Nyheter 3 träffar

Timplaner - en relik eller rekvisit för framtidens skola?

Timplaner - en relik eller rekvisit för framtidens skola?

Nyheter   •   2012-01-26 10:33 CET

Det är stora skillnader i hur mycket matematikundervisning svenska elever får. Det visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund som presenteras isamband med Matematikbienalen i Umeå som startar idag.

Ny undersökning: Kraftigt försämrad arbetssituation för lärare

Ny undersökning: Kraftigt försämrad arbetssituation för lärare

Nyheter   •   2011-10-20 11:04 CEST

En kraftig ökning av administrativa uppgifter - utan att andra arbetsuppgifter försvinner. Försämrad arbetssituation. Bristfälliga rutiner försvårar lärarnas arbete. Lärare väljer att vara i skolan när de är sjuka eftersom det inte sätts in vikarier. Det är bilden av lärarnas arbetssituation som träder fram i en färsk arbetsmiljöundersökning bland lärare som Lärarnas Riksförbund har genomfört.

Media-no-image

Lärares undervisningstid avgörs i Arbetsdomstolen

Nyheter   •   2011-03-24 17:55 CET

Lärarnas Riksförbund har lämnat in stämningsansökan till Arbetsdomstolen avseende lärares undervisningstid i sex kommuner. Domstolsförhandlingarna i Sollentunamålet är nu avslutade. Arbetsdomstolens dom är planerad till den 25 maj 2011.

Dokument 1 träff

Timplaner - en relik eller rekvisit för framtidens skola?

Med dagens system där undervisningstiden fritt får fördelas mellan årskurserna kan det innebära att helt olika upplägg på olika skolor får stora negativa konsekvenser för enskilda elever. För att undersöka hur elevernas rätt till undervisning ser ut, har Lärarnas Riksförbund frågat lärare och rektorer om undervisningstiden i ämnet matematik i grundskolans årskurs 8.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.