Skip to main content

Störande ljud i skolan ger sämre kvalitet

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 11:04 CET

-  Att två tredjedelar av lärarna anser att ljudmiljön är ett vardagsproblem visar att arbetsmiljön i våra skolor på långa vägar inte motsvarar vad man kan kräva av ett modernt arbetsliv och en bra skola, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) presenterar i dag en rapport om störande ljud och samtalsvänliga ljudmiljöer. De har låtit intervjua ett stort antal individer, däribland ca 600 lärare om hur de upplever sin ljudmiljö:
·        2 av 3 lärare anser att ljudmiljön är ett problem varje dag/varje vecka.
·        63 procent anser att ljudmiljön gör dem trötta
·        nästan 60 procent  har svårt att höra vad eleverna säger.
·        71 procent får aldrig kontrollera sin hörsel på jobbet.
·        över 70 procent av kommunerna gör aldrig eller sällan kontroller av skolans ljudmiljö.

-          Ju sämre ljudmiljön är, desto sämre blir undervisningens kvalitet. Det drabbar dessutom lärare och elever i form av stress och högre sjukfrånvaro, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet har redan tidigare föreslagit att ROT-avdraget för renovering och ombyggnationer även ska kunna användas för att rusta upp skolornas lokaler. Det skulle ge många kommuner en möjlighet att ta itu med det eftersatta underhållet.

-          Våra politiker måste ta arbetsmiljöproblemen på allvar både för lärarnas och elevernas skull, säger Eva-Lis Sirén.


I Lärarförbundets utbildningsmaterial ”Ljud och oljud” kan lärare få råd och tips om vad de ska vara uppmärksamma på när det gäller sin hörsel och hur de kan förbättra sin ljudmiljö. I stödmaterialet ”Rösten” finns metodstöd kring hur lärare kan använda rösten på ett skonsamt sätt. Se vidare www.lararforbundet.se.


Upplysningar: Claes Nyberg, presschef Lärarförbundet, 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy