska behov i de mest segregerade kommunerna. Snittet måste öka till minst 10-15 procent i alla Sveriges kommuner, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Kommunerna tycks inte vara medvetna om att deras nuvarande sätt att fördela resurser skadar likvärdigheten i den svenska skolan. Genom att inte styra resurser till elever i socioekonomiskt utsatta områden ökar risken för utanförskap på grund av en misslyckad skolgång. En person som aldrig kommer in på arbetsmarknaden kostar i snitt 12,5 miljoner kronor fram till 65 års ålder, enligt en rapport från det svenska institutet SEE. Därtill ska den personliga tragedin för den enskilde vägas in.

- Det är ett slöseri med resurser att inte tidigt satsa på stöd under elevernas skolgång. Dagens kortsiktiga tänkande skapar bara större kostnader längre fram, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet kräver en konjunktursäkrad finansiering av skolan. Idag används skolan som en konjunkturregulator – vilket är samhällsekonomiskt oförsvarbart. Staten och kommunerna måste ta ett gemensamt ansvar för att inte eleverna gång på gång ska bli de som betalar ekonomiska kriser.

- Skolpolitikens huvudfokus ska vara att öka likvärdigheten i skolan. Det är hög tid att staten och kommunerna slutar skylla på varandra i den skolpolitiska debatten och istället tar ett gemensamt ansvar för denna utmaning, konstaterar Eva-Lis Sirén.

Rapporten Perspektiv på skolan – Om skola, pengarna och likvärdigheten finns på Lärarförbundets webbplats.


För ytterligare information, kontakta:
Claes Nyberg
tf. presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: press@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se

Vill du ha fler nyhetsbrev från Lärarförbundet? Eller avanmäla dig? Det gör du på www.lararforbundet.se


Om Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera