Tags

  • Presskontakt
  • Klubbchef
  • leif@lass.se
  • 0708-322 007

  • Klubbchef
  • Ansvarar för den operativa verksamheten i LASS inklusive personalansvar för samtliga anställda tränare och kanslipersonal. Hans tjänst är direkt underställd LASS styrelse.
  • 0708-322 007
Leif Ångqvist tillträdde som klubbchef i LASS den 1 augusti 2012. I hans ansvar ligger att aktivt verka för att tävlings- och breddverksamheten inom föreningen ständigt utvecklas och förbättras, att det administrativa arbetet inom klubben sköts på ett effektivt sätt och att det ekonomiska resultatet inom föreningen är gott och... Visa mer

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.