Skip to main content

”60 års byggkaos väntar Järvafältet”

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2019 07:55 CET

Järva DiscGOlfPark där begravningsplatsens första etapp ska byggas. Området måste spärras av i fyra år, cirka tusen träd fällas och jord bytas motsvarande 17 000 lastbilstransporter. Foto: Malcolm Jacobson

Stockholms kommunfullmäktige godkände i januari etapp 1 av Järva begravningsplats på Granholmstoppen i Tensta. Men ingenstans i beslutet framgår hur många etapper det ska bli totalt, eller någon tidplan för dem. Ett dolt PM visar att det handlar om totalt 4 etapper som ska avlösa varandra under cirka 60 år.

Några som reagerat är det lokala nätverket Låt parken leva.

– Järvaborna pressas redan hårt av Förbifart Stockholm och flera andra pågående eller planerade byggen. Vårt rekreationsområde krymper, och begravningsplatsen skadar det allra mest. Den vänder upp och ner på det finaste området på fältet, och nu får vi veta att kaoset där inte tar slut på 60 år, säger talesperson Sarah Hansen.

Kommunstyrelsen anger att ”utbyggnaden planeras ske i etapper över en längre tid”, men säger ingenting om hur lång tiden är. Svaret finns i ett geotekniskt PM som inte är tillgängligt på nätet men kan begäras ut hos kyrkogårdsförvaltningen. Där anges antalet etapper till fyra, med 20 års intervaller.

Varje byggetapp pågår under flera år. Eftersom området är gammal tippmark måste jorden i begravningskvarteren grävas upp och bytas ut till tre meters djup. Det motsvarar 17 000 lastbilstransporter enbart för etapp 1.

Idag är platsen en populär och prisbelönt park.

– För friluftslivet är planen en katastrof. Men även för framtidens begravningsgäster måste det bli störande med flera års avspärrningar, jordhögar och tung trafik genom de delar som blivit klara när det är dags för nästa etapp att byggas. Kaos och kostnader är vad som väntar, säger Sarah Hansen.

Etapp 1 omfattar 2 600 kistgravar, beräknas ta fyra år att bygga och kosta 330 miljoner. Första etappen byggs vid foten av Granholmstoppen, och nästa uppe på den gamla tippen. För kommande etapper finns inga kostnadsberäkningar.

Den senast anlagda begravningsplatsen i Stockholm, Strandkyrkogården, som byggdes för 20 år sedan kostade motsvarande 34 miljoner i dagens penningvärde. Den har plats för 10 000 kistgravar. Det innebär att kostnaden per gravplats i Järva kommer att bli minst tio gånger högre.

Kontakt

Sarah Hansen, Akalla, 076-575 59 71

Björn Erdal, Tensta, 076-796 36 11

Låt parken leva

Nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som samlar opinionen mot förslaget till begravningsplats i Järva DiscGolfPark. Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till någon av de alternativa platserna i närheten. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och har bland annat genomfört en trädadoptionskampanj i parken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.