Pressmeddelanden Visa alla 11 träffar

Media-no-image

Stipendier till skolor som ska lyfta digitalt

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 11:29 CET

Med ett årligt fortbildningsstipendium vill Lärarnas Riksförbund, Netsmart och Natur & Kultur stödja lärare och lyfta arbete med digitala verktyg. – Efter denna fortbildningsdag tror vi att lärarna på dessa skolor kommer att känna sig mer rustade inför sin användning av ny teknik och digitala läromedel, säger Helena Linge, Lärarnas Riksförbunds andre vice ordförande.

Media-no-image

​Viktigt att en ny skolkommission landar rätt

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 09:21 CET

OECD har lämnat en delrapport om den svenska skolans problem. Utbildningsministern aviserar en ny svensk skolkommission. – OECD visar idag återigen att det finns stora brister i ansvarsutkrävandet i svensk skola. Utbildningsministern gör rätt i att ta detta på stort allvar. Läget är mycket allvarligt för Sverige som kunskapsnation, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Svensk skola kan bättre!

Svensk skola kan bättre!

Pressmeddelanden   •   2013-12-04 08:53 CET

Trots att svensk skola just genomgått den största reformperioden på 20 år har resultaten ännu inte lyft. Den nya PISA-undersökningen visar att mer måste göras. – Svenska skola måste befrias från dubbelkommandot mellan staten och huvudmännen som gör att förändringar inte sker snabbt och kraftfullt nog, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och listar fyra åtgärder för bättre skola.

Media-no-image

Huvudmännen missköter uppdraget för skolan

Pressmeddelanden   •   2012-06-01 11:31 CEST

Lärarnas Riksförbund reagerar kraftigt på att vissa kommunpolitiker inte ens har ambitionen att alla ska klara de grundläggande målen i skolan. I den årsrapport som Skolinspektionen lämnar till regeringen i dag framkommer att kommunala politiker sätter som mål att bara 80 procent av eleverna i skolan ska få fullständiga betyg och bli godkända.

Nyheter 4 träffar

Media-no-image

”Bråket om budgeten riskerar ­satsning på skolans framtid”

Nyheter   •   2014-12-03 09:34 CET

Offra inte skolan. Regeringens budgetförslag innehåller den viktiga satsningen på tre miljarder till höjda lärarlöner. Forskarna är tydliga med att investeringar i lärarna är effektivt för att vända utvecklingen. Löftet om en bred samling för att höja läraryrkets ­attraktivitet får inte svikas. Regeringskrisen hotar satsningarna på skolan anser Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Lärarnas tillgång till datorer har fördubblats på tre år

Lärarnas tillgång till datorer har fördubblats på tre år

Nyheter   •   2013-04-22 13:03 CEST

I samband med att SETT-dagarna anordnades i Stockholm presenterade Lärarnas Riksförbund en ny undersökning om IT i undervisningen. Det visar sig att det skett en enorm förbättring vad gäller lärarnas tillgång till datorer de senaste åren. 2010 hade 46 procent av lärarna i högstadiet tillgång till en egen dator via arbetsplatsen, idag är den siffran 96 procent.

Media-no-image

Ledamöterna i Lärarnas ansvarsnämnd klara

Nyheter   •   2012-02-02 15:58 CET

Regeringen har nu utsett ledamöterna i Lärarnas ansvarsnämnd. Tre av dem är medlemmar i Lärarnas Riksförbund. Det är lärarna Marlene Holmqvist, Jessica Petersson och Magnus Blixt och de blir ordinarie ledamöter i ansvarsnämnden. Uppdraget gäller från 1 februari till den 31 januari 2015. Ansvarsnämnden sorterar under Skolverket, som är den myndighet som hanterar lärarlegitimationerna.

Media-no-image

Oacceptabelt skära i gymnasiebudgeten

Nyheter   •   2011-11-11 15:41 CET

Regeringens nedskärningar av resurser till gymnasieskolan i höstens budgetproposition riskerar att förfela hela gymnasiereformen, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Göteborgs-Posten.

Blogginlägg Visa alla 20 träffar

Media-no-image

Självhjälp för lärarna eller stöd för eleverna

Blogginlägg   •   2012-05-29 18:03 CEST

I efterdyningarna av förra veckans mycket uppmärksammade dom i tingsrätten i Gällivare som menade att lärare inte ska få skadestånd då han utsattes för våld av en elev, har vi sett flera kommentarer. Bloggen vill gärna uppmärksamma ett par av dem.

Media-no-image

En skola ur kurs

Blogginlägg   •   2012-05-18 18:51 CEST

Idag tipsar vi om en läsvärd och klarsynt recension av Emma Leijsnes mycket intressanta "Godkänd? En reportagebok om den svenska skolan”. Läs den! Recensionen återfinns i Sydsvenskans kulturdel. Under rubriken "Ur kurs" skriver en upprörd Maria Schottenius om skolans utveckling och tillstånd. Hon frågar sig: Hur kunde det gå så här illa med svensk skola?

Media-no-image

Finlands framgångsrecept: "Gör inte som Sverige…"

Blogginlägg   •   2012-03-20 11:18 CET

Förklaringen bakom Finlands skolas goda resultat är att man hållit fast vid att skolan inte är ett politiskt stridsområde. Man ska alltså låta skolan vara ifred och styras av vedertagen erfarenhet och gedigen kunskap om lärande. Inga modetrender som ”decentralisering”, ”valfrihet”, ”eget lärande”, problembaserat det ena eller det andra, osv… Det som gäller är kontinuitet och likhet.

Media-no-image

Svenska Akademiens svensklärarpris

Blogginlägg   •   2011-05-25 13:49 CEST

Svenska Akademien har i dag utsett mottagare av sitt svensklärarpris 2011. Tre skickliga lärare belönas.

Videor 1 träff

Karriärutvecklingsreformen kommenteras av Metta Fjelkner

Karriärutvecklingsreforme...

- Vi är extra glada idag på Lärarnas Riksförbund eftersom det ligger helt i linje med vad vi föreslagit. Det är ett sätt att höja läraryr...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

77,1 MB • 800 x 450 px

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.