Skip to main content

Satsningar behövs för att bryta negativ skoltrend

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 10:32 CEST

Skolinspektionen presenterar idag en rapport där de presenterar sina slutsatser efter 2009 års granskningar. De konstaterar att många brister i skolsystemet inte har åtgärdats på tio år.

- Kommunerna har under lång tid underlåtit att anställa rätt utbildade och behöriga lärare och inte utvecklat skolans organisation. Samtidigt saknas resurser till särskilt stöd som kan sättas in tidigt, säger Lärarförbundets Ordförande Eva-Lis Sirén.

Skolinspektionen pekar på ett stort engagemang och god vilja hos många lärare och rektorer, men att man alltför ofta inte förmår att omsätta styrdokumentens krav i verksamheten. De huvudsakliga bristerna gäller ledningen av skolan och hur den pedagogiska verksamheten styrs, både på rektors- och huvudmannanivå.

- Svensk skola behöver tillräckliga och rätt styrda resurser. Många huvudmän styr pengar till skolan utan kunskap om elevernas individuella behov. Resursstyrningen måste ske mer medvetet, säger Eva-Lis Sirén.

-  Lärare har under de senaste åren fått allt fler uppgifter utanför under­visningen istället för att få koncentrera sig på kärnuppdraget. Skolledarna får inte heller förutsättningar att vara närvarande pedagogiska ledare, trots att forskningen visar att det är en av de viktigaste faktorerna för att höja resultaten i skolan. Mätningar visar att det idag är ett av de tuffaste chefsyrkena, säger Eva-Lis Sirén.

Många som arbetar i skolan har idag små möjligheter att få tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling.

- När nu en lång rad reformer ska sjösättas, bland annat lärarlegitimationen, ett nytt betygssystem och nya kurs- och ämnesplaner, krävs satsningar på ett kompetenslyft. Det är nödvändigt för att garantera kvaliteten i under­visningen. För att säkra likvärdigheten krävs också tid till diskussion i lärarlagen och närvarande pedagogiska ledare, säger Eva-Lis Sirén.

Under lång tid har skoldebatten präglats av brist på långsiktighet. Diskussionen har präglats av hårda motsättningar och kortsiktiga lösningar. Skolan är också behov av mer forskning för att stärka skolans forskningsbas

-  Nu måste politiker på alla nivåer sluta att skylla på varandra. Staten och kommunerna behöver ta gemensamt ansvar för skolan som skulle må bra av blocköverskridande, långsiktiga överenskommelser, säger Eva-Lis Sirén.

 

Upplysningar:
Lärarförbundets presschef, Claes Nyberg, 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy