Skip to main content

Var nionde lärare i Jönköpings län går i pension inom fem år

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 07:00 CEST

Johanna Jaara Åstrand

Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension inom några år, samtidigt som många av de yngre lärarna är obehöriga. Runtom i landet sparas det dessutom på skolan i en tid då kraftfulla satsningar krävs för att mota lärarbristen.

I Jönköpings län finns det 487 lärare i grundskolan över 60 år. Samtidigt är en stor andel av de unga lärarna i länet obehöriga.

– Alla kommuner står inför stora rekryteringsbehov och bristen på lärare slår hårt mot en likvärdig skola. Det finns inga genvägar till fler lärare, det handlar om att värna och värdera de lärare man har och möjliggöra bra studievillkor för de som vill bli, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har analyserat åldersfördelningen inom lärarkåren i grundskolan i samtliga svenska kommuner och län utgående från statistik från Skolverket.

Stora pensionsavgångar innebär stora behov av att rekrytera nya lärare för att klara kompetensförsörjningen. Hur väl är skolorna rustade för framtiden? Den samlade bilden är att många kommuner och län står inför stora bemanningsutmaningar, samtidigt som en stor del av de unga lärarna saknar utbildning för uppdraget.

Aneby har högst andel äldre lärare i Jönköpings län

I Jönköpings län var 12 procent av lärarna i grundskolan 60 år eller äldre under läsåret 2018-2019. Länet ligger därmed i närheten av snittet för hela landet. Jämtland hade högst andel äldre lärare (15 procent), medan Blekinge hade lägst (10 procent).

Bland kommunerna i Jönköpings län hade Aneby högst andel äldre lärare (18 procent), medan Habo hade lägst (7 procent).

Följande bild visar åldersfördelningen bland lärarna i Jönköpings län. Vi ser att 40-49 år är den största åldersgruppen.

Grafen visar antal grundskollärare i respektive åldersgrupp.

Generellt är pensionsavgångarna störst bland speciallärare och specialpedagoger. I de här grupperna är mer än var femte lärare i hela landet över 60 år. I ämnen som svenska och slöjd kommer också många lärare gå i pension inom kort.

Stort behörighetsgap mellan unga och gamla

Pensionsvågen är extra utmanande eftersom behörighetsnivån bland de äldre lärarna, generellt, är mycket högre än bland de unga.

Även i Jönköpings län har de äldre lärarna högre behörighet än de unga. 90 procent av grundskollärarna mellan 60 och 65 år är behöriga, jämfört med 55 procent av 20-29-åringarna.

Bland kommunerna i Jönköpings län sticker Vetlanda ut med låg behörighet bland unga lärare. Endast 18 procent av kommunens lärare mellan 20 och 29 år är behöriga.

– Den lärarkompetens och erfarenhet som nu pensioneras bort ersätts inte med ny. Det är förödande och riskerar leda till enorma samhällskostnader. Det går inte att spara sig till fler lärare eller bättre skolresultat, ändå är det vad som sker i kommun efter kommun. Riks- och kommunpolitiker måste erkänna allvaret och ta ett samlat grepp, säger Johanna Jaara-Åstrand.

Siffrorna visar att samhället behöver skapa fler vägar in i läraryrket. Dels för dem som arbetar i skolan i dag och som saknar behörighet, dels för andra kategorier som vill ta steget och skola om sig till lärare. Lärarförbundet har därför analyserat hur det ser ut runt om i landet och vilka åtgärder som behöver vidtas. Resultatet presenteras i en rapport som släpps i mitten av juni.

Tabeller

Nyckeltal, kommun för kommun i Jönköpings län

Kommun Andel lärare över 60 år Behörighet bland lärare 20-29 år Behörighet bland lärare 60-65 år
Jönköping 11 % 70 % 93 %
Värnamo 15 % 49 % 83 %
Vetlanda 10 % 18 % 86 %
Nässjö 10 % 46 % 84 %
Aneby 18 % 71 % 91 %
Habo 7 % 80 % 100 %
Mullsjö 17 % 67 % 92 %
Vaggeryd 17 % 63 % 96 %
Eksjö 12 % 39 % 96 %
Gnosjö 10 % 30 % 70 %
Sävsjö 13 % 37 % 82 %
Tranås 10 % 52 % 94 %
Gislaved 12 % 56 % 90 %

Kommentarer

Samtliga statistiska uppgifter i den här rapporten kommer från Skolverket och avser läsåret 2018-2019.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.