Skip to main content

PRESSMEDDELANDE FRÅN LÄRARFÖRBUNDET

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 11:32 CET

Piteå kommun inför stämpelklocka i förskolan och skolan. Detta är ett exempel på att allt fler skolhuvudmän sätter större och större press på Sveriges lärare.

- Sveriges kommuner skruvar nu åt inför nästa års avtalsrörelse. Stämpelklockor hör inte hemma i svensk skola. Sveriges lärare arbetar i ett allt hårdare klimat, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Sveriges Radios Ekot rapporterar i dag fredag att Piteå kommun inför stämpelklockor i sina förskolor och skolor för att komma till rätta med ett påstått slarv som skulle ha gett lärare felaktiga löner.

- Piteås agerande är ett exempel på den bristande tillit som arbetsgivarna visar lärarna. Det är också en illustration av vad som händer i skolan: nedskärningar som leder till orimligt hög arbetsbelastning samtidigt som arbetsgivarna vill ha kontroll över att lärarna är i skolan hela dagen. Faktum är att lärare är i skolan, från det att eleverna kommer på morgonen tills de går hem på eftermiddagen – och oftast betydligt längre än så, säger Eva-Lis Sirén.

- Jag upprörs över att vi möter arbetsgivare som så uppenbart misstror lärarna när vi tvärtom borde diskutera oss fram till en samsyn om vad skolan behöver för att bli ännu bättre. Ska Sveriges lärare ha förutsättningar att ge alla elever chans att nå kunskapsmålen då måste politikerna lita på lärarna. Allt börjar med en bra lärare, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet kräver inför avtalsrörelsen att lärares löner de kommande åren ska öka mer än andra yrkesgruppers och att lärare inom sin arbetstid ska ges rimlig tid för planering och för att följa upp undervisningen. Skolans rektorer behöver betydligt bättre förutsättningar att vara bra chefer och goda pedagogiska ledare.

I en undersökning som Lärarförbundet gjort uppger hälften av lärarna att de inte har en diskussion med sin chef om hur arbetstiden ska användas.

- SKL och kommunerna bör se till att deras chefer använder lärarnas arbetstid på ett sätt som höjer kvaliteten i undervisningen innan man ropar på otidsenliga närvarokontroller. Det som nu sker tyder på en omodern syn på ledarskap och oacceptabelt låga ambitioner för skolan, säger Eva-Lis Sirén.
För ytterligare information, kontakta:
Claes Nyberg
vik. presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: claes.nyberg@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se
Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy