Tags

Pressinbjudan: Så kan lärarna främja läsförståelsen

Pressinbjudan: Så kan lärarna främja läsförståelsen

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 10:53 CEST

Välkommen till lansering av boken: "En läsande klass – träna läsförståelse" som presenteras tillsammans med en ny undersökning som belyser skolans största problem; den sjunkande läsförståelsen.

Bra med mindre klasser, men finns lärarna?

Bra med mindre klasser, men finns lärarna?

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 14:08 CET

Lärarnas Riksförbund välkomnar satsningarna på mindre klasser men det är framför allt två bitar som saknas för att vända kunskapsresultaten, säger förbundsordförande Bo Jansson.

10 000  har skrivit på upprop för statlig skola

10 000 har skrivit på upprop för statlig skola

Pressmeddelanden   •   2014-03-03 11:22 CET

Lärarnas Riksförbund startade för en månad sedan Skolvalet2014.se. En ny arena för lärare, elever, föräldrar och övriga intresserade att engagera sig i debatten. Responsen har varit massiv.

Lewin och lärarna överens - staten får inte abdikera från skolan

Lewin och lärarna överens - staten får inte abdikera från skolan

Pressmeddelanden   •   2014-02-10 16:01 CET

Leif Lewins utredning visar att kommunaliseringen misslyckats. Lärarna håller med och vill ha statlig skola nu. Det är två faktorer som borde få kommunerna att inse att deras tid som skolans huvudman är slut.

Media-no-image

Du avgör: Ska alla elever få samma chans?

Pressmeddelanden   •   2014-01-27 16:02 CET

Skolan har blivit ett lotteri. Var eleverna bor styr förutsättningarna i alltför stor utsträckning. Kunskapsresultaten sjunker och få vill bli lärare. Den gamla kommunskolan har nått vägs ände och skoldebatten behöver nu ta ett steg till. Därför startar idag Lärarnas Riksförbund Skolvalet2014.se

Svensk skola kan bättre!

Svensk skola kan bättre!

Pressmeddelanden   •   2013-12-04 08:53 CET

Trots att svensk skola just genomgått den största reformperioden på 20 år har resultaten ännu inte lyft. Den nya PISA-undersökningen visar att mer måste göras. – Svenska skola måste befrias från dubbelkommandot mellan staten och huvudmännen som gör att förändringar inte sker snabbt och kraftfullt nog, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och listar fyra åtgärder för bättre skola.

Media-no-image

Läraryrket måste stärkas

Pressmeddelanden   •   2013-06-03 09:34 CEST

Lärarnas Riksförbund har tillsammans med regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund och Lärarförbundet samlats kring en rad förändringar, som var och en bör införas så snart som möjligt.– Nu gäller det att de punkter vi lyfter också genomförs! Det är nödvändigt för svensk skola och Sveriges framtid att det sker, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Media-no-image

Allt fler blir medlemmar i Lärarnas Riksförbund

Pressmeddelanden   •   2013-01-25 09:00 CET

Lärarnas Riksförbund ökar i medlemsamtal mer än andra förbund i skolan, både i absoluta tal och procentuellt. Det är en utveckling som hållit i sig i flera år och som vi är mycket glada över, säger förbundsordförande Metta Fjelkner. Den 31 december 2012 var antalet medlemmar i förbundet 87 336. En ökning med 2 094 medlemmar, eller med 2,5 procent sedan samma tid 2011 (85 242).

Media-no-image

Ta varningssignalerna på allvar

Pressmeddelanden   •   2012-12-20 10:59 CET

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner uppmanar SKL att ta varningssignalerna från ungdomarna på allvar. Idag väljer ungdomar bort läraryrket. Arbetsgivarna inom kommuner och landsting måste agera. I en debattartikel i Dagens Samhälles nya nummer idag skriver Metta Fjelkner om en rapport där SKL hävdar att unga är intresserade av att välja så kallade välfärdsyrken.

Media-no-image

Minst 100 miljoner av regeringens 900 miljoner måste gå till lärarforskning

Pressmeddelanden   •   2012-10-11 15:53 CEST

– En betydande del av satsningen på forskning som regeringen presenterar i dag bör gå till forskning som direkt berör lärare och svensk skola, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Media-no-image

Välkommet att Stockholms stad lovar satsa extra på lärarlöner

Pressmeddelanden   •   2012-10-01 21:56 CEST

Nu lovar de styrande i Stockholms att med det nya avtalet i handen genomföra fler förbättringar för lärarna. – Givetvis bejakar vi dessa satsningar. Nu måste fler kommuner över hela landet följa efter, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Media-no-image

Lärarna bröt industrinormen

Pressmeddelanden   •   2012-09-28 12:51 CEST

Det är intressant att se hur en auktoritet som Tommy Öberg på Arbetet beskriver lärarnas avtal. Han skriver att: "Avtalet som skrevs under i går var ett genombrott i förhållande till den löneökningsnorm som styrt utvecklingen på arbetsmarknaden under 2012."

Media-no-image

Karriärtjänster viktiga för uppvärderingen av läraryrket

Pressmeddelanden   •   2012-09-24 11:19 CEST

Idag meddelar regeringen att man inför särskilda karriärtjänster för lärare. Detta välkomnas av Lärarnas Riksförbund, som föreslagit just dessa tjänster. – Läraryrkets behöver uppvärderas och då behövs karriärvägar, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Media-no-image

Budgetpropositionen – ömsom vin ömsom vatten för skolan och lärarna

Pressmeddelanden   •   2012-09-20 11:57 CEST

Lärarnas Riksförbund delar ut både ris och ros. Förbundet saknar riktade satsningar till skolan och lärarna i regeringens budget för nästa år. Däremot välkomnas satsningar på yrkes- och vuxenutbildning samt på studie- och yrkesvägledning.

Media-no-image

Lärarnas administrativa börda måste minskas

Pressmeddelanden   •   2012-09-18 11:04 CEST

Utbildningsminister Jan Björklund meddelar idag att regeringen avser att tillsätta en utredning för att se över lärarnas administrativa börda.– Det är nödvändigt och välkommet att regeringen ser till att lärarnas administrativa börda lättas något. Men mer krävs för att arbetsbelastningen ska bli långsiktigt hållbar, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Media-no-image

Central rättning av prov bör införas

Pressmeddelanden   •   2012-09-08 11:27 CEST

Lärarnas Riksförbund efterlyser central rättning av de nationella proven. – Det gör vi av bland annat av rättsäkerhets- och rättviseskäl. Tidigt i debatten kring rättningen av de nationella proven sade vi också att extern rättning av lärare på annan skola är bra, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Media-no-image

Välkommet tillskott till gymnasiet – men oklart om det räcker

Pressmeddelanden   •   2012-09-06 17:24 CEST

I dag kom beskedet att regeringen kommer att föreslå att 895 miljoner kronor i statsbudgeten ska ges till kommunerna för att satsas på gymnasieskolan. – Det är välkommet att regeringen nu tänker om, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Media-no-image

Lärare i lägre år måste få mer fortbildning och tydligare stöd

Pressmeddelanden   •   2012-09-05 14:06 CEST

Lärarnas Riksförbund om Skolinspektionens granskning av bedömning av yngre elevers kunskaper: Det krävs mer fortbilning av lärare som inte satt betyg. Mycket återstår att göra

Media-no-image

Interaktivt lärararbete belönas

Pressmeddelanden   •   2012-09-04 15:00 CEST

För första gång delar Lärarnas Riksförbund och Netsmart ut priset för interaktivt lärararbete. – Vi vill gemensamt öka kompetensen kring användandet av moderna digitala verktyg och ser priset som ett sätt att göra detta, säger Bo Jansson, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund. Priset delades ut på Skolans dag den 4/9 på Centralen i Stockholm.

Media-no-image

Skolans dag: En lärare är värd mer

Pressmeddelanden   •   2012-09-04 11:00 CEST

Lärarnas löner skiljer sig åt över riket, men genomgående ligger de lågt jämfört med andra jämförbara yrken. Det visar Lärarnas Riksförbunds undersökning ”Läraryrket - En stor livsuppgift med låg livslön” som presenteras idag på Skolans dag. - Det krävs ett Lärarlönelyft nu. Sverige behöver det och de enskilda lärarna behöver det, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.