Taggar

Läraryrkets attraktionskraft på fallrepet

Läraryrkets attraktionskraft på fallrepet

Dokument   •   2012-02-23 08:43 CET

Söktrycket till lärarutbildningen har sjunkit på ett dramatiskt sätt. Det låga söktrycket hotar i förlängningen kvaliteten i den svenska skolan. Det räcker inte med en bra och reformerad lärarutbildning för att öka intresset för läraryrket. Vad som framför allt krävs är en tydlig uppvärdering av lärarnas löner.

Timplaner - en relik eller rekvisit för framtidens skola?

Med dagens system där undervisningstiden fritt får fördelas mellan årskurserna kan det innebära att helt olika upplägg på olika skolor får stora negativa konsekvenser för enskilda elever. För att undersöka hur elevernas rätt till undervisning ser ut, har Lärarnas Riksförbund frågat lärare och rektorer om undervisningstiden i ämnet matematik i grundskolans årskurs 8.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.