Skip to main content

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds krav överlämnas till SKL: Ge lärarna frihet och ansvar

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 11:24 CET

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd lämnar idag sitt gemensamma yrkande till Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta.

Lärarnas Samverkansråd utgår från ett ettårigt avtal för perioden 1 april 2010 till 31 mars 2011. Ännu har inga krav fastslagits för lägsta garanterat löneutfall. Det kommer att preciseras under förhandlingarna.

Läraryrket ska erbjuda sådana villkor att unga människor ser det som ett attraktivt yrke. Kommunerna måste erbjuda högre löner och rimligare arbetsvillkor för att i framtiden kunna rekrytera lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare.

-          För att hantera lärarnas orimliga arbetsbelastning måste lärares uppdrag tydliggöras och undervisningstiden begränsas. Tiden för planering och uppföljning måste utökas i alla skolformer för att förbättra undervisningskvaliteten och elevernas resultat. Det krävs förbättringar av såväl löner som arbetsvillkor om läraryrket ska vara attraktivt, säger Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund.

-          Lärarlönerna ska framstå som konkurrenskraftiga i förhållande till lönerna för andra yrkesgrupper med motsvarande utbildningslängd och ansvar. Vårt löneavtal ska ge en relativlöneökning till lärarnas fördel, Att lärare ska ha en arbetstid som också ger tid för planering och förberedelser är en annan nyckelfråga för oss säger Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet.

Lön
Löneavtalet ska tillföras skrivningar som bland annat säkrar att individuella lönesamtal genomförs inför varje löneöversyn oavsett vägval, kända och verksamhetsanpassade kriterier tillämpas vid löneöversynen, och att lönespridningen ska öka.

Arbetstid
Avtalet ska tillföras regler som begränsar mängden undervisning. Tid för planering, uppföljning och för- och efterarbete ska säkras i respektive skolform.

Kompetensutveckling
Goda utvecklingsmöjligheter är en förutsättning för att behålla utbildade och kompetenta lärare i yrket och för att upprätthålla kvalitet i verksamheten. Lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare ska garanteras en miniminivå för kompetensutveckling varje år.

För kommentarer:
Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet, 070-567 72 38
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Claes Nyberg, presschef Lärarförbundet, 070-215 43 38

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera