Pressmeddelanden Visa alla 17 träffar

Media-no-image

​Sverige behöver en nationell IT-strategi för skolan

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 07:27 CEST

Idag presenterar allianspartierna förslag till utgångspunkter för en nationell IT-strategi för skolan. – Det är ett bra initiativ, men det måste också leda till resultat. Lärarnas Riksförbund har länge krävt en sammanhållen och nationell IT-strategi, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Media-no-image

Stipendier till skolor som ska lyfta digitalt

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 11:29 CET

Med ett årligt fortbildningsstipendium vill Lärarnas Riksförbund, Netsmart och Natur & Kultur stödja lärare och lyfta arbete med digitala verktyg. – Efter denna fortbildningsdag tror vi att lärarna på dessa skolor kommer att känna sig mer rustade inför sin användning av ny teknik och digitala läromedel, säger Helena Linge, Lärarnas Riksförbunds andre vice ordförande.

Media-no-image

​Viktigt att en ny skolkommission landar rätt

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 09:21 CET

OECD har lämnat en delrapport om den svenska skolans problem. Utbildningsministern aviserar en ny svensk skolkommission. – OECD visar idag återigen att det finns stora brister i ansvarsutkrävandet i svensk skola. Utbildningsministern gör rätt i att ta detta på stort allvar. Läget är mycket allvarligt för Sverige som kunskapsnation, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Svensk skola kan bättre!

Svensk skola kan bättre!

Pressmeddelanden   •   2013-12-04 08:53 CET

Trots att svensk skola just genomgått den största reformperioden på 20 år har resultaten ännu inte lyft. Den nya PISA-undersökningen visar att mer måste göras. – Svenska skola måste befrias från dubbelkommandot mellan staten och huvudmännen som gör att förändringar inte sker snabbt och kraftfullt nog, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och listar fyra åtgärder för bättre skola.

Nyheter 3 träffar

Lärarnas tillgång till datorer har fördubblats på tre år

Lärarnas tillgång till datorer har fördubblats på tre år

Nyheter   •   2013-04-22 13:03 CEST

I samband med att SETT-dagarna anordnades i Stockholm presenterade Lärarnas Riksförbund en ny undersökning om IT i undervisningen. Det visar sig att det skett en enorm förbättring vad gäller lärarnas tillgång till datorer de senaste åren. 2010 hade 46 procent av lärarna i högstadiet tillgång till en egen dator via arbetsplatsen, idag är den siffran 96 procent.

Media-no-image

Ledamöterna i Lärarnas ansvarsnämnd klara

Nyheter   •   2012-02-02 15:58 CET

Regeringen har nu utsett ledamöterna i Lärarnas ansvarsnämnd. Tre av dem är medlemmar i Lärarnas Riksförbund. Det är lärarna Marlene Holmqvist, Jessica Petersson och Magnus Blixt och de blir ordinarie ledamöter i ansvarsnämnden. Uppdraget gäller från 1 februari till den 31 januari 2015. Ansvarsnämnden sorterar under Skolverket, som är den myndighet som hanterar lärarlegitimationerna.

Media-no-image

Vi vill se en tydligare statlig styrning av skolan

Nyheter   •   2011-03-30 08:32 CEST

Nu måste skolhuvudmännen och staten ta sitt ansvar för att förbättra arbetsvillkoren för lärarna i skolan, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Värmlands Folkblad. Med några enkla åtgärder kan läraryrket bli drömyrket också i Sverige.

Blogginlägg Visa alla 16 träffar

Media-no-image

En skola ur kurs

Blogginlägg   •   2012-05-18 18:51 CEST

Idag tipsar vi om en läsvärd och klarsynt recension av Emma Leijsnes mycket intressanta "Godkänd? En reportagebok om den svenska skolan”. Läs den! Recensionen återfinns i Sydsvenskans kulturdel. Under rubriken "Ur kurs" skriver en upprörd Maria Schottenius om skolans utveckling och tillstånd. Hon frågar sig: Hur kunde det gå så här illa med svensk skola?

Media-no-image

En skola som vi kunde ha haft i Sverige

Blogginlägg   •   2012-05-15 16:24 CEST

En av veckans viktigaste skolhändelser ägde rum idag på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, under rubriken: ”Ett utbildningssystem för konkurrenskraft. Pasi Sahlberg om finska lärdomar”. Varför lyckas den finska skolan så bra i förhållande till den svenska? Vad kan Sverige lära av vårt östliga grannland när det gäller utbildningssystemet?

Media-no-image

Konsultfirman McKinsey in i svenska skolan

Blogginlägg   •   2012-05-01 14:25 CEST

Det är väl känt att Sverige faller i internationella kunskapsmätningar och att svenska elever presterar allt sämre. Nu har dock Sveriges Kommuner och Landsting nått vägs ände för den egna kommunala kompetensen. Nu har man lite panikartat vänt sig till den internationella konsultfirman McKinsey & Company för att få hjälp.

Media-no-image

Kallet är löneutvecklingens fiende

Blogginlägg   •   2012-04-05 09:30 CEST

I Skolvärlden läser vi att ”Kvinnors löneutveckling släpar efter inom privat sektor”. Det visar sig enligt ny SCB-statistik att kvinnliga lärare har en sämre löneutveckling än manliga lärare inom den privata sektorn. ”Det är viktigt att uppmärksamma den här utvecklingen”, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, till tidningen.

Videor 1 träff

Karriärutvecklingsreformen kommenteras av Metta Fjelkner

Karriärutvecklingsreforme...

- Vi är extra glada idag på Lärarnas Riksförbund eftersom det ligger helt i linje med vad vi föreslagit. Det är ett sätt att höja läraryr...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

77,1 MB • 800 x 450 px

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.