Skip to main content

Sabunis och Björklunds delade ansvar riskerar bryta skolans röda tråd

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 09:09 CEST

Statsrådens omdisponering av ansvarsområden inom Utbildningsdepartementet innebär att jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni får ansvar för bland annat förskolan och vuxenutbildningen. Utbildningsminister Jan Björklund får ansvaret för utbildningsväsendet i övrigt.

-          Jag ser fram emot ett gott samarbete med Nyamko Sabuni när det gäller den lärorika förskolans utveckling. Den nya läroplanen lägger en bra grund för fortsatta satsningar på förskollärarnas kompetens, yrkesansvar och arbetsvillkor, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Nyamko Sabuni kommer även att få ett delansvar för särskilda integrationsinsatser i skolväsendet i stort. Att lyfta resultat i skolor i utanförskapsområden t.ex. genom särskilda språksatsningar.

-          Nyamko Sabuni får ansvar för stora och viktiga delar av skolan. En bra förskola med ett förstärkt lärandeuppdrag och välutbildad personal lägger en väldigt viktig grund för barnets fortsatta språk- och kunskapsutveckling. Det är särskilt viktigt för att stärka integrationen, säger Eva-Lis Sirén.

Den uppdelning av utbildningsväsendet som regeringen nu gör, gjordes även av den dåvarande socialdemokratiska regeringen 2002-2004. Tyvärr bidrog den inte då till att stärka den röda tråd som är nödvändig för kvaliteten från förskola till högskola.

-          Jag vill höja ett varningens finger för att förskolan och grundskolan måste ses som en helhet. Vi behöver fler broar mellan olika skolformer, inte fler diken. Ett exempel är regeringens aviserade reformering av grundskolans läroplan, som ska ske under de kommande åren. Förskolans och grundskolans läroplaner måste fungera tillsammans, säger Eva-Lis Sirén.

Upplysningar:
Lärarförbundets presschef, Claes Nyberg, 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy